กล้องถ่ายรูป  |  คอมพิวเตอร์  |  สัตว์เลี้ยง  |  เสื้อผ้าแฟชั่น  |  เครื่องประดับ  |  มือถือ  |  อาหารเสริม  |  ตกแต่งบ้าน  
สมัครสมาชิก ประกาศฟรี ประกาศของฉัน ลืมรหัสผ่าน ค้นหาสินค้า

Tag :

ฟอสฟอริก แอซิด85%

  จำนวนประกาศที่เกี่ยวข้อง 84
จำหน่ายกรดซัลฟิวริก 98%

er Salz 23.Nitric Acid/ไนตริก แอซิด68%/กรดดินประสิว/ไทย/เกาหลี 24.Nickel Chloride/นิคเกิล คลอไรด์ 25.Nickel Sulfate /นิคเกิล ซัลเฟต 26.Oxalic Acid/ออกซาลิก แอสิด/จีน 27.Phosphoric Acid Tech/Food/

ฟอสฟอริก แอซิด85%

28.Poly Aluminium Chloride PAC/โพลีอะลูมิเนี่ยมคลอไรด์ แพคน้ำ 10% 29.Poly Aluminium Chloride PAC/โพลีอะลูมิเนี่ยมคลอไรด์ แพคผง 30% 30.PolymerAn/โพลิเมอร์ประจุลบ 31.PolymerCat /โพลิเมอร์ประจุบวก

ติดต่อ ประภัสสร | ราคา ไม่ระบุ | เข้าชม 1157 | 2 เม.ย. 2555

จำหน่ายสารเคมี , กรดซัลฟิวริก 98%
จำหน่ายแอมโมเนียม ไฮดรอกไซด์ 27% / แอมโมเนียน้ำ 27...

er Salz 23.Nitric Acid/ไนตริก แอซิด68%/กรดดินประสิว/ไทย/เกาหลี 24.Nickel Chloride/นิคเกิล คลอไรด์ 25.Nickel Sulfate /นิคเกิล ซัลเฟต 26.Oxalic Acid/ออกซาลิก แอสิด/จีน 27.Phosphoric Acid Tech/Food/

ฟอสฟอริก แอซิด85%

28.Poly Aluminium Chloride PAC/โพลีอะลูมิเนี่ยมคลอไรด์ แพคน้ำ 10% 29.Poly Aluminium Chloride PAC/โพลีอะลูมิเนี่ยมคลอไรด์ แพคผง 30% 30.PolymerAn/โพลิเมอร์ประจุลบ 31.PolymerCat /โพลิเมอร์ประจุบวก

ติดต่อ ประภัสสร | ราคา ไม่ระบุ | เข้าชม 1225 | 2 เม.ย. 2555

จำหน่ายแอมโมเนียม ไฮดรอกไซด์ 2 , จำหน่ายแอมโมเนียม ไฮดรอกไซด์ 2 , จำหน่ายแอมโมเนียม ไฮดรอกไซด์ 2 , จำหน่ายแอมโมเนียม ไฮดรอกไซด์ 2 , จำหน่ายแอมโมเนียม ไฮดรอกไซด์ 2 , จำหน่ายแอมโมเนียน้ำ 27% , จำหน่ายแอมโมเนียน้ำ 27% , จำหน่ายแอมโมเนียน้ำ 27% , จำหน่ายแอมโมเนียน้ำ 27% , จำหน่ายแอมโมเนียน้ำ 27%
จำหน่ายโซเดียมไฮดรอกไซด์น้ำ 50 %

er Salz 23.Nitric Acid/ไนตริก แอซิด68%/กรดดินประสิว/ไทย/เกาหลี 24.Nickel Chloride/นิคเกิล คลอไรด์ 25.Nickel Sulfate /นิคเกิล ซัลเฟต 26.Oxalic Acid/ออกซาลิก แอสิด/จีน 27.Phosphoric Acid Tech/Food/

