กล้องถ่ายรูป  |  คอมพิวเตอร์  |  สัตว์เลี้ยง  |  เสื้อผ้าแฟชั่น  |  เครื่องประดับ  |  มือถือ  |  อาหารเสริม  |  ตกแต่งบ้าน  
สมัครสมาชิก ประกาศฟรี ประกาศของฉัน ลืมรหัสผ่าน ค้นหาสินค้า

แนวข้อสอบ นักวิชาการศึกษา อบต อบจ แนวข้อสอบท้องถิ่น
   

แนวข้อสอบ นักวิชาการศึกษา อบต อบจ แนวข้อสอบท้องถิ่น

แนวข้อสอบ นักวิชาการศึกษา อบต อบจ แนวข้อสอบท้องถิ่น

ข้อสอบ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.วันที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 มีผลใช้บังคับ
ก 20 กุมภาพันธ์
ข 21 กุมภาพันธ์
ค 22 กุมภาพันธ์
ง 23 กุมภาพันธ์
2.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 มีกี่มาตรา แนวข้อสอบ แนวข้อสอบข้อสอบนักวิชาการศึกษา แนวข้อสอบข้อสอบตำแหน่งนักวิชาการศึกษา แนวข้อสอบ แนวข้อสอบ ข้อสอบพร้อมเฉลย แจกข้อสอบฟรี
ก 14 มาตรา
ข 15 มาตรา
ค 16 มาตรา
ง 17 มาตราแนวข้อสอบ แนวข้อสอบข้อสอบนักวิชาการศึกษา แนวข้อสอบข้อสอบตำแหน่งนักวิชาการศึกษา แนวข้อสอบ แนวข้อสอบ ข้อสอบพร้อมเฉลย แจกข้อสอบฟรี
3.ผู้รับสนองพระบรมราชโองการพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 คือบุคคลตามข้อใด
ก นายสมัคร สุนทรเวช
ข พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์
ค นายยงยุทธ ติยะไพรัตน์
ง นายมีชัย ฤชุพันธุ์
4.เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 คือข้อใดที่ถูกต้องที่สุด
ก เพราะมีรัฐบาลใหม่จึงแก้ไขปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม
ข เพราะต้องการให้มีโครงสร้างที่เกิดการคล่องตัวมากขึ้น
ค เพราะจำนวนของบุคคลในองค์คณะไม่เหมาะสม
ง เพราะให้การบริหารบุคคลมีประสิทธิภาพและไม่ล่าช้า
5.หน่วยงานใดเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาและดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการ
ใน ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาจนครบจำนวนตามองค์ประกอบของพระราชบัญญัติระเบียบข้า ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
ก สำนักงาน ก.ค.ศ.
ข ก.ค.ศ.
ค สำนักงานเขตพื้นที่
ง คณะกรรมการเขตพื้นที่
6.ให้ ดำเนินการแต่งตั้งหรือเลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติมให้ครบจำนวนตามพระราช บัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ภายในกี่วัน
ก 180 วัน
ข 90 วัน
ค 60 วัน
ง 30 วัน แนวข้อสอบ แนวข้อสอบข้อสอบนักวิชาการศึกษา แนวข้อสอบข้อสอบตำแหน่งนักวิชาการศึกษา แนวข้อสอบ แนวข้อสอบ ข้อสอบพร้อมเฉลย แจกข้อสอบฟรี
7.ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษาตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 มีกี่ตำแหน่ง
ก 4
ข 5
ค 6
ง 7 แนวข้อสอบ แนวข้อสอบข้อสอบนักวิชาการศึกษา แนวข้อสอบข้อสอบตำแหน่งนักวิชาการศึกษา แนวข้อสอบ แนวข้อสอบ ข้อสอบพร้อมเฉลย แจกข้อสอบฟรี
8.กรรมการ ผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งมาจาการเลือกตั้งจำนวนเก้าคนมี ผู้แทนข้าราชการครูจำนวนกี่คนตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
ก 4 คน
ข 6 คน
ค 8 คน
ง ทั้ง 9 คน
9.ก.ค.ศ. มีจำนวนกี่คนพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
ก 21
ข 27
ค 28
ง 29 แนวข้อสอบ แนวข้อสอบข้อสอบนักวิชาการศึกษา แนวข้อสอบข้อสอบตำแหน่งนักวิชาการศึกษา แนวข้อสอบ แนวข้อสอบ ข้อสอบพร้อมเฉลย แจกข้อสอบฟรี
10.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 มีกี่หมวด
ก 7 หมวด
ข 8 หมวด
ค 9 หมวด
ง 10 หมวด

