ลงทะเบียนผู้สูงอายุ 600-1000 บาท ทุกเดือน

 

ถ้ายังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน และท่านที่อายุ 59 ปี ก็ต้องเตรียมลงทะเบียนเมื่อายุครบ 60 ปี

สำหรับการลงทะเบียน หลักๆ จะเป็นออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกคือผู้ที่มีอานุเกิน 60 ปี แล้ว

และไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน ต้องไปลงทะเบียนเพื่อให้ได้สิทธิ์รับเงินเป็นประจำทุกเดือน

ตามเกณฑ์อายุ 600-1000 บาท กลุ่มที่สองคือผู้ที่อายุ 59 ปี ก็ต้องลงทะเบียนไว้ก่อน

เพื่อเตรียมการในการรับเงินเบี้ยสูงอายุเมื่อมีอายุครบ 60 ปี สำหรับหลักเกณฑ์

สำคัญในการลงทะเบียน คือ ท่านต้องไปลงทะเบียนในพื้นที่ที่มีชื่ออยู่

ในทะเบียนบ้าน ถ้าอยู่กทม. ก็ไปลงทะเบียน ที่สำนักงานเขต ถ้าต่างจังหวัดก็ไป

ลงทะเบียนที่เทศบาลหรือ อบต ในพื้นที่ยึดที่อยู่ตามทะเบียนบ้านในการลงทะเบียน

ซึ่งคนที่ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุอยู่แล้ว ก็จะได้รับต่อเนื่องโดยไม่ต้องลงทะเบียน

ใหม่ยกเว้นหากมีการย้ายทะเบียนบ้าน ถ้ามีการย้ายทะเบียนบ้าน

 

ต้องไปแจ้งลงทะเบียนใหม่ ยกตัวอย่างเช่น ท่านเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียน

บ้านที่เชียงใหม่ ต่อมาย้ายทะเบียนบ้านมาที่ลำปาง ท่านก็ต้องไปลงทะเบียนใหม่

ในหน่วยงานในจังหวัดลำปาง สำหรับผู้ที่ต้องไปลงทะเบียนใหม่ในรอบ

ปีนี้คือผู้ที่เกิดก่อน 2 กันยายน 2506 ถ้าเกิดหลัง จากนี้ต้องรอในรอบถัดไปก็คือปีหน้า

 

เอกสารใช้ในการลงทะเบียนรับเบี้ยเลี้ยงยังชีพผู้สูงอายุ

-บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง

หรือหากไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน จะต้องมีบัตร หรือเอกสารที่ออกโดยหน่วยงาน

รัฐที่มีรูปถ่าย พร้อมสำเนา -ทะเบียนบ้านตัวจริง และถ่ายสำเนามา 1 ฉบับ

-สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารตัวจริง ที่เป็นประเภทออมทรัพย์

และถ่ายสำเนามา 1 ฉบับ หรือหากต้องการรับเงินสดก็แจ้งกับหน่วยงาน

ได้เลยว่าต้องการรับเงินสด (รับด้วยตัวเอง หรือ รับผ่านคนที่ได้รับมอบอำนาจ)

-ในกรณีที่ผู้สูงอายุไม่สะดวกจะไปลงทะเบียนด้วยตนเอง สามารถมอบ

อำนาจให้ญาติพี่น้อง ผู้อื่นไปลงทะเบียนแทนได้ -จะเริ่มได้เงินตั้งแต่เดือนที่ท่าน

ไปลงทะเบียน จะไม่ได้ย้อนหลัง!! ลงเร็วก็ได้รับเงินเร็ว

อัตราการรับเงิน

อัตราการได้เงินของผู้สูงอายุ อายุ 60 – 69 ปี จะได้รับ 600 บาท

อายุ 70 – 79 ปี จะได้รับ 700 บาท อายุ 80 – 89 ปี จะได้รับ 800 บาท

อายุ 90 ปี ขึ้นไป จะได้รับ 1,000 บาท ทางภาครัฐ จะจ่ายให้ทุกวันที่ 10 ของทุกเดือน

ซึ่งถ้าหากวันที่ 10 ของเดือนนั้น ๆ ตรงกับวันหยุด รัฐจะเลื่อนเวลาการจ่ายเงิน

เป็นก่อนวันที่ 10 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คือ สวัสดิการของภาครัฐ จัดสรรขึ้น

เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือ และแบ่งเบา

ภาระค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน เนื่องจากรายได้ จากอาชีพผู้สูงอายุ

ที่ทำอยู่ในแต่ละเดือน อาจไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย

 

 

 

วิธีการสมัครสินเชื่อ

เข้าไปที่แอปพลิเคชัน แอปพลิเคชั่น Krungthai NEXT

กด สมัครสินเชื่อ แอปพลิเคชันจะแสดงผลิตภัณฑ์ และคำนวณผ่อนชำระ

ระบุ อาชีพ เงินเดือน วงเงินที่ต้องการขอ และเลือกจำนวนเดือนที่ผ่อนจ่ายตามที่ต้องการ

ยอมรับข้อตกลงข้อมูลผลิตภัณฑ์และตัวอย่างการคำนวณสินเชื่อ เพื่อดำเนินการต่อ

เข้าสู่หน้าข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ใช้สามารถแก้ไขได้เฉพาะที่ทำงานเท่านั้น- ผู้ใช้สามารถแก้ไข Email และเบอร์โทรได้ที่ Setting ของ NEXT- ข้อมูลส่วนบุคคลที่เหลือ ผู้ใช้ต้องติดต่อสาขาเพื่อแก้ไข เลือก “ถัดไป”

คำถามเรื่องการมีสินเชื่อส่วนบุคคลกับสถาบันทางการเงินอื่นจะมีในกรณีที่ผู้ใช้ขอวงเงินมากกว่า 30,000 บาทขึ้นไป

“สินเชื่อ” กรุงไทย Smart Money กู้ได้ 5 เท่าของเงินเดือนสูงสุด 1 ล้านบาท

ผู้ใช้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและกดถัดไปเพื่อดำเนินการต่อ

เข้าสู่หน้ายืนยันข้อมูล ผู้ใช้สามารถตรวจสอบ และแก้ไขข้อมูลในส่วนที่ต้องการ

เมื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลกด “ยืนยัน” เพื่อดำเนินการต่อในการส่งใบสมัครขอสินเชื่อ

เข้าสู่หน้าการให้ความยินยอม Model Consent เลื่อนเพื่ออ่านรายละเอียดความยินยอม

เลือกให้ความยินยอมกด “ยืนยัน” เพื่อดำเนินการต่อ

ข้าสู่หน้าการให้ความยินยอม(NCB Consent)

เลือกให้ความยินยอมกด “ยืนยัน” เพื่อดำเนินการต่อ

ใช้ใส่รหัส PIN เพื่อยืนยันการให้ความยินยอมและส่งใบสมัครการขอสินเชื่อ

แสดงสถานะการสมัคร

กดปุ่มขยายเวลาอัปโหลดเอกสาร

ดูเอกสารและอัปโหลด

เลื่อนเพื่อดูรายละเอียดเอกสารที่ต้องอัปโหลด

อัปโหลดเอกสารที่กำหนด

แสดงผลส่งใบสมัครสำเร็จและกดปุ่มเสร็จสิ้น

กลับไปยังหน้าผลิตภัณฑ์

ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

Facebook Comments Box