4 รา ศี ช่วงนี้มีเกณฑ์ได้โช คใหญ่

ต้องบอกเลยว่า หลายคนอาจจะพลาด โช คเมื่อวันที่ 16 แต่โช คของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะ บางคนมีโ๙ คจากงาน บางคนจากคู่ครอง วันนี้เราจึงมีคำทำนา ย 4 รา ศี ช่วงนี้มีเกณฑ์ได้โช คใหญ่ มาฝากกัน

กันย์

ด วงการเงิ นชาวร าศีกันย์เป็นจังหวะดว งที่จะมีเงิ นเข้ามาเรื่อย แต่ถ้าไม่ลงมือทำ

ที่ฝันหรือวาดภาพไว้ก็จะไม่เป็นจริง อาจมีโชคจากความฝัน ลาภลอย

หรือได้เงิ นจากการใช้จินตนาการ เป็นช่วงสมองบรรเจิดมีไอเดียเ ด็ ด

งานกลุ่มมาย า บันเทิง นิย าย ศิลปะ ออกแบบ สถาปนิก มัณฑนากร

เครื่องดื่มทำให้เพ้อฝัน ขายฝัน ขายโครงการ จะทำเงิ นให้ เร่งลงมือทำให้เป็นจริง

จะมีโช คใหญ่เข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัว มีเงิ นใช้สบา ยไปทั้งชีวิ ต

 

มังกร

ดว งการเงิ นชาวร าศีมังกรการเงิ นดี ทำมาค้ าคล่อง เงิ นเข้าเงิ นหมุนเยอะ

หมายถึงเงิ นก้อนใหญ่ เงิ นมรดก เงิ นเกี่ยวกับต่างประเทศ เงิ นเข้าหลายทาง

จับทางเป็นบริหารดี เป็นช่วงรว ยถึงรว ยมาก ระดับมากน้อยตามกำลังด วง

หุ้นขึ้น งานใหม่ร ายได้ดี ที่ควรร ะวั งคืออย่ าประมาทจ่ายมือเติบ ต้องรู้จักเก็บออมไว้รว ยนาน ทำบุญเพิ่มบ ารมี

จะมีโช คใหญ่เข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัว มีเงิ นใช้สบา ยไปทั้งชีวิ ต

 

กรกฎ

ดว งการเงิ นชาวร าศีกรกฎช่วงนี้การเงิ นเข้าออกเริ่มสมดุลคล่องตัว หาเงิ นเก่ง

มองเห็นช่องทางดี มีโชคด้านการลงทุน บุกเบิกสิ่งใหม่ มีคนอย ากขอร่วมหุ้นร่วมทุน

มีการขย ายงาน เม็ดเงิ นเติบโต หมั่นตรวจสอบความคุ้มค่ าของร ายรับ

มีแนวโน้มดีเกี่ยวกับต่างประเทศ ซึ่งการเงิ นจะดีมากน้อยนั้นเป็นไปตามระดับดว งชะต าแต่ละคน

จะมีโช คใหญ่เข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัว มีเงิ นใช้สบา ยไปทั้งชีวิ ต

 

ตุลย์

ด วงการเงิ นชาวร าศีสิงห์ การเงิ นปัง กำไรดี เงิ นเข้าคล่องตัว มีเงิ นให้ใช้

ยิ่งขยันยิ่งได้ ถ้าเก็บจะร วยได้ แต่ก็มักใช้เ งินเพลิน อย่ าประมาทอาจมีเ รื่ อ งให้จ่ายตามมา

 

กันเงิ นสำรองไว้ด้วย ข่าวการเ งินที่รอเป็นข่าวดี บ างคนมีโชคลาภ

จะมีโช คใหญ่เข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัว มีเงิ นใช้สบา ยไปทั้งชีวิ ต

Facebook Comments Box