ผู้หญิง วาไรตี้ แฟชั่นเสื้อผ้า สุขภาพ แต่งหน้า บำรุงผิว ความรัก อกหัก นอกใจ บอกรัก


ชวนไปไหว้พระให้อิ่มบุญอิ่มใจในวันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา


  พาไปวัดแนะนำชวนทำบุญไหว้พระวันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษาจากทั่วไทย ทำบุญทำกุศลให้พ่อแม่และคนรอบข้าง และเป็นหน้าที่ที่พุทธศาสนิกชนปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นเวลานาน

        "วันอาสาฬหบูชา" และ "วันเข้าพรรษา" เวียนมาถึงอีกครา ถึงแม้ว่าสายฝนปีนี้อาจจะไม่ค่อยชุมฉ่ำและค่อนไปทางร้อนเสียมากกว่า แต่ฤดูฝนสำหรับชาวพุทธไม่ใช่แค่ฤดูการสำหรับการเพาะปลูกพืชอย่างเดียวเท่านั้น หากยังหมายถึงเทศกาลสำหรับการบ่มเพาะชีวิตจิตใจให้งอกงามอีกด้วย วันนี้เราเลยขอแนะนำวัดจากทั่วไทยไว้ให้เพื่อน ๆ ได้ไปทำบุญไหว้พระกัน


         1. วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก

        เป็นวัดสำคัญของจังหวัดพิษณุโลก ภายในวิหารเป็นที่ประดิษฐาน "พระพุทธชินราช" หรือ "หลวงพ่อใหญ่" กล่าวขานว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีความงดงามที่สุดในโลก สังเกตได้ว่ามีทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศมาสักการบูชาเป็นจำนวนมาก ทางด้านหลังของพระวิหารจะเห็น "พระอัฏฐารส" พระพุทธรูปปางยืนห้ามญาติ และยังมีอีกหลายวิหารที่คนอาจมองข้ามทั้ง "วิหารพระเจ้าเข้านิพพาน" หรือ "วิหารหลวงพ่อสามพี่น้อง" ภายในประดิษฐาน "พระพุทธเจ้าเข้านิพพาน" วัตถุโบราณชิ้นสำคัญของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ซึ่งมีเพียงหนึ่งเดียวในประเทศ (ขอบคุณข้อมูล ททท.)
 
        2. วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่


        ตั้งอยู่บนยอดดอยสุเทพ เป็นปูชนียสถานคู่เมืองเชียงใหม่ ในวัดมีเจดีย์ทรงเชียงแสน ฐานสูงย่อมุมระฆังทรงแปดเหลี่ยมปิดด้วยทองจังโก 2 ชั้น มีพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประดิษฐานอยู่ภายใน นอกจากนี้บริเวณลานเจดีย์มีจุดชมวิวทิวทัศน์รอบเมืองเชียงใหม่ วัดแห่งนี้จึงความสำคัญในแง่ประวัติศาสตร์และเป็นวัดท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไป (ขอขอบคุณข้อมูลจาก ททท.)

         3. วัดพระแท่นศิลาอาสน์ จังหวัดอุตรดิตถ์

        วัดนี้มีพระแท่นศิลาอาสน์เป็นศิลาแลงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ฐานของพระแท่นโดยรอบประดับด้วยกลีบบัว มีเรื่องเล่าขานว่าพระพุทธเจ้าครั้งเป็นพระโพธิสัตว์เคยเสด็จมาจำศีลบำเพ็ญพุทธบารมี ณ ที่แห่งนี้ ต่อมาจึงได้มีการสร้างพระแท่นศิลาอาสน์ขึ้น ภายในวิหารมีภาพวาดเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของราชวงศ์จักรี นอกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น แสดงเครื่องมือจับสัตว์น้ำโบราณ เรือพายโบราณ เครื่องจักรสาน เครื่องมือตีเหล็กและก่อสร้าง เครื่องมือปรุงยาสมุนไพรแผนโบราณ และพระพุทธรูปเป็นจำนวนมาก (ขอบคุณข้อมูล ททท.) 