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ อบต. อบจ. เทศบาล ที่ใช้สอบทั่วประเทศ
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก หลายตำแหน่งเช่น
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2
เจ้าพนักงานพัสดุ 2
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 2
นายช่างโยธา 2
นายช่างไฟฟ้า 2
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 2
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ 2
นักวิชาการเงินและบัญชี 3
นักวิชาการศึกษา 3
นิติกร 3
นักพัฒนาชุมชน 3
วิศวกรโยธา 3
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 3
บุคลากร 3
เจ้าหน้าที่สันทนาการ 3
เจ้าหน้าที่บริหารทะเบียนและบัตร 3
นักวิชาการคลัง 3 นักวิชาการพัสดุ 3
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 3
แนวข้อสอบภาค ก.ความรู้ความสามารถทั่วไป ภาษาไทย คณิตศาสตร์
และภาค ข. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

ในราคาเพียงชุดละ 399 บาทสนใจสั่งซื้อมาที่ iamaom5@hotmail.com


ราคา : 399

ประเภทสินค้า : สินค้าใหม่

การชำระเงิน : โอนเงินเข้าบัญชี 048-0-17796-3 ธ.กรุงเทพ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 สุมาลี ทองยศ ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วโทรแจ้งที่ โทร 086-369-0688การรับส่งสินค้า : ส่งไฟล์คู่มือสอบทางอีเมล์

ชื่อ : สุมาลี

โทรศัพท์มือถือ : 0863690688

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

เข้าชม : 9,401 ครั้ง

เริ่ม : 21 ส.ค. 2554

อัพเดท : 7 ธ.ค. 2554

เว็บไซต์ : www.thaionline1.com/read.php?tid=1345

IP : 27.55.2.2xx

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์  |  แจ้งประกาศไม่เหมาะสม

ค้นหา : แนวข้อสอบท้องถิ่น นักวิชาการศึกษา อบต อบจ แนวข้อสอบ อบต แนวข้อสอบ อบจ สอบ อบต อบจ เตรียมสอบ อบต อบจ คู่มือสอบ อบต อบจ ติวเข้ม สอบ อบต อบจ แนวข้อสอบ อบต ทุกตำแหน่ง แนวข้อสอบ อบจ ทุกตำแหน่ง แนวข้อสอบ พ.ศ.2551 พ.ศ.2551ก อบจ อบต


  สินค้าอื่นๆของผู้ขาย
แนวข้อสอบ ป.ป.ส. ทุกตำแหน่ง ข้อสอบ ปปส. แนวข้อสอบ ป.ป.ส. ทุกตำแหน่ง ข้อสอบ ปปส.

แนวข้อสอบ ป.ป.ส. ทุกตำแหน่ง ข้อสอบ ปปส. http://www.thaionline1.com/read.php?tid=2857 1. พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิ

ติดต่อ pisitchai | ราคา 399 | 7 ธ.ค. 2554
แนวข้อสอบสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สปก. แนวข้อสอบสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สปก.

แนวข้อสอบสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สปก. http://www.thaionline1.com/read.php?tid=2866 1. ข้อใดคือเว็ปไซด์ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ก. [url]www.alo.go.th[/

ติดต่อ pisitchai | ราคา 399 | 7 ธ.ค. 2554
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า กรมเจ้าท่า แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า กรมเจ้าท่า

แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า กรมเจ้าท่า http://www.thaionline1.com/read.php?tid=2839 1. กระแสไฟฟ้าไหลผ่านร่างกายมนุษย์ 28-80 มิลลิแอมป์ ร่างกายของมนุษย์เกิดปฏิกิริยาอย่างไร ก. กล

ติดต่อ pisitchai | ราคา 399 | 7 ธ.ค. 2554
คู่มือสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ทุกตำแหน่งที่เปิดสอบ คู่มือสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ทุกตำแหน่งที่เปิดสอบ

