สรุปมาตรา 33-39-40

ทบทวนสิทธิเยียวยา ม.33 ม.39 ม.40 ลุ้นตรวจสอบสิทธิ รับเงินเข้าพร้อมเพย์ – เตือน 2 แสนคนเช็กบัญชีด่วน

น.ส.ลัดดา เผยว่า ยังมีผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ที่ได้รับสิทธิเยียวยา ตั้งแต่ 5,000 -10,000 บาท อีกประมาณ 2 แสนราย ที่สำนักงานประกันสังคม ไม่สามารถโอนเงินเยียวยาให้ได้
สำนักงานประกันสังคมจะโอนเงินเยียวยาเข้าบัญชีพร้อมเพย์ ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนของผู้ได้รับสิทธิ โดยชื่อ – สกุล ต้องตรงกับข้อมูลของสำนักงานประกันสังคมด้วย

ปัญหาโอนเงินไม่เข้า
– ไม่ได้ผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชน แต่ผูกกับหมายเลขโทรศัพท์
– เลขบัตรประชาชนที่ผูกพร้อมเพย์ต้องเป็นของผู้ได้รับสิทธิเท่านั้น
– บัญชีที่ผูกพร้อมเพย์ถูกปิดเพราะไม่เคลื่อนไหวนาน
– ชื่อ สกุล เจ้าของบัญชี ไม่ตรงกับชื่อผู้ได้รับสิทธิเยียวยา


สำนักงานประกันสังคมจะโอนเงินเยียวยาให้จนกว่าจะได้รับ ทุกวันพฤหัสบดี (เว้นวันหยุดราชการ) จนถึงวันที่ 31 ธ.ค.64 ขอให้รีบตรวจสอบบัญชีพร้อมเพย์ให้ถูกต้อง
โฆษกสำนักงานประกันสังคม เผยว่า มีผู้ประกันตน ม.33 ทั้งนายจ้างและลูกจ้าง ผู้ประกันตน ม.39 และผู้ประกันตน ม.40 ยื่นทบทวนสิทธิเยียวยาเข้ามาจำนวนมาก และเมื่อวันที่ 19 ต.ค.ที่ผ่าน คณะกรรมการของสำนักงานประกันสังคม ได้พิจารณาการทบทวนสิทธิเยียวยารอบแรกแล้ว มีทั้งผู้ได้รับสิทธิ และผู้ที่ไม่ผ่านการทบทวนสิทธิ โดยกลุ่มที่ไม่ผ่านส่วนใหญ่ไม่มีคุณสมบัติ เช่นกลุ่มอาชีพไม่ได้อยู่ใน 9 กลุ่มกิจการ หรืออยู่นอกพื้นที่ 29 จังหวัดสีแดงเข้ม กลุ่มนี้ก็ยื่นทบทวนสิทธิเยียวยาเข้ามา แต่พิจารณาตัดออกแล้ว

โฆษกสำนักงานประกันสังคม เผยว่า ในปลายสัปดาห์หน้า (ปลายเดือน ต.ค.) ผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิเยียวยา สามารถเข้าตรวจสอบสิทธิเยียวยาได้ที่ www.sso.go.th

สำหรับผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิเยียวยาแล้วคณะกรรมการพิจารณาว่าไม่ได้รับสิทธิ จะได้รับการแจ้งจากสำนักงานประกันสังคมด้วย
อย่างไรก็ตาม สามารถยื่นทบทวนสิทธิเยียวยาได้ถึงวันที่ 31 ต.ค.64
เข้าตรวจสอบวิธีและดาวน์โหลดเอกสารทบทวนสิทธิเยียวยาได้ที่ www.sso.go.th

 

10 จังหวัดแรก จะยังสมัครได้ไหม หลังจาก 31 ก.ค.31

ตอบแล้ว ต้องสมัครภายใน 31 ก.ค.64 และจ่ายเงินไม่เกิน 10 ส.ค.64

สรุป : สมัครได้ / แต่ไม่ได้เงินเยียวยา 5,000 บาท

คนที่สมัครแล้วขึ้นสิทธิตอนแรก แล้วเช็คสิทธิอีกครั้ง ไม่ได้สิทธิ

สรุป ถ้าอยู่ใน 29 จังหวัด สีแดงเข้ม จะได้สิทธิแน่นอน รอชื่อเข้าระบบ / สำหรับคนที่สมัครคนที่จ่ายเงินในต่างจังหวัด ที่ไม่ได้อยู่ใน 29 จังหวัด