         4. วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน


        วัดแห่งนี้เป็นที่บรรจุพระเกศบรมธาตุในโกศทองคำ ประดิษฐานในพระเจดีย์ เจดีย์เป็นศิลปะแบบล้านนาไทยแท้ ๆ ที่มีความลงตัวและสวยงาม "ซุ้มประตู" ก่อนเข้าไปในวัดเป็นศิลปะสมัยศรีวิชัย ก่ออิฐประดับลวดลายอย่างวิจิตรบรรจง เมื่อผ่านซุ้มประตูเข้าไปแล้วจะเห็น "วิหารหลวง" เป็นวิหารหลังใหญ่ที่มีระเบียงรอบด้าน ไว้ใช้เป็นที่บำเพ็ญกุศล และประกอบศาสนกิจต่าง ๆ ดูเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก watprathathariphunchai

 ภาคอีสาน
 
         1. วัดพระธาตุหนองบัว จังหวัดอุบลราชธานี 


        ตั้งอยู่อำเภอเมืองอุบลราชธานี ห่างจากศาลากลางจังหวัดไปทางด้านทิศเหนือประมาณ 3 กิโลเมตร เป็นวัดสำคัญวัดหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานี ภายในวัดมีสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจ คือ พระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์ ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ครบรอบ 25 ศตวรรษ ของพุทธศาสนาในปี พ.ศ. 2500 พระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์นั้นได้จำลองแบบมาจากเจดีย์ที่พุทธคยา ประเทศอินเดีย เป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ทั้งนี้วัดพระธาตุหนองบัวนอกจากจะมีบรมสารีริกธาตุให้กราบไหว้แล้ว ยังเป็นแหล่งรวมรสพระธรรมและกลิ่นอายวัฒนธรรมอันล้ำค่า มีป่าที่อุดมสมบูรณ์ เงียบสงบ เหมาะแก่การปฏิบัติธรรมยิ่งนัก (ขอขอบคุณข้อมูลจาก ททท.)

         2. วัดป่าบ้านตาด จังหวัดอุดรธานี

        เมื่อก้าวย่างเข้าสู่วัดแห่งนี้จะพบกับบรรยากาศที่เงียบสงบ ร่มครึ้มไปด้วยต้นไม้ พบศาลาการเปรียญไม้หลังใหญ่ ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่เป็นพระประธานของวัด ด้านขวาขององค์พระประธานเป็นที่ประดิษฐานอัฐิธาตุของท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต ซึ่งเป็นพระอาจารย์ของหลวงตามหาบัว เราจะพบว่าวัดแห่งนี้มีความเรียบง่ายและสมถะ นั่นเป็นเพราะจุดประสงค์หลักของหลวงตามหาบัว ที่ต้องการสอนให้พระเณรถือศีลอยู่ในความเรียบง่าย มักน้อย และสันโดษ ดูเพิ่มเติมได้ที่ www.luangta.com 
 
         3. วัดป่าสุทธาวาส จังหวัดสกลนคร

         ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองสกลนคร เป็นวัดที่มีชื่อเสียงวัดหนึ่งในจังหวัดสกลนคร สิ่งที่น่าสนใจของวัดนี้คือ เป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์พระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต ภายในมีรูปหล่อเหมือนเท่าตัวจริง ตู้บรรจุอังคารธาตุ พร้อมทั้งประวัติความเป็นมาของพระอาจารย์มั่นตั้งแต่เกิดจนมรณภาพ ภายในวัดยังมีพระอุโบสถที่สวยงาม ซึ่งเคยเป็นกุฏิที่พระอาจารย์มั่นได้มรณภาพ รวมถึงเป็นที่ประชุมเพลิง ดูเพิ่มเติมได้ที่ www.sutdhawas.com
 
         4. วัดพุทธนิมิตภูค่าว จังหวัดกาฬสินธุ์

        ตั้งอยู่บนยอดเขาภูค่าว ตำบลสหัสขันธ์ บริเวณยอดเขามีพระนอนแกะสลัก เป็นที่เคารพสักการะของชาวกาฬสินธุ์ องค์พระมีลักษณะพิเศษคือนอนตะแคงซ้ายไม่มีเกตุมาลา โดยท่อนแขนที่หนุนพระเศียรไม่ได้ตั้งขึ้นและไม่ได้รองรับเศียร โบสถ์อาคารไม้ทรงไทย เป็นที่ประดิษฐานพระมงคลชัยสิทธิ์โรจนฤทธิประสิทธิพร ภายในโบสถ์มีการตกแต่งด้วยประติมากรรมไม้แกะสลักนูนต่ำ ในช่วงวันสงกรานต์จะมีการเฉลิมฉลองพระพุทธไสยาสน์และการสรงน้ำพระเป็นประจำทุกปี ดูเพิ่มเติมได้ที่ www.kalasin.go.th