คู่มือสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ทุกตำแหน่งที่เปิดสอบ http://www.thaionline1.com/read.php?tid=2837 1.จังหวัดใดไม่ได้อยู่ในพื้นที่การดูแลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 ก. ระยอง

ติดต่อ pisitchai | ราคา 399 | 7 ธ.ค. 2554
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี กรมการจัดหางาน แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี กรมการจัดหางาน

แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี กรมการจัดหางาน http://www.thaionline1.com/read.php?tid=2833 จงใช้ข้อมูลต่อไปนี้ในการตอบคำถามข้อ 1. ? 10. ต่อไปนี้เป็นข้อมูลของสมาคมไทย

ติดต่อ pisitchai | ราคา 399 | 7 ธ.ค. 2554
ข้อสอบคัดเลือกรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้อสอบคัดเลือกรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา

ข้อสอบคัดเลือกรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา http://www.thaionline1.com/read.php?tid=2687 1. หน่วยงานใดต่อไปนี้ไม่เป็นนิติบุคคล ก . องค์การบริหารส่วนตำบล

ติดต่อ สุมาลี | ราคา 399 | 7 ธ.ค. 2554
แนวข้อสอบผู้บริหาร และศึกษานิเทศก์ เหตุการณ์ปัจจุบัน แนวข้อสอบผู้บริหาร และศึกษานิเทศก์ เหตุการณ์ปัจจุบัน

แนวข้อสอบผู้บริหาร และศึกษานิเทศก์ เหตุการณ์ปัจจุบัน http://www.thaionline1.com/read.php?tid=2686 1. ข้อใดคือกฎหมายสำหรับการบริหารงานบุคคล ก. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ

ติดต่อ สุมาลี | ราคา 399 | 7 ธ.ค. 2554
แนวข้อสอบ ศึกษานิเทศก์ ใช้สอบทั่วประเทศ แนวข้อสอบ ศึกษานิเทศก์ ใช้สอบทั่วประเทศ

แนวข้อสอบ ศึกษานิเทศก์ ใช้สอบทั่วประเทศ http://www.thaionline1.com/read.php?tid=2688 1. ข้อใดไม่ใช่จุดประสงค์ของการบริหารงานทั่วไปของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ก. เพื่อให้บริการสนับ

ติดต่อ สุมาลี | ราคา 399 | 7 ธ.ค. 2554
เก็งข้อสอบเข้าทำงาน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) ที่กำลังเปิดสอบ เก็งข้อสอบเข้าทำงาน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) ที่กำลังเปิดสอบ

เก็งข้อสอบเข้าทำงาน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) ที่กำลังเปิดสอบ http://www.thaionline1.com/read.php?tid=2691 1.การกระทำในข้อใดอาจไม่ใช่การก่อการร้าย 1. การจี้เครื่องบินของสายก

ติดต่อ สุมาลี | ราคา 399 | 7 ธ.ค. 2554
เก็งข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษา เตรียมสอบผู้บริหารโรงเรียน เก็งข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษา เตรียมสอบผู้บริหารโรงเรียน

เก็งข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษา เตรียมสอบผู้บริหารโรงเรียน http://www.thaionline1.com/read.php?tid=2692 1. สมาชิกวุฒิสภาที่ได้มาจากการสรรหามีจำนวนกี่คน ก. 45 คน

ติดต่อ สุมาลี | ราคา 399 | 7 ธ.ค. 2554
เก็งข้อสอบ กทม. 2555 เก็งข้อสอบ กทม. 2555

เก็งข้อสอบ กทม. 2555 http://www.thaionline1.com/read.php?tid=2668 แนวข้อสอบ กทม. 2555 1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ตราเป็นกฎหมายเมื่อใด

ติดต่อ สุมาลี | ราคา 399 | 7 ธ.ค. 2554
แนวข้อสอบนักจิตวิทยาของศาลยุติธรรม แนวข้อสอบนักจิตวิทยาของศาลยุติธรรม

แนวข้อสอบนักจิตวิทยาของศาลยุติธรรม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 1. ประธานศาลอุทธรณ์ หมายถึงข้อใด ก. อธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์

