กล้องถ่ายรูป  |  คอมพิวเตอร์  |  สัตว์เลี้ยง  |  เสื้อผ้าแฟชั่น  |  เครื่องประดับ  |  มือถือ  |  อาหารเสริม  |  ตกแต่งบ้าน  
สมัครสมาชิก ประกาศฟรี ประกาศของฉัน ลืมรหัสผ่าน ค้นหาสินค้า

แนวข้อสอบ นักวิชาการแรงงาน (พนักงานราชการ) กระทรวงแรงงาน ที่กำลังเปิดสอบ
   

แนวข้อสอบ นักวิชาการแรงงาน (พนักงานราชการ) กระทรวงแรงงาน ที่กำลังเปิดสอบ

1. การแจ้งข้อเรียกร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการแจ้งจะต้องมีรายชื่อและลายมือชื่อลูกจ้างซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องไม่น้อยกว่าร้อยละเท่าใดของลูกจ้างทั้งหมดซึ่งเกี่ยวกับข้อเรียกร้อง

ก. ร้อยละ 10 ข. ร้อยละ 5

ค. ร้อยละ 20 ง. ร้อยละ 15

ตอบ ง. ร้อยละ 15

2. สถานประกอบกิจการแห่งหนึ่งมีลูกจ้าง 400 คน ถ้าลูกจ้างประสงค์จะแจ้งข้อเรียกร้องเพื่อให้นายจ้างแก้ไขเพิ่มเติมข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างซึ่งมีผลต่อลูกจ้าง 400 คน ลูกจ้างจะต้องรวบรวมรายชื่อและลายมือชื่อลูกจ้างในสถานประกอบกิจการนั้นให้ได้จำนวนเท่าใด

ก. ไม่น้อยกว่า 30 คนขึ้นไป ข. ไม่น้อยกว่า 60 คนขึ้นไป

ค. ไม่น้อยกว่า 90 คนขึ้นไป ง. ไม่น้อยกว่า 120 คนขึ้นไป

ตอบ ข. ไม่น้อยกว่า 60 คนขึ้นไป

3. องค์การของฝ่ายนายจ้าง เรียกว่าอะไร

ก. สมาคมนายจ้าง ข. สหภาพแรงงาน

ค. สหภาพนายจ้าง ง. สมาคมลูกจ้าง

ตอบ ก. สมาคมนายจ้าง


4. องค์การของฝ่ายลูกจ้าง เรียกว่าอะไร

ก. สมาคมนายจ้าง ข. สหภาพแรงงาน

ค. สหภาพนายจ้าง ง. สมาคมลูกจ้าง

ตอบ ข. สหภาพแรงงาน

5. กรณีที่สหภาพแรงงานแจ้งข้อเรียกร้องแทนลูกจ้าง สหภาพแรงงานจะต้องมีสมาชิกเป็นลูกจ้างในสถานประกอบกิจการที่จะแจ้งข้อเรียกร้องไม่น้อยกว่าร้อยละเท่าใดของ จำนวนลูกจ้างทั้งหมด

ก. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ข. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20

ค. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ง. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40

ตอบ ข. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20

6. ในการแจ้งข้อเรียกร้อง ถ้าลูกจ้างแจ้งข้อเรียกร้องเอง ในข้อเรียกร้องจะต้องมีรายชื่อและลายมือชื่อลูกจ้างซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องไม่น้อยกว่าร้อยละเท่าใดของลูกจ้างที่เกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้อง

ก. ร้อยละ 20 ข. ร้อยละ 15

ค. ร้อยละ 35 ค. ร้อยละ 25

ตอบ ข. ร้อยละ 15

7. กฎหมายคุ้มครองแรงงานเป็นกฎหมายที่บัญญัติถึงสิทธิ หน้าที่ระหว่างนาย ลูกจ้าง โดยกำหนดเกี่ยวกับอะไรบ้าง

ก. การใช้แรงงาน ข. มาตรฐานขั้นต่ำในการจ้าง

ค. การจัดสถานที่และอุปกรณ์ในการทำงาน ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

8. กฎหมายคุ้มครองแรงงานเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับอะไร

ก. ความสงบเรียบร้อยของประชาชน

ข. ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของการจัดการแรงงาน

ค. ความอยู่เย็นเป็นสุขในการทำงาน

ง. ความมั่นคงในการทำงาน

ตอบ ก. ความสงบเรียบร้อยของประชาชน

9. บทบัญญัติที่เป็นข้อห้าม ในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ใช้คำว่าอะไร

ก. ห้าม ข. ห้ามมิให้

ค. อย่า ง. ห้ามกระทำ

ตอบ ข. ห้ามมิให้

10. ข้อต้องปฏิบัติ ในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ใช้คำว่าอะไร

