รา ศีใดถูกทักระวังช่วงนี้ได้โชคใหญ่

ในชีวิตคนหนึ่งคน ฝันอยากมีโอกาสได้จั บเงิ นล้า นกันทั้งนั้น วันนี้เราได้นำเอาคำทำนา ยของหม อช้าง ทศพร มาฝาก ซึ่งได้ออกมาพูดถึงรา ศีต่างๆนั่นเอง

หมอช้าง ทศ พ ร ศรีตุลา เผยถึงด วง 2 รา ศี

เจอปัญหาสุขภาพ อุ บั ติ เห ตุ และความวุ่นวาย  ตรงกับวันพุธกลางคืน

ราหูซ้อนราหู ความแรง 2 เท่า ไม่ควรอยู่กลางแจ้ง

ในคืนราหูอมจันทร์ แก้เคล็ดโดยหมั่นสวดคาถากันคราสจากพระราหู

โดย 2 ราศี ประกอบด้วย ราศีพฤษภ และราศีพิจิก

มีปรากฏการณ์ราหูอมจันทร์แบบเต็มด วง

ผู้ที่เกิ ดราศีพฤษภและราศีพิจิก หรือผู้ที่เกิ ดวันอาทิตย์

วันจันทร์ วันพุธกลางคืน ควรร ะวั งในช่วงสัปดาห์นี้เป็นพิเศษ

ทั้งปัญหาสุขภาพ,อุ บั ติ เห ตุ และเ รื่ อ งอารมณ์แปรปรวน

หลีกเลี่ยงการอยู่กลางแจ้งในคืนวันที่ 26 และควรสวด

บทป้องกันคราสจากพระราหูเป็นประจำ ราหูอมจันทร์

Facebook Comments Box