เช่น ตู้บุญเติม ต้องรอ ตรวจสอบ ว่า ทำงาน ใน 29 จังหวัดสีแดงเข้มจริงหรือเปล่า


สำหรับคนที่จ่ายเงินไปแล้ว สมัคร ม.40 ไปแล้ว แต่ทำไม ว่ายังไม่เป็นผู้ประกันตน จะได้เยียวยาไหม

สำหรับคนที่จ่ายตามเคาเตอร์เซอร์วิส

สำหรับคนที่สมัครและจ่ายตั้งแต่วันที่ 4 ส.ค. 64 ทางประกันสังคมยังไม่ได้เอาข้อมูลมาประมวลเข้าระบบ

เวลาตรวจสอบในระบบ เลยยังไม่ขึ้นให้เก็บใบเสร็จรับเงิน เอาไว้

ถ้ายังไม่ได้รับสิทธิ / รอยื่นทบทวนสิทธิ สำหรับกลุ่มตกหล่น

สำหรับคนสมัคร ที่เซเว่นไม่ได้ กลุ่มนี้ เคยเป็น ผู้ประกันตน ม.40 มาแล้ว แต่ไมได้ส่งเงินมานาน

เลยสมัครใหม่ไม่ได้

 

สำหรับคนที่ขาดส่งมานาน /

ถ้าไม่ลาออกก็ยังได้สิทธิและเป็นผู้ประกันตนอยู่ จะมีสิทธิรับเงินเยียวยา ถ้าเข้าเงื่อนไข พื้นที่ 29 จังหวัด / ให้จ่ายต่อได้ทันที

 

1.) ม. 39 / 40 รอบ 2 โอนเงินวันไหน?
ตอบ : ยังไม่ระบุวันที่ แต่ภายในเดือนกันยายนค่ะ

2.) ม. 33 รอบ 2 โอนเงินวันไหน ?
ตอบ : ยังไม่มีกำหนดการช่วยเหลือรอบที่ 2 ค่ะ
รอวันที่ 7 ก.ย. เอาเข้าที่ประชุมค่ะ


3.) 19 จ. จ่ายเงิน ( 3 ถึง 24 สิงหาคม ) ไม่ได้สิทธิ์?
ตอบ : รอตรวจสอบ อาจจะวันที่ 8 – 15 ก.ย.
สังเกตุจากสถานะอัพเดทด้านล่างค่ะ ถ้า
ระบบอัพเดทแล้ว ยังไม่ได้รับสิทธิ์เช่นเดิม
ไปยื่นทบทวนสิทธ์เลย คนที่ได้รับสิทธิ์
โอนเงินกลางเดือนค่ะ

4.) 10 จ. สมัครหลัง 31 ก.ค. และจ่ายหลัง 10 ส.ค.
ตอบ : ไม่ได้รับเงินเยียวยา ( ไม่ต้องทบทวน )

5.) มี ม. 40 ก่อนแล้ว ส่งมาตลอด แต่ไม่ได้สิทธิ์?
ตอบ : ตรวจสอบข้อมูล ของท่านว่าถูกต้องหรือไม่
มีการเปลี่ยนชื่อ/คำนำหน้ามั้ย ถ้าถูกต้อง
นำสลิปการจ่ายเงิน เดือนกรกฎาคม
ไปยื่นทบทวนสิทธิ์เลย


6.) 10 + 3 จ. จ่ายภายในวันที่ 2 ขึ้นไม่ได้รับสิทธิ์?
ตอบ : ยื่นทบทวนสิทธิ์ได้เลยค่ะ ไม่ต้องรอ

7. ) กรณีไปเปลี่ยนชื่อ หรือข้อมูล ?
ตอบ : เช็คสถานะพร้อมกันวันที่ 7 – 10 ก.ย.