ภาคกลาง

         1. วัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา


        วัดเก่าคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดฉะเชิงเทรา และเป็นที่ประดิษฐาน "หลวงพ่อพุทธโสธร" ที่ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์บันดาลพืชพันธุ์อาหารให้มีความอุดมสมบูรณ์ เล่ากันว่าเป็นพระพุทธรูปปาฏิหาริย์ลอยทวนน้ำมา และมีผู้อัญเชิญขึ้นมาประดิษฐานที่วัดแห่งนี้ ภายในโบสถ์ประกอบด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนังตั้งแต่พื้นพระอุโบสถ เสา ผนัง และเพดาน ยิ่งทำให้พระอุโบสถแห่งนี้มีความสวยงามมากยิ่งขึ้นไปอีก ซึ่งทุกวันจะมีคนมานมัสการหลวงพ่อโสธรเป็นจำนวนมาก (ขอบคุณข้อมูลจาก ททท.)

         2. วัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


        เป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งในจังหวัดอยุธยา จุดที่น่าสนใจของวัดนี้คือ หลวงพ่อโตหรือพระพุทธไตรรัตนนายก ซึ่งเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองกรุงศรีอยุธยามาตั้งแต่แรกตั้งกรุง และเป็นองค์พระพุทธรูปที่พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวจีนต่างให้ความเคารพนับถือมาช้านาน เล่าลือกันว่าพระพุทธรูปองค์นี้มีน้ำพระเนตรไหลออกมาทั้งสองข้าง เมื่อคราวกรุงศรีอยุธยาจะเสียแก่ข้าศึก ภายในวัดยังมีตึกเจ้าแม่สร้อยดอกหมาก ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือแก่ชาวจีนทั่วไปอีกด้วย ดูเพิ่มเติมได้ที่ www.watphananchoeng.net

         3. วัดบางพลีใหญ่ จังหวัดสมุทรปราการ

        เป็นวัดโบราณตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ ส่วนใหญ่ชาวบ้านเรียกว่า "วัดใหญ่" หรือ "วัดหลวงพ่อโต" ในสมัยก่อนพื้นที่ตรงนี้เป็นที่ที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้ทรงทำพิธีกรรมบวงสรวงหาฤกษ์ยามตามตำรับพิชัยสงคราม และเพื่อความเป็นสิริมงคลในการปราบอริราชศัตรู จึงได้ทรงสร้างพลับพลาไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานถึงชัยชนะของพระองค์ และทรงขนานพระนามว่า "พลับพลาชัยชนะสงคราม" จนชาวบ้านพร้อมใจกันสร้างวัดเพื่อเป็นพุทธบูชา และเรียกชื่อวัดแห่งนี้ว่า "วัดพลับพลาชัยชนะสงคราม" หรืออีกชื่อหนึ่งว่า "วัดบางพลี" "วัดบางพลีใหญ่ใน" หรือ "วัดหลวง" ดูเพิ่มเติมได้ที่ www.watbangpleeyainai.org
 
         4. วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร จังหวัดนนทบุรี

        ตั้งอยู่ที่ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองมาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยทรงโปรดฯ ให้สร้างขึ้นก่อนเสด็จสวรรคต และพระราชทานนามว่า "วัดเฉลิมพระเกียรติ" ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก สถาปัตยกรรมของวัดแห่งนี้ขึ้นชื่อว่ามีความสวยงาม อันเป็นส่วนผสมระหว่างสถาปัตยกรรมไทยผสมจีน ภายในพระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานของ "พระศิลาขาว" หลังจากไหว้พระทำบุญกันเสร็จแล้วอาจแวะนั่งพักที่สวนสาธารณะ "อุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก" ไว้พักผ่อนหย่อนใจท่ามกลางความร่วมรื่นของหมู่แมกไม้นานาชนิด ดูเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก WatChalermprakiatWorawihan

