กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานเครื่อง Oxygen High Flow ทั้งหมด 180 เครื่อง

303

กลายเป็นอีกภาพที่สร้างความประทับใจให้กับผู้คนที่พบเห็นและชาวโซเชียลเป็นจำนวนมาก เมื่อสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงได้พระราชทานเครื่องออกซิเจนดังกล่าวแก่โรงพย าบาล จำนวน 130 เครื่อง ประกอบด้วย

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 50 เครื่อง
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 30 เครื่อง
โรงพยาบาลบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 10 เครื่อง

โรงพยาบาลบาลเพชรบูรณ์ 5 เครื่อง
โรงพยาบาลบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 10 เครื่อง
และ 25 เครื่อง ได้สำรองไว้เพื่อพระราชทานแก่โรงโรงพยาบาลอื่นๆ ต่อไป

ทั้งนี้เครื่อง Oxygen High Flow ส่วนหนึ่งที่พระราชทานในครั้งนี้ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) / กลุ่มธุรกิจ TCP / คุณประภาส ชลศรานนท์ / คุณประจักษ์ ตั้งคารวคุณ / บริษัท เพ็นต้า อิมเพ็กซ์ จำกัด และคุณอุฬาร อภิรูปากร ได้น้อมเกล้าฯ ถวาย ผ่าน กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโ ค วิ ด 19 (และ โ ร ค ระ บ า ดต่างๆ )

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สย ามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิชัยพัฒนา จัดตั้ง กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ)ขึ้น เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓

เพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์และโรงพย าบาลในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสิ่งของที่มีความจำเป็นในการรักษาผู้ผู้ป่วยโควิด ๑๙ จากนั้นได้พระราชทานงบประมาณจากกองทุนฯ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนพัฒนาโรงพยาบาลให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการรักษาผู้ป่วยโควิด ๑๙ และผู้ป่วยอื่นๆ

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้


ขอขอบคุณ มูลนิธิชัยพัฒนา

ใกล้เคียง