ฟอสฟอริก แอซิด85%

28.Poly Aluminium Chloride PAC/โพลีอะลูมิเนี่ยมคลอไรด์ แพคน้ำ 10% 29.Poly Aluminium Chloride PAC/โพลีอะลูมิเนี่ยมคลอไรด์ แพคผง 30% 30.PolymerAn/โพลิเมอร์ประจุลบ 31.PolymerCat /โพลิเมอร์ประจุบวก

ติดต่อ ประภัสสร | ราคา ไม่ระบุ | เข้าชม 1203 | 2 เม.ย. 2555

จำหน่ายสารเคมี , จำหน่ายโซเดียมไฮดรอกไซด์น้ำ 50
จำหน่ายโซดาไฟเกล็ด

er Salz 23.Nitric Acid/ไนตริก แอซิด68%/กรดดินประสิว/ไทย/เกาหลี 24.Nickel Chloride/นิคเกิล คลอไรด์ 25.Nickel Sulfate /นิคเกิล ซัลเฟต 26.Oxalic Acid/ออกซาลิก แอสิด/จีน 27.Phosphoric Acid Tech/Food/

ฟอสฟอริก แอซิด85%

28.Poly Aluminium Chloride PAC/โพลีอะลูมิเนี่ยมคลอไรด์ แพคน้ำ 10% 29.Poly Aluminium Chloride PAC/โพลีอะลูมิเนี่ยมคลอไรด์ แพคผง 30% 30.PolymerAn/โพลิเมอร์ประจุลบ 31.PolymerCat /โพลิเมอร์ประจุบวก

ติดต่อ ประภัสสร | ราคา ไม่ระบุ | เข้าชม 0 | 2 เม.ย. 2555

จำหน่ายสารเคมี , จำหน่ายโซดาไฟเกล็ด
จำหน่ายกรดอะซิติก / กรดน้ำส้ม / Acetic acid จำหน่ายกรดอะซิติก / กรดน้ำส้ม / Acetic acid

er Salz 23.Nitric Acid/ไนตริก แอซิด68%/กรดดินประสิว/ไทย/เกาหลี 24.Nickel Chloride/นิคเกิล คลอไรด์ 25.Nickel Sulfate /นิคเกิล ซัลเฟต 26.Oxalic Acid/ออกซาลิก แอสิด/จีน 27.Phosphoric Acid Tech/Food/

ฟอสฟอริก แอซิด85%

28.Poly Aluminium Chloride PAC/โพลีอะลูมิเนี่ยมคลอไรด์ แพคน้ำ 10% 29.Poly Aluminium Chloride PAC/โพลีอะลูมิเนี่ยมคลอไรด์ แพคผง 30% 30.PolymerAn/โพลิเมอร์ประจุลบ 31.PolymerCat /โพลิเมอร์ประจุบวก

ติดต่อ ประภัสสร | ราคา ไม่ระบุ | เข้าชม 1015 | 2 เม.ย. 2555

จำหน่ายกรดอะซิติก , จำหน่ายกรดอะซิติก , จำหน่ายกรดอะซิติก , จำหน่ายกรดอะซิติก , จำหน่ายกรดน้ำส้ม , จำหน่ายกรดน้ำส้ม , จำหน่ายกรดน้ำส้ม , จำหน่ายกรดน้ำส้ม , Acetic acid , Acetic acid
จำหน่ายไฮโดรคลอริก แอซิด / กรดเกลือ 35% / Hydrochl...

er Salz 23.Nitric Acid/ไนตริก แอซิด68%/กรดดินประสิว/ไทย/เกาหลี 24.Nickel Chloride/นิคเกิล คลอไรด์ 25.Nickel Sulfate /นิคเกิล ซัลเฟต 26.Oxalic Acid/ออกซาลิก แอสิด/จีน 27.Phosphoric Acid Tech/Food/

ฟอสฟอริก แอซิด85%

28.Poly Aluminium Chloride PAC/โพลีอะลูมิเนี่ยมคลอไรด์ แพคน้ำ 10% 29.Poly Aluminium Chloride PAC/โพลีอะลูมิเนี่ยมคลอไรด์ แพคผง 30% 30.PolymerAn/โพลิเมอร์ประจุลบ 31.PolymerCat /โพลิเมอร์ประจุบวก

