ผู้หญิง วาไรตี้ แฟชั่นเสื้อผ้า สุขภาพ แต่งหน้า บำรุงผิว ความรัก อกหัก นอกใจ บอกรัก


หนุ่มๆอ่านด่วน! ผู้ชายก็อาจเป็นมะเร็งเต้านมได้นะหนุ่มๆอ่านด่วน! ผู้ชายก็อาจเป็นมะเร็งเต้านมได้นะ

ความผิดปกติของเต้านมใช่ว่าจะเกิดได้เฉพาะในเพศหญิง ในเพศชายก็เกิดความผิดปกติได้เช่นกัน!


เต้านมเป็นอวัยวะแสดงเอกลักษณ์ของเพศหญิง เป็นอวัยวะที่มีหน้าที่ผลิตน้ำนมเพื่อใช้เลี้ยงดูลูก ในขณะที่เต้านมไม่มีหน้าที่พิเศษอันใดสำหรับเพศชาย ธรรมชาติจึงให้ผู้ชายมีหน้าอกแบนราบ แต่ในผู้ชายบางรายอาจมีเต้านมนูนหรือมีเนื้อมากกว่าผู้ชายทั่วไป ทำให้เกิดความคับข้องใจว่าทำไมเราไม่เหมือนคนอื่นๆ หรืออาจก่อให้เกิดความวิตกกังวลว่าจะเป็นโรคร้ายหรือเป็นมะเร็งเต้านม ในบทความนี้จึงขอเล่าถึงภาวะเต้านมโตในผู้ชายว่ามีสาเหตุมาจากอะไร และมีแนวทางในการดูแลรักษาอย่างไร 

เมื่อผู้ชายมีเต้านมใหญ่ขึ้น ซึ่งอาจเป็นข้างเดียวหรือทั้ง 2 ข้าง จำเป็นต้องตรวจเต้านมอย่างละเอียดเพื่อวินิจฉัยแยกโรค แบ่งได้เป็น 3 กลุ่มดังนี้
1. เต้านมโตจากไขมันบริเวณใต้หัวนมเพิ่มขึ้น โดยไม่ได้มีเนื้อเต้านมเพิ่มมากขึ้น (pseudogynecomastia)
2. เต้านมโตจากภาวะที่มีเนื้อเต้านมเพิ่มขึ้น (gynecomastia)
3. มะเร็งเต้านม 

เต้านมโตจากไขมัน

เกิดเนื่องจากมีเนื้อไขมันเพิ่มมากขึ้น อาจสังเกตได้ว่าผู้ชายอ้วนส่วนใหญ่มีเต้านมโตกว่าผู้ชายผอม กรณีนี้ไม่ต้องทำอะไร ไม่มีอันตราย ถ้าผอมลงเต้านมจะเล็กลงได้เอง 


เต้านมโตจากเนื้อเต้านม

ในภาวะนี้ร่างกายมีการสร้างเนื้อเต้านมเหมือนในเต้านมผู้หญิง ลักษณะอาการมี 2 แบบ คือ 

กลุ่มที่ 1 เต้านมโตเฉยๆ ไม่เจ็บ กลุ่มนี้มักไม่สังเกตว่าตนเองมีเต้านมโต มักเป็นมานานเป็นปีกว่าจะทราบ หรือบางครั้งแพทย์ผู้ตรวจร่างกายประจำปีเป็นผู้ตรวจพบ ซึ่งมักเป็นชายสูงอายุ 

กลุ่มที่ 2 จะเป็นกลุ่มที่มีเต้านมโตร่วมกับมีอาการปวดหรือกดเจ็บ และเนื่องจากเต้านมจะโตขึ้นเร็วจึงทำให้ผู้ป่วยกลุ่มนี้มักรีบมาพบแพทย์ 

การตรวจร่างกายอาจช่วยแยกระหว่างเต้านมโตจากไขมันกับเต้านมโตจากเนื้อเต้านม ถ้าเป็นจากไขมันจะคลำได้เป็นเนื้อไขมันนิ่มๆ ไม่มีลักษณะนูน แต่ถ้าเต้านมโตจากเนื้อเต้านมจะสามารถใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้คีบเนื้อเต้านมใต้หัวนมได้เป็นแผ่นนูน 