ก. ให้ ข. ต้อง

ค. จะต้อง ง. ถูกทั้ง ก และ ข

ตอบ ง. ถูกทั้ง ก และ ข


ราคา : 399

ประเภทสินค้า : สินค้าใหม่

การชำระเงิน : สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 089-7101875 ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร
สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ เลขที่บัญชี 512-2-05266-6
ธ.กสิกรไทย สาขาย่อยเซ็นทรัลอุดรธานี
ชื่อบัญชี พงษ์ศักดิ์ คำแก้วออมทรัพย์
โอนเงินแล้วแจ้งมาที่ pongsak86@gmail.com


การรับส่งสินค้า : ส่งทาง mail หรือ ไปรษณีย์

ชื่อ : pong86

โทรศัพท์มือถือ : 0897101875

จังหวัด : ขอนแก่น

เข้าชม : 1,134 ครั้ง

เริ่ม : 27 มี.ค. 2555

อัพเดท : 2 เม.ย. 2555

เว็บไซต์ : www.sobtidsure.net

IP : 223.207.39.2xx

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์  |  แจ้งประกาศไม่เหมาะสม

ค้นหา : สอบนักวิชาการแรงงาน คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการแรงงา แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน เก็งข้อสอบนักวิชาการแรงงาน ตอบ ร้อยละ ก. ค. คนขึ้นไป ไม่น้อยกว่า สหภาพแรงงาน สมาคมนายจ้าง สหภาพนายจ้าง 2541 เรียกว่าอะไร


  สินค้าอื่นๆของผู้ขาย
แนวข้อสอบนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว แนวข้อสอบนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

1.เหตุที่มาของความรุนแรงแบ่งออกเป็นกี่ระดับ ก. 3 ระดับ ข. 2 ระดับ ค. 5 ระดับ ง. 4 ระดับ ตอบ ก. 3 ระดับ ระดับแรกเป็นเรื่องของตัวบุคคลหรือ agency ระดับสองคือระดับโครงสร้างต่างๆ ที่อยู่เหนือผู้

ติดต่อ pong86 | ราคา 399 | 2 เม.ย. 2555
เอกสารเตรียมสอบบรรจุหน่วยงานต่างๆ ->เอกสารเตรียมสอบนิติกร บุคลากร เอกสารเตรียมสอบบรรจุหน่วยงานต่างๆ ->เอกสารเตรียมสอบนิติกร บุคลากร

จำหน่ายไฟล์เอกสารแนวข้อบุคลากรทางการศึกษา สพฐ. ตำแหน่งนิติกร ใหม่ล่าสุดที่กำลังเปิดสอบ สำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติวและเวลาไปหาซื้อหนังสือ เป็นไฟล์เอกสารส่งทาง e-mail ส่งทันทีรวดเร็ว ได้อ่านสอบเร็วไม่ต

ติดต่อ pong86 | ราคา 399 | 2 เม.ย. 2555
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กทม. ใหม่ล่าสุด จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กทม. ใหม่ล่าสุด

รายละเอียด : ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ พ.ศ. 2546 1. ระเบียบฉบับนี้บังคับใช้เมื่อใด ก. ทันทีที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ข. หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาหนึ่งวัน

ติดต่อ pong86 | ราคา 399 | 2 เม.ย. 2555
แนวข้อสอบ นักวิชาการแรงงาน (พนักงานราชการ) กระทรวงแรงงาน ที่กำลังเปิดสอบ แนวข้อสอบ นักวิชาการแรงงาน (พนักงานราชการ) กระทรวงแรงงาน ที่กำลังเปิดสอบ

1. การแจ้งข้อเรียกร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการแจ้งจะต้องมีรายชื่อและลายมือชื่อลูกจ้างซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องไม่น้อยกว่าร้อยละเท่าใดของลูกจ้างทั้งหมดซึ่งเกี่ยวกับข้อเรียกร้อง ก

ติดต่อ pong86 | ราคา 399 | 2 เม.ย. 2555
ข่าวสารและแนวข้อสอบราชการ ข่าวสารและแนวข้อสอบราชการ

จำหหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการและรัฐวิสาหกิจทั่วประเทศ แนวข้อสอบเข้ารับราชการ แนวข้อสอบเข้ารับราชการ และพนักงาน อบต. แนวข้อสอบ กพ. ความรู้ความสามารถทั่วไป ดาวโหลดข้อสอบ อบต ครู ทหาร ตำรวจ ข้อ

ติดต่อ pong86 | ราคา 399 | 2 เม.ย. 2555
MP3 ติวสอบนายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6/ปวช. ประจำปี 2555 MP3 ติวสอบนายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6/ปวช. ประจำปี 2555