ติดต่อ สุมาลี | ราคา 399 | 7 ธ.ค. 2554
เอกสารคู่มือเตรียมสอบวิศวกรปิโตรเลียมปฏิบัติการ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เอกสารคู่มือเตรียมสอบวิศวกรปิโตรเลียมปฏิบัติการ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

เอกสารคู่มือเตรียมสอบวิศวกรปิโตรเลียมปฏิบัติการ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ http://www.thaionline1.com/read.php?tid=1716&fpage=2 1. ปิโตรเลียมเกิดขึ้นได้อย่างไร ? ก. เกิดจากซากสัตว์ทะเลเล็ก ๆ ที

ติดต่อ สุมาลี | ราคา 399 | 7 ธ.ค. 2554
แนวข้อสอบนายช่างอิเล็กทรอนิกส์ กรมเจ้าท่า แนวข้อสอบนายช่างอิเล็กทรอนิกส์ กรมเจ้าท่า

แนวข้อสอบนายช่างอิเล็กทรอนิกส์ กรมเจ้าท่า 1. ทรานซิสเตอร์นิยมใช้ในวงจรอะไร ก. วงจรเร็คติไฟล์ ข. วงจรโมดิไฟด์ ค. วงจรแอมปริจูด

ติดต่อ สุมาลี | ราคา 399 | 7 ธ.ค. 2554
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับธนาคาร ธกส. แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับธนาคาร ธกส.

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับธนาคาร ธกส. 1. ธนาคาร ธ.ก.ส.จัดตั้งขึ้น เมื่อใด ก. พ.ศ. 2473 ข. พ.ศ. 2499 ค. พ.ศ. 2502 ง. พ.ศ. 2509 ตอบ ง. พ.

ติดต่อ สุมาลี | ราคา 399 | 7 ธ.ค. 2554
จำหน่ายคู่มือเตรียมสอบ ธกส ด้านพัฒนาธุรกิจ และการเงิน ประจำสาขาสำนักงาน ปี 2554 จำหน่ายคู่มือเตรียมสอบ ธกส ด้านพัฒนาธุรกิจ และการเงิน ประจำสาขาสำนักงาน ปี 2554

จำหน่ายคู่มือเตรียมสอบ ธกส ด้านพัฒนาธุรกิจ และการเงิน ประจำสาขาสำนักงาน ปี 2554 ตัวอย่างแนวข้อสอบวิชาความละเอียดแม่นยำ เรียงลำดับเหมือนกันกับสิ่งที่กำหนด 1.28536479739120 ก. 258

ติดต่อ สุมาลี | ราคา 399 | 7 ธ.ค. 2554
แนวข้อสอบนายช่างอิเล็กทรอนิกส์ กรมเจ้าท่า แนวข้อสอบนายช่างอิเล็กทรอนิกส์ กรมเจ้าท่า

แนวข้อสอบนายช่างอิเล็กทรอนิกส์ กรมเจ้าท่า 1. ทรานซิสเตอร์นิยมใช้ในวงจรอะไร ก. วงจรเร็คติไฟล์ ข. วงจรโมดิไฟด์ ค. วงจรแอมปริจูด

ติดต่อ สุมาลี | ราคา 399 | 7 ธ.ค. 2554
คู่มือเตรียมสอบใบประกอบวิชาชีพครู ครั้งที่ 9 (กำลังเปิดสอบล่าสุด) คู่มือเตรียมสอบใบประกอบวิชาชีพครู ครั้งที่ 9 (กำลังเปิดสอบล่าสุด)

คู่มือเตรียมสอบใบประกอบวิชาชีพครู ครั้งที่ 9 (กำลังเปิดสอบล่าสุด) 1. ข้อใด มีความหมายตรงกับ คำว่า ?ครู? คือ ?ผู้หนัก? ตามความหมายของท่านพระพุทธทาสภิกขุ ก. ครู คือ เรือจ้าง ข. ครู คือ

ติดต่อ สุมาลี | ราคา 399 | 7 ธ.ค. 2554
เก็งสอบตำแหน่งปฎิบัติงานด้านพัฒนาธุรกิจ ธ.ก.ส. 2554 เก็งสอบตำแหน่งปฎิบัติงานด้านพัฒนาธุรกิจ ธ.ก.ส. 2554

