โกหกบ่อยๆ ทำให้สมองเสื่อม

5

สงสัยใช่ไหมว่า ทำไมพูดโกหกถึงทำให้สมองเสื่อมได้??

โดยธรรมชาติแล้ว เมื่อเริ่มพูดโกหก สมองจะเริ่มจินตนาการ

ถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นใหม่ เพื่อให้แนบเนียน และ ไม่ถูกจับได้

พูดสิ่งที่ผิดไปจากข้อมูลเดิมที่เคยได้รับรู้ ภายสมองจะเขียนข้อมูลใหม่

“ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง” ทับลงบน “ข้อมูลที่ถูกต้อง” ทำให้เริ่มสับสน

เนื่องจาก.. ความจริง และ ข้อมูล ที่ตรงข้าม จึงทำให้การจัดการข้อมูลผิดปกติ

ในระยะยาวจะทำให้การเชื่อมโยงข้อมูลที่จัดเก็บไว้รวนเรได้

เมื่อโกหกบ่อยจนเป็นนิสัย คนที่โกหกบ่อยๆ จะเริ่มจำไม่ได้ว่า

เรื่องนี้เคยบอกผู้อื่นไปไว้อย่างไร เรื่องนี้เคยโกหกไปว่าอย่างไร

เพราะ ความเป็นจริง กับ จินตนาการ เริ่มผสมกันไปมา..

กลายเป็นว่า เรื่องโกหกนี้หลอกตัวเองไปด้วยโดยไม่รู้ตัว

สรุปได้ว่าเวลาที่เราพูดโกหก เราจะเริ่มต้นด้วยการคิดเป็นภาพที่ไม่จริงขึ้นในใจก่อน

จากนั้นจึงพูดออกไปตามภาพที่เราคิด การพูดเรื่องไม่จริงบ่อยๆ

จะทำให้ภาพความจริงกับภาพความคิดปะปนกัน ก่อให้เกิดอาการสับสน

จนบางครั้งผู้พูดก็ไม่สามารถแยกได้ว่า เรื่องไหนเป็นเรื่องจริง เรื่องไหนเป็นเรื่องโกหก

ทำให้มีโอกาสสมองเสื่อมมากกว่าคนที่พูดความจริงอยู่เสมอ

เพราะ คนที่พูดแต่ความจริงจะเห็นภาพความจริงเพียงภาพเดียวอย่างชัดเจน

ความจำจึง ชัดเจน และ แม่นยำ?!!

หรือนี่อาจเป็นผลกรรมตามธรรมชาติของร่างกายที่ลงโทษคนชอบโกหกก็ได้

รู็แบบนี้แล้ว เราควรพูดความจริงเสียดีกว่า อย่างน้อยๆก็ไม่ต้องคอยปิดบังอะไร

ใกล้เคียง