สาเหตุการเกิดเต้านมโตจากเนื้อเต้านมมาจากความไม่สมดุลระหว่างการออกฤทธิ์ของฮอร์โมนเพศหญิงชนิดเอสโตรเจน (estrogen) กับฮอร์โมนเพศชายที่เนื้อเยื่อเต้านม ซึ่งความไม่สมดุลนี้อาจเป็นการเปลี่ยนแปลงของช่วงอายุ เช่น ในเด็กชายเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นช่วงอายุประมาณ 13-14 ปี อัณฑะจะผลิตฮอร์โมนเพศหญิงชนิดเอสโตรเจน ในปริมาณค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับฮอร์โมนเพศชายที่เรียกว่าเทสโทสเตอโรน (testosterone) ดังนั้นเด็กวัยรุ่นชายจึงมีโอกาสพบเต้านมโตได้บ่อย แต่ไม่ต้องกังวลเพราะภาวะนี้จะเป็นชั่วคราว มักเป็นอยู่ประมาณ 6 เดือนแล้วค่อยๆ หายไป

สำหรับช่วงอายุอื่นๆ มีโรคหรือภาวะอีกหลายชนิดที่ทำให้เกิดเต้านมโตจากเนื้อเต้านม ซึ่งเกิดจากกลไกดังนี้ 

- ระดับฮอร์โมนเพศหญิงเพิ่มมากขึ้นในผู้ชาย เช่น เกิดจากเนื้องอกบางชนิดที่อัณฑะ มะเร็งบางชนิด ได้แก่ มะเร็งที่มีต้นกำเนิดจากเซลล์สืบพันธุ์ (germ cell origin) มะเร็งปอดบางชนิด มะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งไต เนื้องอกที่ต่อมหมวกไต มะเร็งหรือเนื้องอกเหล่านี้สามารถเพิ่มการสร้างฮอร์โมนเพศหญิง ทำให้ร่างกายมีฮอร์โมนเพศหญิงเกิน 

- ระดับฮอร์โมนเพศชายเทสโทสเตอโรนลดลง อัณฑะเป็นอวัยวะที่ทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนเพศชาย บางภาวะอัณฑะมีความสามารถผลิตฮอร์โมนได้น้อยลง เช่น อายุมากขึ้น จะสังเกตได้ว่าภาวะเต้านมโตพบในชายสูงอายุได้มากกว่าชายหนุ่ม นอกจากนี้ยาเคมีบำบัดบางชนิดมีฤทธิ์ทำลายเซลล์ในอัณฑะ ทำให้อัณฑะผลิตฮอร์โมนเพศชายได้น้อยลง 

- ยาบางชนิด เช่น ยาสเตียรอยด์ ยาหม้อ ยาลูกกลอน (ซึ่งยา 2 อย่างหลังนี้มักมีสเตียรอยด์เป็นส่วนผสม) ยาขับปัสสาวะชื่อ spironolactone ยารักษาโรคกระเพาะชื่อ cimetidine ยาต้านไวรัสเอดส์ ยาเคมีบำบัด ยาต้านฮอร์โมนเพศชายที่ใช้ในการรักษามะเร็งต่อมลูกหมาก เป็นต้น ในกรณีที่ภาวะเต้านมโตเกิดจากยา การหยุดยาจะทำให้เนื้อเต้านมเล็กลงและอาการเจ็บลดลง ซึ่งมักจะดีขึ้นภายใน 1 เดือน อย่างไรก็ตามถ้าพบภาวะเต้านมโตมานานเกิน 1 ปี ถึงแม้หยุดยาอาการอาจไม่ดีขึ้นมากนัก เนื่องจากเต้านมบางส่วนกลายเป็นพังผืดซึ่งจะไม่หาย 

มะเร็งเต้านมในผู้ชาย

ผู้ชายก็มีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมได้ แต่พบน้อยกว่าผู้หญิงมาก โดยผู้หญิงเป็นมะเร็งเต้านม 100 คน จะพบผู้ชายเป็นมะเร็งเต้านมได้ 1 คน มะเร็งเต้านมมักจะเป็นข้างเดียว โดยจะคลำได้เป็นก้อนแข็งและมักติดอยู่กับที่ มะเร็งเต้านมในผู้ชายตรวจพบได้ง่าย เพราะหน้าอกแบนราบไม่มีเนื้อเต้านมมากเท่าเพศหญิง จึงสามารถคลำได้เป็นก้อนชัด แต่การที่ผู้ชายไม่มีเนื้อเต้านม การดำเนินโรคจึงเป็นไปอย่างรวดเร็วกว่าผู้หญิง มะเร็งสามารถลุกลามเข้าผนังหน้าอกได้เร็วกว่า ทำให้บางครั้งต้องได้รับยาเคมีบำบัดหรืออาจร่วมกับการฉายแสงก่อนจึงจะสามารถผ่าตัดได้ นอกจากก้อนแข็งแล้ว ยังอาจพบลักษณะร่วมอย่างอื่น เช่น มีการเปลี่ยนแปลงของผิวหนังหรือหัวนม ได้แก่ ผิวหนังบุ๋ม หัวนมบุ๋ม มีน้ำหรือเลือดออกจากหัวนม ถ้าพบลักษณะดังกล่าวอย่านิ่งนอนใจ ควรรีบพบแพทย์myomu 