รายละเอียด : VCD ติวสอบนายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6/ปวช. ประจำปี 2555 - VCD ความรู้ความสามารถทั่วไป - VCD วิชาภาษาไทย ชุด 1 , 2 - MP3 วิชาพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 - MP3 ข้อสอบกฎหมายทั่

ติดต่อ pong86 | ราคา 2,500 | 2 เม.ย. 2555
แผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตรแกนกลาง 2551 แผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตรแกนกลาง 2551

รายการสินค้า ราคา / แผ่น (บาท) CD-ROM แผนการสอนหลักสูตรปี 51 ภาษาไทย ป.1 285.00 CD-ROM แผนการสอนหลักสูตรปี 51 ภาษาไทย ป.2 285.00 CD-ROM แผนการสอนหลักสูตรปี 51 ภาษาไทย ป.3 285.00 CD-ROM แผนการส

ติดต่อ pong86 | ราคา 285 | 2 เม.ย. 2555
ชุดการเรียนรู้วิทยาศาตร์ด้วยตนเอง ตามงบ สพฐ. ชุดการเรียนรู้วิทยาศาตร์ด้วยตนเอง ตามงบ สพฐ.

ชุดวิทยาศาสตร์เรียนรู้ด้วยตัวเอง Funny Science ชุดที่ 1 สิ่งมีชีวิต ประกอบด้วยกิจกรรมถึง 30 กิจกรรม ซึ่งครอบคลุมสาระและมาตรฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ผู้เรียนสามารถเลือกทำกิจกรรมได้ตามระดับคว

ติดต่อ pong86 | ราคา 7,500 | 2 เม.ย. 2555
จำหน่ายรองเท้านินจาการเกษตร จำหน่ายรองเท้านินจาการเกษตร

รายละเอียด : รองเท้าสำหรับเกษตรกรไทย ชาวนา ชาวไร่ ชาวสวน ชาวประมง นักเดินป่าอนุรักษ์ ส่วนใหญ่เกษตรกรจะนิยมใส่ลงในพื้นที่สวนหรือนาข้าว หรือพื้นที่ที่มีลักษณะเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำ มีลักษณะเป็นดินโคลน เพื

ติดต่อ pong86 | ราคา 159 | 2 เม.ย. 2555
เอกสารแนวข้อสอบวิชาการสรรพากรปฏิบัติการ กรมสรรพกร เอกสารแนวข้อสอบวิชาการสรรพากรปฏิบัติการ กรมสรรพกร

1. โดยทั่วไปฐานภาษีเงินได้นิติบุคคล มาจากฐานภาษีใด ก. ฐานกำไรสุทธิ ข. ฐานรายรับรวมที่ยังไม่ได้หักค่าใช้จ่าย ค. ฐานต้นทุนบริษัทต่อปี ง. ไม่มีข้อถูก 2. รอบระยะเวลาบัญชีปกติมีระยะเวลาเท่าใด ก

ติดต่อ pong86 | ราคา 399 | 2 เม.ย. 2555
เปิดสอบตำรวจชั้นประทวน ปี 55 วุฒิ ม.ปลาย หรือ ปวช.หรือเทียบเท่า เปิดสอบตำรวจชั้นประทวน ปี 55 วุฒิ ม.ปลาย หรือ ปวช.หรือเทียบเท่า

ประกาศ เรื่อง การรับสมัครและแข่งขันบุคคลภายนอก เป็นข้าราชการ ตำรวจชั้นประทวน ปี 55 วุฒิ ม.ปลาย หรือ ปวช.หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นตำรวจชั้นพลตำรวจ หรือชั้นประทวน ประจำปี 55 จำนวน 10,000 อัตรา (2-26

ติดต่อ pong86 | ราคา 399 | 2 เม.ย. 2555
เอกสารแนวข้อสอบพนักงานช่างไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เอกสารแนวข้อสอบพนักงานช่างไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

1. กระแสไฟฟ้าไหลผ่านร่างกายมนุษย์ 28-80 มิลลิแอมป์ ร่างกายของมนุษย์เกิดปฏิกิริยาอย่างไร ก. กล้ามเนื้อเกร็ง ข. หัวใจล้มเหลว ค. ผิวหนังไหม้ ง. แค่รู้สึกกลัว ตอบ ก. 2. เครื่องมือวัดความต่างศั

ติดต่อ pong86 | ราคา 399 | 2 เม.ย. 2555
แนวข้อสอบเก่า ตำรวจ สำหรับการสอบปี 2555 แนวข้อสอบเก่า ตำรวจ สำหรับการสอบปี 2555

กองการสอบ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองการสอบ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ออกแล้ว!! แผนการรับสมัครตำรวจชั้นประทวนเป็นสัญญาบัตร ปี 2555 จำนวน 7000 อัตรา ด่วน !! ออกแล้ว แผนการปฏิบัติงานในการรับสมัครและคัดเลือก

