เช็คสิทธิ รับเงิน 5,000 บาท

สรุปเยียวย ามาตรา39และ40

 

จะโอนเงินกลุ่มแรก ในช่วงวันที่ 23-27 สิงหาคม64 นี้ คือ จังหวัดใดบ้าง?
13จังหวัดแรก ที่มีรายชื่อใน ปกส.ภายใน31.กค.64  หรือที่รัฐขยายจ่าย ในวันที่ 10 ส.ค.64 / 16จังหวัดหลัง ที่มีรายชื่อใน ปกส.ภายใน3สค.64

สำหรับ  ม.40 ที่จะโอนวันพรุ่งนี้ 

ชี้แจงกำหนดการโอนเงินเยียวยา มาตรา 40

สำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ ประกันสังคมจะทำการโอนเงินเยียวยารอบแรกในวันที่ 24-26 สิงหาคมนี้

ซึ่งกลุ่มที่จะได้รับเงินในรอบแรก ได้แก่ มาตรา40
ที่เป็นผู้ประกันตนในฐานทะเบียนประกันสังคมภายใน 31 ก.ค. 64 เท่านั้น
และอยู่ใน 10+3 จังหวัด ตามประกาศครม.
โดยจะทำการโอนเงินให้เรียงตามเลขบัตรประชาชน
-24 สิงหาคม 64 โอนให้แก่ผู้ที่มีเลขบัตรประชาชนนำหน้า (10-16xxx-xxxxx-xx-x)
-25 สิงหาคม 64 โอนให้แก่ผู้ที่มีเลขบัตรประชาชนนำหน้า (17-34xxx-xxxxx-xx-x)
-26 สิงหาคม 64 โอนให้แก่ผู้ที่มีเลขบัตรประชาชนนำหน้า (35-89xxx-xxxxx-xx-x)

สำหรับม.39-40 ที่โอน วันที่ 27 ส.ค.64 นี้

กำหนดการโอนเงินเยียวยา ม.39-40 

 

สรุป 16 จว.หลังเงินเข้า เฉพาะ/ คนที่สมัครไว้นานแล้ว /

กับสมัครแล้วจ่ายเงินภาย 31 ก.ค. 64 ไหนใครเข้าบ้างครับ

 

และ สำหรับ 19จังหวัดที่สมัครเข้ามาใหม่ที่ชำระภายใน24ส.ค.64

รอการรับเงินเยียวยา ช่วงกลางเดือนกันยายน

 

Facebook Comments Box