ทัวร์เที่ยวไทย เปิดลงทะเบียน 8 ต.ค. 64

 

 

ทัวร์เที่ยวไทย เปิดลงทะเบียน 8 ต.ค. 6

 

โครงการ “ทัวร์เที่ยวไทย” เป็นโครงการที่รัฐบาลจัดขึ้นเพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการนำเที่ยวและธุรกิจที่เกียวเนื่อง เพื่อสนับสนุนการสร้างงานและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศในองค์รวม

โดยรัฐบาลสนับสนุนค่าแพ็คเกจท่องเที่ยวให้ 40% หรือสูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท

ให้คนไทยเดินทางเที่ยวในประเทศผ่านบริษัทนำเที่ยว

เปิดให้ประชาชนจองใช้สิทธิส่วนลดค่าแพ็คเกจทัวร์ 40%

โดยกำหนด 1 สิทธิต่อคน จำนวน 1 ล้านสิทธิ จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 64-31 มกราคม 64

โดยประชาชน ต้องติดต่อผู้ประกบการนำเที่ยวโดยตรงเพื่อจองแพ็คเกจทัวร์ ที่จะมีการเปิดขายทั้งหมด 30 รายการนำเที่ยว  อาทิ แพ็คเกจทัวร์ราคา 12,500 บาท จะได้รับสิทธิส่วนลดรัฐช่วยจ่าย 40%

หรือสูงสุดไม่เกิน 5,000 บาทแล้ว เท่ากับว่าผู้ใช้สิทธิจะต้องจ่ายค่าแพ็คเกจเอง 7,500 บาทเท่านั้น

แต่ถ้าซื้อแพ็คเกจทัวร์ราคา 5,000 บาท จะได้รับสิทธิรัฐช่วยจ่าย 40% คิดเป็น 2,000 บาท

เท่ากับว่าประชาชนต้องจ่ายเงินเอง 3,000 บาท และไม่สามารถใช้สิทธิซื้อแพ็คเกจทัวร์เพิ่มในภายหลังเพื่อให้ได้รับส่วนลดจากรัฐช่วยจ่ายถึงเพดานสูงสุด 5,000 บาท เพราะจำกัดให้เพียง 1 คนต่อ 1 สิทธิเท่านั้น

ทั้งนี้รายการนำเที่ยวที่เลือกซื้อ ต้องเป็นการเดินทางข้ามจังหวัดเท่านั้น เดินทางได้ทุกวัน

และไม่จำกัดว่าต้องเป็นการเดินทางเฉพาะวันธรรมดา ทั้งนี้ไม่สามารถใช้แพ็คเกจท่องเที่ยวของโครงการทัวร์เที่ยวไทยในช่วงเวลาเดียวกับการเข้าพักโรงแรมที่พักของโครงการ เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 ได้

คุณสมบัติของประชาชนที่จะเข้าร่วมโครงการ “ทัวร์เที่ยวไทย”

1.มีบัตรประจำตัวประชาชน และเป็นบุคคลสัญชาติไทย

2.อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

3.ไม่สามารถใช้แพ็คเกจท่องเที่ยวของโครงการทัวร์เที่ยวไทยในช่วงเวลาเดียวกับการเข้าพักโรงแรม/ที่พัก ของโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส3 ได้

ขั้นตอนการใช้สิทธิ์ในโครงการ “ทัวร์เที่ยวไทย”

ขั้นที่ 1 ติดตั้งแอปฯเป๋าตัง ผูก G Wallet เพื่อรับสิทธิตามโครงการ

ขั้นที่ 2 ประชาชนติดต่อผู้ประกอบการนำเที่ยวโดยตรงเพื่อจองแพ็คเกจ

(จองแพ็คเกจก่อนเดินทาง 7 วัน ใช้ได้เพียง 1 สิทธิ/คน รัฐสนับสนุนไม่เกิน 5,000 บาทต่อคน)

ขั้นที่ 3 ผู้ประกอบการนำเที่ยวตรวจสอบแพ็คเกจ และทำรายการผ่านทาง “ถุงเงิน”

ขั้นที่ 4 ประชาชนรับการ แจ้งเตือน ชำระเงินค่าแพ็คเกจ 60% ผ่าน G Wallet “เป๋าตัง”

หากไม่มีการชำระเงินภายในเวลา 23.59น. ของวันที่ทำการจองระบบจะยกเลิกการจองอัตโนมัติ

ขั้นที่ 5 เช็คอิน ณ จุดนัดพบ ที่กำหนดโดยผู้ประกอบการนำเที่ยว เมื่อถึงวันเดินทาง จะต้องดำเนินการดังนี้

-สแกน QR เช็คอินบนแอปฯเป๋าตัง

-สแกนหน้าบนแอปฯถุงเงิน ของผู้ประกอบการนำเที่ยวทั้งจังหวะเช็คอินและเช็คเอ้าท์

 

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่

https://www.ทัวร์เที่ยวไทย.ไทย/index

 

 

 

FLASH Plus เป็นบัตรสินเชื่อวงเงินหมุนเวียน วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ หรือวงเงินสูงสุด 1 ล้านบาทพร้อมบริการโอนเงินสดเข้าบัญชี โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการเบิกถอน สามารถเบิกถอนผ่านตู้ ATMคุณสมบัติผู้กู้กรณีเป็นพนักงานประจำสัญชาติไทย ลองชมเพิ่มเติมพร้อมกันเลยจ้าอายุผู้กู้ไม่ต่ำกว่า 20 ปีรายได้ประจำไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท ต่อเดือนอายุการทำงานไม่ต่ำกว่า 1 ปีมีหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์และเงื่อนไขของธนาคารกรณีเป็นเจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว สัญชาติไทย อายุผู้กู้ไม่ต่ำกว่า 20 ปี

รายได้ประจำไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท ต่อเดือน ดำเนินธุรกิจมาไม่น้อยกว่า 3 ปี มีหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์และเงื่อนไขของธนาคาร

เอกสารประกอบการสมัคร

พนักงานประจำ

สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการผู้กู้

หนังสือรับรองเงินเดือน หรือสลิปเงินเดือน ที่ทำงานปัจจุบัน

สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน หรือ 6 เดือน ตามธนาคารกำหนด

สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ของผู้กู้

เจ้าของกิจการ

สำเนาบัตรประชาชนผู้กู้

ห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือ หนังสือรับรองบริษัท

หนังสือบริคณห์สนธิ หรือ ทะเบียนการค้า (คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือนล่าสุดนับจากวันที่ออก)

สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน ของธุรกิจของผู้กู้

สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ของผู้กู้

วงเงินกู้

วงเกินกู้ ตั้งแต่ 10,000 1,000,000 บาท หรือ สูงสุด 5 เท่าของรายได้
ยอดชำระขั้นต่ำ

ชำระขั้นต่ำ 3 แต่ไม่น้อยกว่า 500 บาท ของวงเงินสินเชื่อที่กู้
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ธนาคารธนชาต Call Center โทร. 1770

Facebook Comments Box