กล่าวโดยสรุป ภาวะเต้านมโตถ้าเป็นทั้ง 2 ข้าง ซึ่งอาจเป็นมากน้อยไม่เท่ากันระหว่างเต้านม 2 ข้าง โดยทั่วไปเกิดจากเต้านมมีเนื้อเต้านมมากเกินไป ถ้าเป็นในช่วงวัยรุ่นหรือวัยสูงอายุไม่ต้องทำอะไร แต่ถ้าเป็นในช่วงอายุอื่นหรือมีอาการมาก จำเป็นต้องสืบค้นหาสาเหตุเพื่อให้การรักษาตามสาเหตุต่อไป ส่วนมะเร็งเต้านมมักเป็นข้างเดียว คลำได้เป็นก้อนแข็งและก้อนมีขนาดโตขึ้น 

อย่างไรก็ตามถ้าคุณผู้ชายท่านใดมีอาการผิดปกติที่เต้านม เพื่อความสบายใจ แนะนำให้ปรึกษาแพทย์เพื่อการวินิจฉัยที่ถูกต้องต่อไป 

เครดิต: healthtoday.netบทความล่าสุดหมวด ผู้หญิง


ยอดนิยม
อยากสวยชาตินี้ต้องลงทุนชาตินี้ 5 โลชั่นให้ผิวขาวใสได้อีก
อยากสวยชาตินี้ต้องลงทุนชาตินี้ 5 โลชั่นให้ผิวขาวใสได้อีก

สุดเจ๋ง! วิธีกำจัดขี้หูออกไป ไม่ให้อุดตันอยู่ในหูอีก
สุดเจ๋ง! วิธีกำจัดขี้หูออกไป ไม่ให้อุดตันอยู่ในหูอีก

5 ครีมทาผิวยอดนิยมสำหรับคุณสาวๆ
5 ครีมทาผิวยอดนิยมสำหรับคุณสาวๆ

เมื่อวันที่เขามีทุกอย่างและวันที่เราหมดประโยชน์...
เมื่อวันที่เขามีทุกอย่างและวันที่เราหมดประโยชน์...

รวมไอเดียถ่ายภาพ  ตัวห่างไกล ใจไม่ไกลกัน   ให้รู้ไปเลยรักแท้ไม่แพ้ระยะทาง
รวมไอเดียถ่ายภาพ "ตัวห่างไกล ใจไม่ไกลกัน" ให้รู้ไปเลยรักแท้ไม่แพ้ระยะทาง

ชวนทำ! ก้อนน้ำแข็งผลไม้ เมนูใหม่คลายร้อน กินบ่อยแค่ไหนก็ไม่อ้วน!
ชวนทำ! ก้อนน้ำแข็งผลไม้ เมนูใหม่คลายร้อน กินบ่อยแค่ไหนก็ไม่อ้วน!

ส่องความสวย  เจนนิเฟอร์ อนิสตัน  เจ้าของตำแหน่งผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกปี 2016
ส่องความสวย "เจนนิเฟอร์ อนิสตัน" เจ้าของตำแหน่งผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกปี 2016

9 สิ่งที่จะฉุดรั้งคุณจากความสำเร็จ
9 สิ่งที่จะฉุดรั้งคุณจากความสำเร็จ

แบ่งปันสูตร หมูยอ ตำครก เนื้อแน่นสมใจ อร่อย ถูกใจ (ซื้อกินมันแพง ทำเองซะเลย)
แบ่งปันสูตร หมูยอ ตำครก เนื้อแน่นสมใจ อร่อย ถูกใจ (ซื้อกินมันแพง ทำเองซะเลย)

5 เหตุผลที่สาว ๆ ควรอ่อยผู้ชายแทนที่จะจีบตรง ๆ
5 เหตุผลที่สาว ๆ ควรอ่อยผู้ชายแทนที่จะจีบตรง ๆ

 อย. เตือนท้องเสียให้กินเกลือแร่ ORS อย่าใช้เกลือแร่ออกกำลังกาย !
อย. เตือนท้องเสียให้กินเกลือแร่ ORS อย่าใช้เกลือแร่ออกกำลังกาย !

