สมัคร ผู้ประกันตน ม. 40

เหลืออีก 2 วันเท่านั้น สำหรับ 19 จังหวัดยังทันนะ สมัครเป็นผู้ประกันตน ม.40 รับเงินช่วยเหลือจากประกันสังคม

โดยมีวิธีสมัคร และ รายละเอียดขั้นตอนการสมัคร ม.40 ดังนี้

วิธีสมัครทางเว็บไซต์ประกันสังคมมีดังนี้

เข้าไปยังเว็บไซต์ประกันสังคม www.sso.go.th  ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนตามมาตรา 40


กรอกเลขบัตรประชาชน กรอกเลขหลังบัตรประชาชน
กรอกคำนำหน้านาม ชื่อ-นามสกุล
กรอกวันเดือนปีเกิด
กรอกที่อยู่ปัจจุบัน เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้
กรอกกลุ่มอาชีพ, รายได้ต่อเดือน, สภาพร่างกาย (กรณีเป็นผู้พิการ)
เลือกรูปแบบจ่ายเงินสมทบ (มีให้ 3 ทางเลือก) พร้อมเลือกสำนักงานประกันสังคมที่อยู่ใกล้บ้าน
ตอบคำถามว่าเป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญหรือไม่


กด “ยอมรับเงื่อนไข/ข้อตกลง” แล้วกด “ยืนยัน”
เมื่อผ่านขั้นตอนทุกอย่างแล้ว ระบบจะยืนยันการขึ้นทะเบียนสำเร็จผ่าน SMS ทางโทรศัพท์
อย่างไรก็ตามเหลือเวลาสมัครอีกเพียง 2 วันเท่านั้น ทำให้ระบบสมัครออนไลน์ค่อนข้างหนาแน่นและติดขัด ซึ่งนอกจากเว็บไซต์ประกันสังคม
ให้เลือกช่องทางการสมัครอื่น ๆ ได้

คุณสมบัติสมัคร มาตรา 40

มีสัญชาติไทย
อายุ 15-65 ปี บริบูรณ์
ไม่เป็นผู้ประกันตน มาตรา 33 และ 39
ไม่เป็นข้าราชการ หรือผู้รับบำนาญของกรมบัญชีกลาง
ผู้มีบัตรประจำตัวที่ไม่มีสัญชาติไทยขึ้นต้นด้วยเลข 0, 6 และ 7

ขั้นตอนการเช็คสิทธิประกันสังคม

เข้าสู่เว็บไซต์ ระบบสมาชิก คลิกที่นี้

ผู้ประกันตน แลกดสมัครสมาชิก (หากเป็นสมาชิกอยู่แล้วล็อคอินได้เลยแล้วข้ามไปข้อ 5)

กดยอมรับข้อตกลงในการบริการ แล้วกดถัดไป

3 กรอกข้อมูลส่วนตัวเพื่อลงทะเบียน วมถึงตั้งรหัสผ่าน แล้วกดถัดไป (รหัสนี้จะเป็นรหัสที่ใช้ในการตรวจสอบครั้งถัดๆไป

ด้วย รวมถึงสามารถใช้กับในแอพได้)

4.ยืนยันตัวตน โดยกดปุ่มสีเขียวเพื่อขอรับรหัส OTP จากนั้นกรอกรหัสได้รับจาก SMS ในโทรศัพท์มือถือ ในช่องรหัส เพื่อ

กดยืนยัน

5 เมื่อสมัครสมาชิกเสร็จสิ้นแล้วทำกร เข้าสู่ระบบผู้ประกันน ด้วยเลขบัตรประชาชน 13 หลัก และรหัสผ่านที่ตั้งไว้ ระบบจะ

พามาที่หน้าสมาชิก กดเลือก “ผู้ประกันตน” ด้านข้างสีเหลืองๆที่เขียนว่า SSO E-SERVICE

6 จะมีข้อมูลผู้ประกันตนซึ่งสามารถ:

ㆍตรวจสอบเช็คประกันสังคมว่าอยู่โรงพยาบาลไหนได้ที่ ช่อง “สิทธิปัจจุบัน”

ㆍบอกว่าเรามีสิทธิประกันสังคม มาตรา 33 หรือมาตรา 39 หรือ 40 (ช่องสถานะ)

 

ผู้ประกอบอาชีพอิสระใน 19 จังหวัด

สมัครและชำระเงินสมทบ ภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2564 เพื่อรับเงินเยียวยาผ่านทางพร้อมเพย์เลขประจำตัวประชาชน
19 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี

อ่างทอง นครนายก ปราจีนบุรี ลพบุรี ระยอง สิงห์บุรี สระบุรี นครราชสีมา เพชรบูรณ์ ตาก ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และพระนครศรีอยุธยา

 

 

เช็คสิทธิม.340 ได้ที่นี้ :

สำหรับใครเช็คแล้วไม่ผ่าน 

ประกันสังคม เตรียมเปิดช่องทบทวนสิทธิ
สำหรับผู้ไม่ได้รับสิทธิเยียวยา มาตรา 39 , 40
-สำหรับผู้ประกันตนที่เข้าเงื่อนไขรับเยียวยา
ตามมติครม. แต่พลาดสิทธิในรอบแรก(29จังหวัด)
-สามารถเข้ามาขอทบทวนสิทธิออนไลน์ได้ที่เว็บประกันสังคม : https://www.sso.go.th/eform_news/
เริ่มขอทบทวนสิทธิได้ในวันที่ 15กันยายน 64 นี้ เป็นต้นไป
ปุ่มยื่นทบทวนสิทธิ จะขึ้นในวันที่ 15 นะครับ
เข้าไปแล้ว .”จะมีปุ่ม” กดยื่นทบทวน สิทธิ
ส่วนเอกสารการยื่น จะสรุปให้อีกนะครับ
สามารถพูดคุย ข่าวสารได้ที่นี้

 

Facebook Comments Box