ติดต่อ pong86 | ราคา 399 | 2 เม.ย. 2555
คู่มือการสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล มากกว่า 3000 ข้อ คู่มือการสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล มากกว่า 3000 ข้อ

คู่มือการสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล มากกว่า 3000 ข้อ แนวข้อสอบสภาการพยาบาลพร้อมเฉลยฉบับที่1 1. เมื่อปากมดลูกเปิด 7 ซม. บาง 100 % station 0 MR ผู้คลอดรู้สึกอยากเบ่งขณะมดลูกหดรัดตัว ควรให้การพ

ติดต่อ pong86 | ราคา 399 | 2 เม.ย. 2555
เปิดสอบตำรวจชั้นประทวนเป็นสัญญาบัตร ปี 2555 จำนวน 7000 อัตรา เปิดสอบตำรวจชั้นประทวนเป็นสัญญาบัตร ปี 2555 จำนวน 7000 อัตรา

กองการสอบ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองการสอบ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ออกแล้ว!! แผนการรับสมัครตำรวจชั้นประทวนเป็นสัญญาบัตร ปี 2555 จำนวน 7000 อัตรา ด่วน !! ออกแล้ว แผนการปฏิบัติงานในการรับสมัครและคัดเลือก

ติดต่อ pong86 | ราคา 399 | 2 เม.ย. 2555
คู่มือสอบมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 9 คู่มือสอบมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 9

จำหน่ายเอกสารติวแนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพครู มาตรฐานที่ 1-9 ทั่วประเทศที่กำลังเปิดสอบสำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติวและเวลาไปหาซื้อหนังสือ เป็นไฟล์เอกสารส่งทันทีรวดเร็วได้อ่านสอบเร็วไม่ต่อรอรวบรวมจาก

ติดต่อ pong86 | ราคา 399 | 2 เม.ย. 2555


เว็บไซต์ LadyBKK.com เป็นเพียงสื่อกลางสำหรับผู้ที่ต้องการซื้อขายสินค้าเท่านั้น มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดใดกับการซื้อขายสินค้า
การติดต่อซื้อขายสินค้าจะเป็นการติดต่อโดยตรงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ดังนั้นทางทีมงาน LadyBKK.com จึงไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทั้งทางตรงทางอ้อม

แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , ความรัก , วิธีแต่งหน้า , แฟชั่น , ผู้หญิง , ดูดวงความรัก , แต่งตัว , ความงาม , สุขภาพ , ทาเล็บ , สถานที่ท่องเที่ยว , ทะเล , ของกิน
ประกาศฟรี :สมัครสมาชิก , ประกาศฟรี , ประกาศของฉัน , ลืมรหัสผ่าน , ค้นหาสินค้า
กล้อง อุปกรณ์ถ่ายภาพ :กล้องดิจิตอล , กล้องวีดีโอ , กล้องวงจรปิด , กระเป๋ากล้อง , กล้องส่องทางไกล , แบตเตอรี่ , แฟลซ , อุปกรณ์เสริม , บริการถ่ายภาพ , อื่นๆ
คอมพิวเตอร์ :คอมพิวเตอร์ PC , โน๊ตบุ๊ค , Apple , PDAs , Server , LCD , พริ้นเตอร์ สแกนเนอร์ หมึก , อินเทอร์เน็ต , Web Hosting Web Design , Software
สัตว์เลี้ยง ต้นไม้ :สุนัข , แมว , ปลา , นก , สัตว์อื่นๆ , อาหารสัตว์ , อุปกรณ์เลี้ยงสัตว์ , โรงเรียนฝึกสัตว์เลี้ยง , ดอกไม้ , พันธุ์ไม้ , อุปกรณ์การเกษตร , อื่นๆ
เสื้อผ้าแฟชั่น :นาฬิกา , จิวเวลลี่ , เครื่องประดับ , เสื้อผ้า , กระเป๋า , กระเป๋าสตางค์ , น้ำหอม , เครื่องสำอาง , รองเท้า , เข็มขัด , แว่นตา , อื่นๆ
มือถือ :Nokia , Samsung , LG , Sony Ericsson , Panasonic , Motorola , มือถืออื่นๆ , ซิมการ์ด เบอร์สวย , PABX ตู้สาขา
อื่นๆ : เปิดร้านค้าออนไลน์ฟรี , โฆษณาฟรี , ร้านค้าออนไลน์ , โทรศัพท์มือถือ , จักรยาน , เคสไอโฟน6 , ขายสุนัข , จักรยานเสือภูเขา , แบตสำรอง , จักรยานเสือหมอบ
© Copyright 2004-2016 All right reserved. www.ladybkk.com    |    ข้อตกลงการใช้บริการเว็บไซต์    |