8.) ม.40 จ่ายเงินแค่เดือน ก.ค. แต่ ส.ค.ไม่ได้จ่าย?
ตอบ : เดือนที่ 2 ไม่ได้อยุ่ในหลักเกณฑ์รับเงิน
แค่จ่ายเดือนแรกให้ตรงตามเงื่อนไขค่ะ

9.) ย้ายที่อยู่…จะได้เงินมั้ย?
ตอบ : ต้องเตรียมหลักฐานว่าทำงานพื้นที่นี้จริงๆ
พร้อมเอกสารประจำตัวไปยื่นที่
ปกส.ปัจจุบัน พร้อมเอกสารยื่นทบทวนด้วย
#วันที่ตรวจสอบสิทธิ์ที่แจ้งเป็นวันที่ 7 นั้น ยังไม่ยืนยัน ต้องคอยเช็คหรือรอ ปกส.ประกาศ ค่ะ แต่คร่าวๆ แจ้งเป็นวันที่ 7-10 ก.ย. หากใครหลุดรอบนี้ หรือไม่ได้สิทธิ์รับเงินหลังจากที่ระบบอัพเดท ให้ไปยื่นเรื่องทบทวนสิทธิ์ได้เลยค่ะ เพราะเค้าจะอัพเดทแค่อีกรอบเดียว แล้วก็จะเป็นการยื่นทบทวนสิทธิ์เท่านั้น.. มีคำถามไหนหายไปรึป่าวน้อ ถ้าลืมคำถามใคร ขอโทษด้วยนะคะ

 

 

สำหรับ รอบเก็บตกหล่น  

สำหรับผู้ที่ได้สิทธิ แต่ไม่ได้รับเงิน ให้รีบดำเนินการแก้ไข

จากที่ท่านได้รับข้อความที่แจ้งในระบบ ระบบจะทำการโอนเงินให้ผู้ตกหล่น ทุกวันพฤหัส

พรุ่งนี้รู้ผล ใครได้-ไม่ได้เงิน 5,000 สองเดือน

หากไม่ได้รับสิทธิไม่ต้องตกใจ

ให้รีบยื่นทบทวนสิทธิภายใน 30 กันยายน 64

โฆษกประกันสังคมให้สัมภาษณ์ผ่านสถานีประกันสังคม ว่าด้วยเรื่องของการเช็คสิทธิผู้ที่สมัครในวันที่ 1-24 สิงหาคม 64 ที่ผ่านมาว่า

จะสามารถเช็คสิทธิ สถานะการได้รับเงินเยียวยๅ ได้ตั้งแต่วันที่ 7 กันยนยน 64 เป็นต้นไป ผ่านเว็บไซต์ประกันสังคม

โดยหากใครไม่ได้รับสิทธิเยียวยๅ แต่มั่นใจว่าตนเองตรงเงื่อนไขการรับเงิน ประกันสังคมเปิดโอกาสให้ท่านยื่นทบทวนสิทธิ

ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 30 กันยนยน 64 โดยจะทยอยโอนให้จนถึง 31 ธันวาคม. ย้ำหากตรงเงื่อนไข ต้องได้รับเงินอย่างแน่นอน

วิธีเช็คสิทธิประกันสังคมล่าสุด สามารถทำได้ดังนี้

1.กดคลิกตรวจสอบสิทธิตามสถานะผู้ประกันตนของท่าน

2.กรอกเลขบัตรประชาชน และรหัสยื่นยันที่เห็นบนหน้าจอ

3.กดตกลง

4.ระบบจะแสดงผลการได้รับสิทธิของท่าน หากได้รับสิทธิจะขึ้นตัวอักษรสีเขียว ให้ท่านรีบผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนของท่าน

หากไม่ได้รับสิทธิจะขึ้นสีแดง ให้ท่านรีบดำเนินการยื่นทบทวนสิทธิที่สำนักงานประกันสังคมโดยด่วน

 

เช็คสถานะผู้ประกันตนได้ที่นี้ 

เช็คสิทธิ ม.33 คลิกที่นี้ 

 

เช็คสิทธิ ม.39 คลิกที่นี้ 

 

เช็คสิทธิ ม.40 คลิกที่นี้ 

Facebook Comments Box