  แฟชั่นรองเท้าพันข้อ เทรนด์มาแรงสุด ๆ ในช่วงซัมเมอร์นี้ บอกเลยไม่ว่าจะออกงานหรือวันชิลก็ใส่ได้
แฟชั่นรองเท้าพันข้อ เทรนด์มาแรงสุด ๆ ในช่วงซัมเมอร์นี้ บอกเลยไม่ว่าจะออกงานหรือวันชิลก็ใส่ได้

17 สิ่งที่คุณอาจไม่เคยรู้เกี่ยวกับ Louis Vuitton
17 สิ่งที่คุณอาจไม่เคยรู้เกี่ยวกับ Louis Vuitton

นครเมกกะผุดโรงแรม The Abraj Kudai ใหญ่ที่สุดในโลก ยังกับอาณาจักร
นครเมกกะผุดโรงแรม The Abraj Kudai ใหญ่ที่สุดในโลก ยังกับอาณาจักร

แตรวงขอใจแลกเบอร์โทร เต้นยกทีม
แตรวงขอใจแลกเบอร์โทร เต้นยกทีม

8 ตัวช่วยของสาวๆ.. วิธีป้องกันและช่วยให้เล็บแข็งแรง ไม่หักง่าย!!
8 ตัวช่วยของสาวๆ.. วิธีป้องกันและช่วยให้เล็บแข็งแรง ไม่หักง่าย!!

22 แฟชั่น 'ลายดอก' สวย สดใส รับหน้าร้อน แบบสาวเกาหลี
22 แฟชั่น 'ลายดอก' สวย สดใส รับหน้าร้อน แบบสาวเกาหลี

เคยมั้ย? รักคนๆหนึ่งมาก รอการกลับมาของเขา ทั้งที่โดนหักหลัง
เคยมั้ย? รักคนๆหนึ่งมาก รอการกลับมาของเขา ทั้งที่โดนหักหลัง

พบกับไอศกรีมหลากรสที่ ร้าน Tropical Monkey
พบกับไอศกรีมหลากรสที่ ร้าน Tropical Monkey

[รีวิว] TSUJIRI ร้านไอศกรีมชาเขียว สูตรต้นตำหรับ ที่คอชาเขียวต้องไม่พลาด
[รีวิว] TSUJIRI ร้านไอศกรีมชาเขียว สูตรต้นตำหรับ ที่คอชาเขียวต้องไม่พลาด
ข่าว , ข่าวดารา , ดวง , ผู้หญิง , ความรัก , ไลฟ์สไตล์ , ข้อคิด , หวย , ท่องเที่ยว , โรงแรม , มือถือ

#ความฝันบอกโชค #ลดหน้าท้อง #แชมพูแก้ผมมัน #วิธีจีบสาว #สมุนไพรแก้ปวดประจำเดือน #สิวผด #เนื้อคู่ดูยังไง #ทํานายเบอร์โทรศัพท์ #สกินแคร์ญี่ปุ่น #ดวงปี #2563 #สิวหัวช้าง #หนังโจวซิงฉือ #เกาะหมาก #สร้อยคอทองคำ #โรคอุจจาระร่วง #ธ.ออมสิน #เจ็บเต้านม #กอล์ฟ #คันปาก #แค่เท่านั้น #ขายมอเตอร์ไซค์ #ชุดสวยๆ #อาม่า #การท่องเที่ยว #ตัดเล็บ #เชื้อรา #ลาเนจ #ร้านอาหารกาญจนบุรี #เสื้อเว้าไหล่ #เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง #ภาษาราชการ #ประเทศในทวีปเอเชีย #โลโซ #ข้าวโพด #แปลกแต่จริง #ชาร์ทเพลง #วัดตะเคียน #ประเภทของงานศิลปะ #บูมเมอแรง #แคลอรี่อาหาร , 108porn
หวยแม่ทำเนียน, หวยซองม้าวิ่ง , หวยโค้งสุดท้าย , หวยใบฟ้า , หวยใบเขียว , หวยแม่จำเนียร , หวยนกตาทิพย์ , หวยเจ้าพ่อปากแดง , หวยขุนพันนำโชค , หวยหมอไพศาล

LadyBKK.com