เก็งสอบตำแหน่งปฎิบัติงานด้านพัฒนาธุรกิจ ธ.ก.ส. 2554 ข้อสอบตำแหน่งปฎิบัติงานด้านพัฒนาธุรกิจ ธ.ก.ส. 2554 1. สินเชื่อที่มีอายุ 3 ปี คือ ก. สินเชื่อระยะสั้น

ติดต่อ สุมาลี | ราคา 399 | 7 ธ.ค. 2554
คู่มือเตรียมสอบตำแหน่งนักจิตวิทยาปฏิบัติการ สำนักงานศาลยุติธรรม คู่มือเตรียมสอบตำแหน่งนักจิตวิทยาปฏิบัติการ สำนักงานศาลยุติธรรม

คู่มือเตรียมสอบตำแหน่งนักจิตวิทยาปฏิบัติการ สำนักงานศาลยุติธรรม แนวข้อสอบ จิตวิทยา 1. ข้อใดกล่าวความหมายของพฤติกรรมได้ถูกต้อง ก. การกระทำทุกอย่างของมนุษย์ที่ทำไปโดยรู้ตัว ข. ข. การกระทำทุกอย่าง

ติดต่อ สุมาลี | ราคา 399 | 7 ธ.ค. 2554


เว็บไซต์ LadyBKK.com เป็นเพียงสื่อกลางสำหรับผู้ที่ต้องการซื้อขายสินค้าเท่านั้น มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดใดกับการซื้อขายสินค้า
การติดต่อซื้อขายสินค้าจะเป็นการติดต่อโดยตรงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ดังนั้นทางทีมงาน LadyBKK.com จึงไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทั้งทางตรงทางอ้อม

แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , ความรัก , วิธีแต่งหน้า , แฟชั่น , ผู้หญิง , ดูดวงความรัก , แต่งตัว , ความงาม , สุขภาพ , ทาเล็บ , สถานที่ท่องเที่ยว , ทะเล , ของกิน
ประกาศฟรี :สมัครสมาชิก , ประกาศฟรี , ประกาศของฉัน , ลืมรหัสผ่าน , ค้นหาสินค้า
กล้อง อุปกรณ์ถ่ายภาพ :กล้องดิจิตอล , กล้องวีดีโอ , กล้องวงจรปิด , กระเป๋ากล้อง , กล้องส่องทางไกล , แบตเตอรี่ , แฟลซ , อุปกรณ์เสริม , บริการถ่ายภาพ , อื่นๆ
คอมพิวเตอร์ :คอมพิวเตอร์ PC , โน๊ตบุ๊ค , Apple , PDAs , Server , LCD , พริ้นเตอร์ สแกนเนอร์ หมึก , อินเทอร์เน็ต , Web Hosting Web Design , Software
สัตว์เลี้ยง ต้นไม้ :สุนัข , แมว , ปลา , นก , สัตว์อื่นๆ , อาหารสัตว์ , อุปกรณ์เลี้ยงสัตว์ , โรงเรียนฝึกสัตว์เลี้ยง , ดอกไม้ , พันธุ์ไม้ , อุปกรณ์การเกษตร , อื่นๆ
เสื้อผ้าแฟชั่น :นาฬิกา , จิวเวลลี่ , เครื่องประดับ , เสื้อผ้า , กระเป๋า , กระเป๋าสตางค์ , น้ำหอม , เครื่องสำอาง , รองเท้า , เข็มขัด , แว่นตา , อื่นๆ
มือถือ :Nokia , Samsung , LG , Sony Ericsson , Panasonic , Motorola , มือถืออื่นๆ , ซิมการ์ด เบอร์สวย , PABX ตู้สาขา
อื่นๆ : เปิดร้านค้าออนไลน์ฟรี , โฆษณาฟรี , ร้านค้าออนไลน์ , โทรศัพท์มือถือ , จักรยาน , เคสไอโฟน6 , ขายสุนัข , จักรยานเสือภูเขา , แบตสำรอง , จักรยานเสือหมอบ
© Copyright 2004-2016 All right reserved. www.ladybkk.com    |    ข้อตกลงการใช้บริการเว็บไซต์    |