Kashjoy แอปกู้เงินถูกกฎหมาย ดอกเบี้ยต่ำ 0%

Kashjoy คืออะไร
แคชจอย (Kashjoy) หรือ แอป Kashjoy เป็นแอปพลิเคชันกู้เงินถูกกฎหมาย ได้รับมาตรฐานสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมี “สินเชื่อส่วนบุคคล Kashjoy” เป็นสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติแล้วมีการโอนเงินก้อนเข้าบัญชีไว้ใช้จ่ายตามความต้องการ การคิดอัตราดอกเบี้ยจะไม่เกินอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาตกำหนด สามารถจัดสรรแผนการใช้เงินในแต่ละเดือนอย่างลงตัวและชำระนเงินกู้เป็นรายเดือนๆ ละเท่า ๆกัน พัฒนาโดยบริษัท เคบี เจ แคปปิตอล จำกัด ซึ่งอยู่ในกลุ่มบริษัทเจมาร์ท (J-Mart)

 

สินเชื่อส่วนบุคคลแคชจอย (Kashjoy) มีอะไรน่าสนใจ

รับเงินก้อนใหญ่ โดยโอนเข้าบัญชีเงินฝาก

ชำระคืนเท่ากันทุกงวด เลือกผ่อนสบายตั้งแต่ 12 – 60 เดือน

ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือ บุคคลค้ำประกัน

วงเงินอนุมัติสูงสุด 5 เท่าของรายได้ หรือสูงสุด 1 ล้านบาท*

ดอกเบี้ยลดต้น ลดดอก ทุกวงเงิน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร “แคชจอย (Kashjoy) ”

ผู้มีรายได้ประจำ

สัญชาติไทย อายุ 20–55 ปี บริบูรณ์ (ณ วันที่สมัคร)

มีรายได้ต่อเดือน ตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป

พนักงานประจำ มีอายุการทำงานมากกว่า 6 เดือน

มีเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือโทรศัพท์มือถือ

อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพ ปริมณฑล และชลบุรีเท่านั้น

เอกสารประกอบการสมัครแคชจอย (Kashjoy)

1.ผู้มีรายได้ประจำ

 

บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา

 

2.เอกสารแสดงรายได้

 

สลิปเงินเดือน/หนังสือรับรองเงินเดือน (ตัวจริงหรือสำเนา) ล่าสุดไม่เกิน 2 เดือน

Statement หรือรายการเดินบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุดติดต่อกัน

Statement หรือรายการเดินบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุดติดต่อกัน (กรณีไม่มีสลิปหรือหลังสือรับรองเงินเดือน)

3. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารเพื่อโอนเงิน (บัญชีธนาคารภายใน 6 เดือนต้องมีการเคลื่อนไหวของบัญชี ยกเว้น ออมสิน, ธ.ก.ส, ธ.อ.ส)

 

ขั้นตอนการสมัครแคชจอย (Kashjoy)
1.กรอกข้อมูลผ่านหน้าเวปไซต์

2.รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

3.นัดวันรับเอกสารผ่านบริการ Messenger เท่านั้น

4.เจ้าหน้าที่สินเชื่อตรวจสอบเอกสาร

5.ดำเนินการอนุมัติสินเชื่อ และแจ้งผลการสมัครผ่าน SMS

 

เงื่อนไขโปรโมชั่นพิเศษ อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% ต่อปีผ่อนสบายนาน 3 รอบบัญชีแรก

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การให้อัตราดอกเบี้ยพิเศษเฉพาะลูกค้าใหม่เท่านั้น

อัตราดอกเบี้ย 0% ต่อปี 3 รอบบัญชีแรก สำหรับผู้สมัครสินเชื่อที่เป็นพนักงานประจำ มีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป / มีอายุงานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป และรับเงินกู้โดยวิธีโอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ระยะ

เวลาโปรโมชั่นเริ่มตั้งแต่ 1 ก.ย. – 31 ต.ค. 64 และสำหรับผู้สมัครสินเชื่อส่วนบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

สำหรับผู้สมัครสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อส่วนบุคคลในช่วงระยะเวลาส่งเสริมการขาย และมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด จึงจะมีสิทธิได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษตามเงื่อนไขข้างต้น นับตั้งแต่วันที่ธนาคารโอนเงิน

สินเชื่อเข้าบัญชีเงินฝากตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้บริษัทฯ จะปรับอัตราดอกเบี้ยเป็นอัตราปกติ ตามวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติภายหลังจากครบกำหนดระยะเวลาที่ได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษเป็นต้นไป

ผู้กู้สามารถปิดบัญชีได้ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการปิดก่อนกำหนด

อัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นไปตามประกาศของบริษัทฯ

วงเงินอนุมัติสูงสุด 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท สำหรับผู้ที่มีรายได้ประจำ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขายนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้หลักเกณฑ์และนโยบายภายในของบริษัทในการอนุมัติวงเงิน หรือปฏิสธคำขอกู้ รวมถึงการอนุมัติอัตราดอกเบี้ยพิเศษ

ทั้งนี้หากพบว่าคุณสมบัติของผู้กู้ไม่ตรงตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดไว้ไม่ว่าจะเป็นครั้งใดคราวใดและไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้กู้ตกลงยินยอมให้บริษัทมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงอัตาดอกเบี้ยรวมค่า

ธรรมเนียมการใช้สินเชื่อ

ช่องทางการสมัคร สินเชื่อส่วนบุคคลแคชจอย
1.กรอกข้อมูลผ่านหน้าเวปไซต์ สินเชื่อส่วนบุคคลแคชจอย

2.สมัครผ่าน “แอป Kashjoy”

ระบบ Android ดาวน์โหลด

ระบบ iOS ดาวน์โหลด

3.บริการรับเอกสารถึงที่บ้าน ผ่าน Messenger เท่านั้น (เฉพาะเขตพื้นที่กรุงเทพ ปริมณฑลและชลบุรี)

 

 

การคำนวณรายได้, ภาระหนี้, การอนุมัติวงเงินสินเชื่อและอัตราดอกเบี้ย เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อของบริษัทฯ

Facebook Comments Box