สินเชื่อออนไลน์ WEALTHI ยืมเงินออนไลน์ 50,000 บาท ดอกเบี้ยลดต้นลดดอก

WEALTHI คืออะไร

WEALTHI หรือ เวลธ์ติ เป็นบริการสินเชื่ออเนกประสงค์ผ่านแอปพลิเคชัน “WEALTHI” แอปกู้เงินถูกกฎหมาย ภายใต้บริษัท เวลธิเทคฟิน จำกัด

โดยผู้ก่อตั้งมีความตั้งใจที่จะทำให้การเข้าถึงแหล่งเงินทุนเป็นเรื่องง่าย สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา ได้รับการอนุญาตจากกระทรวงการคลัง ปี 2560 เลขที่อนุญาต 156/2560

เพื่อทำการแก้ปัญหาสินเชื่อรายย่อย หรือ พิโกไฟแนนซ์ อนุมัติไว ดอกเบี้ยไม่สูงและปลอดภัย ทั้งยังเป็นการสร้างประวัติทางการเงินที่ดีเพื่อทำให้มีโอกาสเข้าถึงแหล่ง เงินทุนได้มากขึ้นในอนาคต

หลังจากที่คุณได้รับอนุมัติเบื้องต้น และส่งเอกสารแล้ว หากเอกสารถูกต้องครบถ้วน เวลธ์ติจะโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารที่ให้ไว้ ภายใน 48 ชั่วโมง

และระบบจะส่งแจ้งเตือนไปยังมือถือของผู้ที่ลงทะเบียน สำหรับสินเชื่อของ WEALTHI นั้น จะให้วงเงินสูงสุด 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 15-36% ต่อปี อนุมัติเบื้องต้นใน 5 นาที

 

นอกจากนั้น เวลธ์ติ WEALTHI ใช้เทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการเรียนรู้ของเครื่อง (MACHINE LEARNING)

โดยวิเคราะห์จากข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับตัวตน, มือถือ, เฟซบุ๊คและการตอบคำถามซึ่งเป็นระบบอัตโนมัติดังนั้นเวลธ์ติ

 

สินเชื่อ WEALTHI มีอะไรน่าสนใจบ้าง

ให้วงเงินสูงสุด 50,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (EFFECTIVE RATE) ร้อยละ 15-36 ต่อปี

อนุมัติไว อนุมัติเบื้องต้นใน 5 นาที และรอรับเงินภายใน 48 ชั่วโมง

ระยะเวลาในการชำระ ชำระคืนในระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน

คุณสมบัติสมัคร WEALTHI

เป็นผู้ประกอบอาชีพ ทั้งแบบมีรายได้ประจำและอาชีพอิสระ

เป็นบุคคลสัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เมื่อรวมอายุของคุณกับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 65 ปี

มีถิ่นที่อยู่แน่นอน มีสถานที่ประกอบอาชีพ สามารถติดต่อได้

มีโทรศัพท์ที่ใช้ระบบแอนดรอยด์และต้องมีบัญชีเฟสบุ๊ค

 

เอกสารที่ต้องจัดเตรียมหากคุณได้รับการอนุมัติ

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน

เอกสารแสดงรายได้ในการประกอบอาชีพ สมุดบัญชีเงินฝาก สลิปเงินเดือน (ถ้ามี)

สำเนาหน้าสมุดบัญชีที่จะใช้ในการรับเงิน

วงเงินกู้ WEALTHI
ให้กู้ตามความสามารถในการชำระหนี้ โดยวงเงินเริ่มต้นที่ 500 บาท

และจะปรับเพิ่มขึ้นตามประวัติการชำระเงินที่ดี

เงื่อนไขสินเชื่อ WEALTHI

ระยะเวลาการผ่อนชำระ: คุณจะสามารถผ่อนชำระได้แบบ 2 เดือน (62 วัน)

ไม่คิดค่าธรรมเนียมในการดำเนินการ และคุณจะได้รับสินเชื่อเต็มวงเงิน

อัตราดอกเบี้ย APR แบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) ที่อัตราร้อยละ 36 ต่อปี, APR: 36% ตามใบอนุญาตพิโกไฟแนนซ์

 

รูปแบบการกู้เงินผ่านแอป WEALTHI
กรณีลูกค้าใหม่

1.ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น WEALTHI

2.กรอกข้อมูลผ่านแอพพลิเคชั่นเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ

3.ระบบประมวลผลทำการวิเคราะห์ข้อมูลและแจ้งผลการอนุมัติ

4.หลังจากผ่านการพิจารณา ให้ทำการส่งเอกสารประกอบ

5.เจ้าหน้าที่จาก WEALTHI ทำการติดต่อเพื่อสัมภาษณ์

6.วงเงินอนุมัติและทำการโอน

 

กรณีลูกค้าเดิม

กรณีลูกค้าที่ได้ใช้งานไปแล้วและได้ทำการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยครบถ้วนแล้ว ถือว่าเป็นลูกค้าเดิม หากลูกค้าต้องการเข้ามาใช้บริการซ้ำ ระบบสามารถอนุมัติภายใน 24 ชั่วโมงโดยไม่จำเป็นต้องจัดส่งเอกสารใหม่

 

วิธีการสมัครสินเชื่อ WEALTHI
1.ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น WEALTHI และล็อกอินผ่าน Facebook

2.กรอกข้อมูลให้ถูกต้อง และ กด “ขอวงเงิน”

3.รอ AI ประมวลผล 1 นาที

4.แนบเอกสารต่างๆ ที่กำหนดให้ครบถ้วน

5.รอรับสินเชื่อประมาณ 24-48 ขั่วโมง

Facebook Comments Box