Xpress Cash ยืมได้ 80,000 บาท ไม่ต้องค้ำ

ห้ามพลาด!! ยื่นทบทวนสิทธิเยียวยารอบ 2

สำหรับผู้ประกันตน ม.33 ม.39 และ ม.40 ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2564

ขั้นตอนขอสิทธิยื่นทบทวนสิทธิ

ขั้นตอนการขอยื่นทบทวนสิทธิ
1. โหลดแบบฟอร์ม ยื่นทบทวนสิทธิ ที่เว็บไซต์ประกันสังคม
www.sso.go.th
2. ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม กรอกข้อมูลให้เรียบร้อย
3. แนบเอกสารประกอบตามที่ระบุในแบบฟอร์ม ได้แก่
สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบเสร็จ
สลิปชำระเงินสมทบ (ถ้ามี)
4. นำแบบฟอร์มและเอกสารเย็บรวมกัน แล้วนำไปหย่อนกล่อง
ที่สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ หรือส่งไปสำนักงานประกันสังคม
ในพื้นที่ของท่าน ทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน (ยึดวันประทับตาม
ไปรษณีย์)

ขั้นตอนดูวิธีเช็คสิทธิ

ขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิ
1. เข้าเว็บไซต์ www.sso.go.th เลือกตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยาฯ
ผู้ประกันตนมาตรา 33, ผู้ประกันตนมาตรา 39 หรือ
ผู้ประกันตนมาตรา 40
2. เลือกตรวจสอบสถานะโครงการเยียวยผู้ประกันตน
3. กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก และกรอกรหัสให้ตรง
ตามรูปที่กำหนด
4. กดค้นหา ระบบจะแสดงผลการค้นหา อัพเดตข้อมูลล่าสุด
ตามวันเวลาที่กำหนดอีกครั้ง

 

 

 

กสิกร Xpress Cash เป็นช่องทางดี ๆ ที่จะช่วยให้คุณ มีเงินเอาไว้ใช้ยามฉุกเฉิน หรือช่วงเวลาเร่งด่วนที่จำเป็นมาก ๆ ก็คือบัตรกดเงินสด ซึ่งมีสถาบันการเงินหลายแห่ง นำเสนอได้อย่างน่าสนใจ

สำหรับคนที่ต้องการสมัครบัตรกดเงินสดกสิกร เวลานี้สามารถสมัครออนไลน์ได้แล้วเพียงแค่เข้าไปยังหน้าเว็บของกสิกร จากนั้นเลือกบัตรเงินด่วน พอเข้ามายังหน้าดังกล่าวจะมีปุ่มสีเขียวด้านขวามือที่เขียนว่า “สมัครออนไลน์” ก็กดเข้าไปและทำตมขั้นตอนต่าง ๆ ได้เลย

จุดเด่น

สามารถเพิ่มบัตรเงินด่วน Xpress Cash เอาไว้บนแอปพลิเคชั่น K PLUS ก็ทำธุรกรรมต่างๆ ผ่านมือถือได้อย่างรวดเร็ว ทันใจ
สามารถเปลี่ยนยอดการซื้อสินค้าเป็นการผ่อนจ่ายแบบรายเดือนผ่านแอปพลิเคชั่น K PLUS ได้เลย
อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด ๆ เพียงแค่แสนละ 50 บาท / วัน
สามารถเริ่มต้นชำระคืนเงินขั้นต่ำได้ 3% และ 5% แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 200 และ 500 บาท
หากใช้การผ่อนชำระด้วยการหักเงินในบัญชีของกสิกร จะได้อัตราดอกเบี้ยที่ถูกกว่า

คุณสมบัติเบื้องต้นของการสมัคร บัตรกดเงินสดกสิกร

เป็นบุคคลสัญชาติไทย มีอายุระหว่าง 20-70 ปี เท่านั้น
พนักงานประจำต้องมีรายได้ขั้นต่ำ 7,500 บาท ต่อเดือน
เจ้าของกิจการ / ผู้ประกอบอาชีพอิสระ รายได้ขั้นต่ำ 20,000 บาท ต่อเดือน
อายุการทำงานของพนักงานประจำ 6 เดือนขึ้นไป ส่วนเจ้าของกิจการ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ 1 ปีขึ้นไป

เอกสารที่ใช้ในการสมัครก็เหมือนกับการสมัครสินเชื่อทั่วไป

สำเนาบัตรประชาชน / บัตรข้าราชการพร้อมทะเบียนบ้าน / สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี),
เอกสารยืนยันรายได้ เช่น สลิปเงินเดือน ใบรับรองเงินเดือน เอกสารแสดงแหล่งที่มารายได้ต่าง ๆ (กรณีเป็นเจ้าของกิจการหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ), รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน เป็นต้น
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบัตรกดเงินสดกสิกร

อัตราดอกเบี้ยของบัตรกดเงินสดกสิกรไม่เกิน 28% ต่อปี ขึ้นอยู่กับวงเงินและประเภทการชำระ
ให้วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ แต่ไม่เกิน 1.5 ล้านบาท
วงเงินจะอนุมัติหลังจากธนาคารได้รับเอกสารครบถ้วนทุกอย่างและถูกต้องเป็นเวลา 7 วัน

 

สมัครบัตรกดเงินสด Xpress Cash คลิกที่นี่

Facebook Comments Box