3 วันนี้ ถูกโชคใหญ่เข้าหา ต่อไปนี้เตรียมรวย

ใครๆก็ฝันอยากมีโ ชคใหญ่มาตลอด แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะมีโอกาสดีๆแบบนั้น ดังนั้น เราจึงเอาคำทำนา ย 3 วันนี้ ถูกโชคใหญ่เข้าหา ต่อไปนี้เตรียมรวย มาฝากกัน ใครที่อยากมีโช คลองไปดูว่าใช่วันของคุณหรือไม่

 

วันจันทร์

จังหวะด วงยังอยู่ในช่วงชุลมุนวุ่นวายอยู่ หลังผ่านพ้นปัญหาทุกอย่ างมา

เพร าะยังต้องมีหลายเ รื่ อ งต้องสะสางจัดการ ช่วงนี้อาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยทั้งกายและใจ

แต่เชื่ อเถิดว่าครั้งนี้เหนื่อยแล้วคุ้มค่ า

จะมีความสำเร็จก้าวหน้าทั้งในเ รื่ อ งเงิ นทองและในการทำงานเข้ามาอย่ างแน่นอน

และหลังจากนี้เป็นต้นไป คนโสดมีเสน่ห์มากขึ้น มีโอกาสได้พบเจอคนใหม่จากการแนะนำบอกต่อ

ซึ่งน่าจะเป็นโอกาสที่ทำให้ได้สละโสดในเร็ววันนี้

วันพุธ

หลังจากผ่านปั ญหาทุกอย่ างมาได้ ช่วงปลายพฤษภาเป็นต้นไป

ด วงชะต าคุณจะอยู่ในช่วงประคองตัวไปได้เรื่อย แต่ด้วยความสามารถและความมุมานะไม่ย่อท้อของคุณเอง

เลยทำร ายได้ยังคงมีเข้ามา แต่ร ายจ่ายนั้นก็ยังมีเข้ามาเรื่อยเช่นกัน ต้องร ะวั งตรงนี้ให้ดี

คุมร ายจ่ายร ยรับให้บ าลานซ์สัมพันธ์กันด้วย แม้คุณจะหาเงิ นเก่งเท่าใดแต่หากยังคุมค่ าใช้จ่ายไม่ดี

ก็อาจเกิ ดวิกฤตอีกรอบได้ แต่หลังจากนี้เป็นต้นไป โดยรวมแล้วด วงการงานการเงิ นความรักในช่วงนี้ก็ถือว่ายังดีอยู่

ก็ยังประคองไปได้เรื่อย มีโอกาสใหม่เข้ามา และท่านยังมีเกณฑ์มีโอกาสจะได้โช คใหญ่

 

วันเสาร์

คนมีคู่มีแฟนแล้ว มีครอบครัวแล้ว ช่วงนี้ด วงความขั ด แ ย้ งค่อนข้างแรง

ต้องร ะวั งการมีปากเสียงกันไว้บ้ าง เ รื่ อ งเล็กน้อยสามารถกลับกลายเป็นเ รื่ อ งร าวใหญ่โตได้ง่าย

แต่ด้านการเงิ นจังหวะการเงิ นยังมีโอกาสหาเงิ น หาร ายได้ใหม่เข้ามาได้มากขึ้นกว่าปกติ

ซึ่งงานพิเศษหรืออาชีพเสริมจะมีความคึกคักเป็นอย่ างมาก

ถือว่าเป็นช่องทางในการหาเ งินหาร ายได้ที่ดี และหลังจากนี้เป็นต้นไป

Facebook Comments Box