ภาคใต้

         1. วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช


        เนื่องจากเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า ทำให้วัดแห่งนี้เป็นศูนย์รวมใจของพุทธศาสนิกชนชาวใต้ ภายในวัดมีความงามตามแบบสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยา วิหารจอม วิหารที่มีพระพุทธรูปทรงเครื่องอย่างกษัตริย์ที่ชื่อว่า "พระศรีธรรมาโศกราช" พระบรมธาตุเจดีย์ มีจุดเด่นอยู่ที่ยอดเจดีย์ ซึ่งห่อหุ้มด้วยทองคำแท้ และเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ความมหัศจรรย์อีกอย่างหนึ่งขององค์พระบรมธาตุ คือองค์พระธาตุจะไม่มีเงาทอดลงพื้นไม่ว่าแสงอาทิตย์จะส่องกระทบทางใดก็ตาม (ขอบคุณข้อมูลจาก ททท. ) 
 
         2. วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

        เป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นหนึ่งในสามของโบราณสถานอันศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพบูชาของภาคใต้ เจดีย์พระบรมธาตุไชยาเป็นสถาปัตยกรรมแบบศรีวิชัยที่สภาพดีที่สุด ความสวยงามของสถาปัตยกรรมของเจดีย์พระบรมธาตุไชยาจึงสะท้อนถึงความเจริญรุ่งเรืองของเมืองสุราษฎร์ธานี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ โบราณคดีและศิลปกรรม ที่วัดแห่งนี้ได้ทิ้งไว้เป็นอนุสรณ์แห่งความรุ่งเรืองของพุทธศาสนา (ขอบคุณข้อมูลขจาก ททท.) 

         3. วัดมัชฌิมาวาส จังหวัดสงขลา

        เป็นวัดใหญ่และสำคัญที่สุดในจังหวัดสงขลา เดิมเรียกว่า "วัดยายศรีจันทร์" เพราะกล่าวกันว่ายายศรีจันทร์ คหบดีในเมืองสงขลาอุทิศเงินสร้างวัดแห่งนี้ขึ้น ภายในวัดมีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่มีความสวยงาม ที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเมืองสงขลา นอกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์ภัทรศิลป์ ซึ่งจัดแสดงโบราณวัตถุที่รวบรวมได้จากเมืองสงขลา รวมถึงจังหวัดอื่น ๆ ในภาคใต้ ล้วนเป็นหลักฐานสำคัญและทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ทั้งสิ้น

         4. สวนโมกขพลาราม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

        อยู่บริเวณเขาพุทธทอง ริมทางหลวงหมายเลข 41 บริเวณกิโลเมตรที่ 134 เดิมชื่อวัดธารน้ำไหล "ท่านพระพุทธทาสภิกขุ" เป็นผู้ริเริ่มสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2502 เพื่อเป็นสถานที่แสวงหาความสงบและศึกษาธรรม ประกอบด้วยภาพศิลป์ กวี คติธรรมคำสอน ภาพพุทธประวัติต่าง ๆ รอบบริเวณของสวนโมกข์แห่งนี้มีความร่มรื่น เหมาะสำหรับเป็นที่ฝึกอบรมจิตใจและศึกษาพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่ง ดูเพิ่มเติมได้ที่ www.suanmokkh.org (ขอขอบคุณข้อมูลจาก ททท.)

ภาคตะวันออก 

         1. วัดเขาสุกิม จังหวัดจันทบุรี

        ตั้งอยู่ที่ตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ เดิมเป็นสถานปฏิบัติธรรมบนเขา ซึ่งเรียกกันในท้องถิ่นว่า "เขาอีกิม" ต่อมาในปี พ.ศ. 2507 ชาวบ้านได้นิมนต์ พระอาจารย์สมชาย ฐิตวิริโย และภิกษุสามเณรจากสำนักสงฆ์เนินดินแดงซึ่งอยู่ไม่ไกลมาจำพรรษา และด้วยแรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชนที่มีต่อพระอาจารย์สมชาย ฐิตวิริโย จึงมีการเริ่มก่อสร้างวัดในปีเดียวกัน โดยมีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นที่บำเพ็ญภาวนาของพุทธศาสนิกชนทั่วไป ภายในวัดมีองค์พระประธานประดิษฐานเป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ติดผนัง สูง 110 นิ้ว หน้าตักกว้าง 99 นิ้ว มีซุ้มรอบองค์พระเป็นลวดลายพญานาค 9 เศียร และที่ฐานชุกชีมีจารึกพระปรมาภิไธยย่อ ภปร. 

        นอกจากนี้ยังมี พิพิธภัณฑ์วัดเขาสุกิม อยู่บนชั้น 3 ของตึก 60 ปีเฉลิมพระเกียรติ เป็นที่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุจำนวนมาก เช่น พระพุทธรูปปางต่าง ๆ ทั้งที่ด้วยศิลาและสำริด เครื่องถ้วยกระเบื้องจีนทั้งขนาดเล็กและใหญ่ อีกทั้งยังมีขวานหิน ฆ้อง หม้อ ไห มีด ดาบ เครื่องประดับสำริด กระต่ายขูดมะพร้าว เป็นต้น

        *** หมายเหตุ โปรดแต่งกายสุภาพ ห้ามนุ่งกระโปรงสั้นเหนือเข่าหรือกางเกงขาสั้นเหนือเข่า ทางวัดจะไม่อนุญาตให้เข้าวัดโดยเด็ดขาด (ขอขอบคุณข้อมูลจาก ททท.)

         2. วัดแก้วพิจิตร จังหวัดปราจีนบุรี

        วัดแก้วพิจิตร ตั้งอยู่ริมฝั่งด้านขวาของแม่น้ำบางปะกง ถนนแก้วพิจิตร ตำบลหน้าเมือง ในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เป็นวัดนิกายธรรมยุติวัดแรกของจังหวัดปราจีนบุรี สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2422 โดย นางประมูล โภคา (แก้ว ประสังสิต) ภรรยาของขุนประมูลภักดี ต่อมาในปี พ.ศ. 2461 เจ้าพระยาอภัยภูเบศร (ชุ่ม อภัยวงศ์) ได้สร้างพระอุโบสถหลังใหม่เพื่อทดแทนหลังเก่าที่ชำรุดผุพัง จึงมีลักษณะทางสถาปัตยกรรมและลวดลายประดับอาคารผสมผสานระหว่างศิลปะไทย จีน ยุโรป และเขมร พระประธานสร้างเมื่อปี พ.ศ.2462 โดยเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวว่า หลวงพ่ออภัยวงศ์ หรือ หลวงพ่ออภัย เพื่อเป็นเกียรติแก่ท่านเจ้าพระยาอภัยภูเบศรผู้สร้าง (ขอขอบคุณข้อมูลจาก ททท.)

         3. วัดบุปผาราม จังหวัดตราด


        วัดบุปผาราม หรือเรียกอีกชื่อว่า วัดปลายคลอง ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านปลายคลอง ถนนพัฒนาการปลายคลอง ตำบลวังกระแจะ เป็นวัดเก่าแก่ที่สุดในจังหวัด สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยอยุธยา ราวรัชสมัยพระเจ้าปราสาททอง (พ.ศ. 2191) สิ่งที่น่าสนใจภายในวัด เช่น พิพิธภัณฑ์ เป็นแหล่งรวบรวมโบราณวัตถุอันทรงคุณค่าไว้มากมาย, ภาพจิตรกรรม ฝาผนังในโบสถ์ และวิหารพระพุทธไสยาสน์ เขียนขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์เป็นฝีมือช่างท้องถิ่นแต่ล้วนแล้วผสมกลมกลืนด้วยศิลปะจีนและวรรณคดีจีน แสดงให้เห็นว่าวัดแห่งนี้อาจได้รับการอุปถัมภ์จากชาวจีนที่มาค้าขายแถบชายฝั่งทะเลตะวันออก (ขอขอบคุณข้อมูลจาก ททท.)

         4. วัดนครธรรม จังหวัดสระแก้ว


 
        วัดนี้ตั้งอยู่ใกล้กับเทศบาลตำบลวัฒนานครและสถานีตำรวจภูธรอำเภอวัฒนานคร เดิมมีชื่อว่า "วัดสระลพ" ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นวัดนครธรรมเพื่อให้เป็นมงคลนามแก่ พระครูวิวัฒน์นครธรรม ซึ่งเป็นพระครูที่มีความสำคัญต่อวัด ภายในวัดมีสิ่งที่น่าสนใจคือ หลวงพ่อขาว หรือหลวงพ่อปูน เป็นพระพุทธรูปโบราณนั่งขัดสมาธิสร้างด้วยปูนขาว (ซึ่งเป็นดินขาวจากหนองดินจี่) ที่มีอายุเก่าแก่กว่า 100 ปี พระพุทธรูปหน้าตักกว้าง 130.9 เซนติเมตร และสูง 199 เซนติเมตร มีชื่อเสียงด้านอภินิหารความศักดิ์สิทธิ์ 

        โดยเมื่อครั้งที่ได้อัญเชิญหลวงพ่อขาวจากวัดร้างบ้านจิกในปี พ.ศ. 2468 ในขณะอัญเชิญมีปรากฏการณ์อัศจรรย์เกิดขึ้น พระภิกษุสงฆ์ได้เห็นน้ำพระเนตรของหลวงพ่อขาวไหลออกมาอย่างชัดเจน พร้อมกับมีฝนตกลงมาอย่างหนัก จึงเป็นเรื่องกล่าวขานถึงอภินิหารของหลวงพ่อขาวมาจนปัจจุบัน นอกจากนี้ภายในวิหารหลวงพ่อขาวเป็นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลอง และพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากวัดปมะดุลลาราชะมหาวิหาร เมืองรัตนปุระ ประเทศศรีลังกา อีกด้วย (ขอขอบคุณข้อมูลจาก ททท.)

        เมื่อเพื่อนๆ ทำบุญกันแล้วก็อย่าลืมฝึกจิตให้เป็นกุศล มีความสงบ ไม่ฟุ้งซ่าน ด้วยการหมั่นทำสมาธิบ่อย ๆ บุญแบบนี้ทำแล้วย่อมเกิดสุขทั้งแก่ชีวิตและสังคมอย่างแน่นอน และก็ร่วมขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มีจิตเป็นกุศลในวันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษาที่ใกล้เข้ามานี้ด้วยนะคะ#เที่ยวในประเทศ #ที่เที่ยว #วัดบทความล่าสุดหมวด กิน เที่ยว


ยอดนิยม
อยากสวยชาตินี้ต้องลงทุนชาตินี้ 5 โลชั่นให้ผิวขาวใสได้อีก
อยากสวยชาตินี้ต้องลงทุนชาตินี้ 5 โลชั่นให้ผิวขาวใสได้อีก

สุดเจ๋ง! วิธีกำจัดขี้หูออกไป ไม่ให้อุดตันอยู่ในหูอีก
สุดเจ๋ง! วิธีกำจัดขี้หูออกไป ไม่ให้อุดตันอยู่ในหูอีก

5 ครีมทาผิวยอดนิยมสำหรับคุณสาวๆ
5 ครีมทาผิวยอดนิยมสำหรับคุณสาวๆ

เมื่อวันที่เขามีทุกอย่างและวันที่เราหมดประโยชน์...
เมื่อวันที่เขามีทุกอย่างและวันที่เราหมดประโยชน์...

รวมไอเดียถ่ายภาพ  ตัวห่างไกล ใจไม่ไกลกัน   ให้รู้ไปเลยรักแท้ไม่แพ้ระยะทาง
รวมไอเดียถ่ายภาพ "ตัวห่างไกล ใจไม่ไกลกัน" ให้รู้ไปเลยรักแท้ไม่แพ้ระยะทาง

ชวนทำ! ก้อนน้ำแข็งผลไม้ เมนูใหม่คลายร้อน กินบ่อยแค่ไหนก็ไม่อ้วน!
ชวนทำ! ก้อนน้ำแข็งผลไม้ เมนูใหม่คลายร้อน กินบ่อยแค่ไหนก็ไม่อ้วน!

ส่องความสวย  เจนนิเฟอร์ อนิสตัน  เจ้าของตำแหน่งผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกปี 2016
ส่องความสวย "เจนนิเฟอร์ อนิสตัน" เจ้าของตำแหน่งผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกปี 2016

9 สิ่งที่จะฉุดรั้งคุณจากความสำเร็จ
9 สิ่งที่จะฉุดรั้งคุณจากความสำเร็จ

แบ่งปันสูตร หมูยอ ตำครก เนื้อแน่นสมใจ อร่อย ถูกใจ (ซื้อกินมันแพง ทำเองซะเลย)
แบ่งปันสูตร หมูยอ ตำครก เนื้อแน่นสมใจ อร่อย ถูกใจ (ซื้อกินมันแพง ทำเองซะเลย)

5 เหตุผลที่สาว ๆ ควรอ่อยผู้ชายแทนที่จะจีบตรง ๆ
5 เหตุผลที่สาว ๆ ควรอ่อยผู้ชายแทนที่จะจีบตรง ๆ

 อย. เตือนท้องเสียให้กินเกลือแร่ ORS อย่าใช้เกลือแร่ออกกำลังกาย !
อย. เตือนท้องเสียให้กินเกลือแร่ ORS อย่าใช้เกลือแร่ออกกำลังกาย !

  แฟชั่นรองเท้าพันข้อ เทรนด์มาแรงสุด ๆ ในช่วงซัมเมอร์นี้ บอกเลยไม่ว่าจะออกงานหรือวันชิลก็ใส่ได้
แฟชั่นรองเท้าพันข้อ เทรนด์มาแรงสุด ๆ ในช่วงซัมเมอร์นี้ บอกเลยไม่ว่าจะออกงานหรือวันชิลก็ใส่ได้

17 สิ่งที่คุณอาจไม่เคยรู้เกี่ยวกับ Louis Vuitton
17 สิ่งที่คุณอาจไม่เคยรู้เกี่ยวกับ Louis Vuitton

นครเมกกะผุดโรงแรม The Abraj Kudai ใหญ่ที่สุดในโลก ยังกับอาณาจักร
นครเมกกะผุดโรงแรม The Abraj Kudai ใหญ่ที่สุดในโลก ยังกับอาณาจักร

แตรวงขอใจแลกเบอร์โทร เต้นยกทีม
แตรวงขอใจแลกเบอร์โทร เต้นยกทีม

8 ตัวช่วยของสาวๆ.. วิธีป้องกันและช่วยให้เล็บแข็งแรง ไม่หักง่าย!!
8 ตัวช่วยของสาวๆ.. วิธีป้องกันและช่วยให้เล็บแข็งแรง ไม่หักง่าย!!

22 แฟชั่น 'ลายดอก' สวย สดใส รับหน้าร้อน แบบสาวเกาหลี
22 แฟชั่น 'ลายดอก' สวย สดใส รับหน้าร้อน แบบสาวเกาหลี

เคยมั้ย? รักคนๆหนึ่งมาก รอการกลับมาของเขา ทั้งที่โดนหักหลัง
เคยมั้ย? รักคนๆหนึ่งมาก รอการกลับมาของเขา ทั้งที่โดนหักหลัง

พบกับไอศกรีมหลากรสที่ ร้าน Tropical Monkey
พบกับไอศกรีมหลากรสที่ ร้าน Tropical Monkey

[รีวิว] TSUJIRI ร้านไอศกรีมชาเขียว สูตรต้นตำหรับ ที่คอชาเขียวต้องไม่พลาด
[รีวิว] TSUJIRI ร้านไอศกรีมชาเขียว สูตรต้นตำหรับ ที่คอชาเขียวต้องไม่พลาด#ความรัก #โฟมล้างหน้า #ดูดวงทะเบียนรถ #พญาครุฑกลัวอะไร #ร้านหมูกระทะเดลิเวอรี่ #หวยไทยรัฐ #หวยเจ้าแม่ตะเคียน #ผลไม้ลดน้ำหนัก #ครีมหน้าใส #เกลือขัดผิว , ความสวย ความงาม , รีวิวเครื่องสำอาง , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , เสื้อผ้าแฟชั่น , ดวง , ความรัก , วาไรตี้ , ท่องเที่ยว , รีวิวร้านอาหาร , สถานที่ท่องเที่ยว , โรงแรม , เส้นทางการเดินทาง , ทริปท่องเที่ยว , รีวิวร้านอาหาร , ข่าวสารท่องเที่ยว , มือถือ , ข่าวมือถือ , ราคามือถือ , ขายมือถือ , SiamOK , ดูดวง , 108 , fc , หวย , แนวทางหวยฮานอยวันนี้ , แนวทางหวยลาว , แนวทางหวยมาเลย์ , หวยซอง , ตรวจหวย , หวยแม่จำเนียร , หวยจ้าวพายุ , หวยปกเขียว , หวยซองม้าวิ่ง , แนวทางหวยฮานอย , หวยเดลินิวส์ , หวยปกเขียว , หวยไอ้ไข่ , หวย , หวยฮานอย , ร้านค้าออนไลน์ , ขายของออนไลน์

LadyBKK.com