ติดต่อ ประภัสสร | ราคา ไม่ระบุ | เข้าชม 943 | 2 เม.ย. 2555

จำหน่ายไฮโดรคลอริก แอซิด , จำหน่ายไฮโดรคลอริก แอซิด , จำหน่ายไฮโดรคลอริก แอซิด , จำหน่ายกรดเกลือ 35% , จำหน่ายกรดเกลือ 35% , จำหน่ายกรดเกลือ 35% , Citric acid 35% , Citric acid 35% , Citric acid 35% , Citric acid 35%
จำหน่ายซิตริก แอซิด / กรดมะนาว / Citric acid 99.5%

er Salz 23.Nitric Acid/ไนตริก แอซิด68%/กรดดินประสิว/ไทย/เกาหลี 24.Nickel Chloride/นิคเกิล คลอไรด์ 25.Nickel Sulfate /นิคเกิล ซัลเฟต 26.Oxalic Acid/ออกซาลิก แอสิด/จีน 27.Phosphoric Acid Tech/Food/

ฟอสฟอริก แอซิด85%

28.Poly Aluminium Chloride PAC/โพลีอะลูมิเนี่ยมคลอไรด์ แพคน้ำ 10% 29.Poly Aluminium Chloride PAC/โพลีอะลูมิเนี่ยมคลอไรด์ แพคผง 30% 30.PolymerAn/โพลิเมอร์ประจุลบ 31.PolymerCat /โพลิเมอร์ประจุบวก

ติดต่อ ประภัสสร | ราคา ไม่ระบุ | เข้าชม 956 | 2 เม.ย. 2555
จำหน่ายแมกนีเซียมคลอไรด์ / Magnesium chloride

er Salz 23.Nitric Acid/ไนตริก แอซิด68%/กรดดินประสิว/ไทย/เกาหลี 24.Nickel Chloride/นิคเกิล คลอไรด์ 25.Nickel Sulfate /นิคเกิล ซัลเฟต 26.Oxalic Acid/ออกซาลิก แอสิด/จีน 27.Phosphoric Acid Tech/Food/

ฟอสฟอริก แอซิด85%

28.Poly Aluminium Chloride PAC/โพลีอะลูมิเนี่ยมคลอไรด์ แพคน้ำ 10% 29.Poly Aluminium Chloride PAC/โพลีอะลูมิเนี่ยมคลอไรด์ แพคผง 30% 30.PolymerAn/โพลิเมอร์ประจุลบ 31.PolymerCat /โพลิเมอร์ประจุบวก

ติดต่อ ประภัสสร | ราคา ไม่ระบุ | เข้าชม 984 | 2 เม.ย. 2555

จำหน่ายแมกนีเซียมคลอไรด์ , จำหน่ายแมกนีเซียมคลอไรด์ , จำหน่ายแมกนีเซียมคลอไรด์ , จำหน่ายแมกนีเซียมคลอไรด์ , จำหน่ายแมกนีเซียมคลอไรด์ , Magnesium chloride , Magnesium chloride , Magnesium chloride , Magnesium chloride , Magnesium chloride
จำหน่ายแมกนีเซียมซัลเฟต / Magnesium sulfate

er Salz 23.Nitric Acid/ไนตริก แอซิด68%/กรดดินประสิว/ไทย/เกาหลี 24.Nickel Chloride/นิคเกิล คลอไรด์ 25.Nickel Sulfate /นิคเกิล ซัลเฟต 26.Oxalic Acid/ออกซาลิก แอสิด/จีน 27.Phosphoric Acid Tech/Food/

ฟอสฟอริก แอซิด85%

28.Poly Aluminium Chloride PAC/โพลีอะลูมิเนี่ยมคลอไรด์ แพคน้ำ 10% 29.Poly Aluminium Chloride PAC/โพลีอะลูมิเนี่ยมคลอไรด์ แพคผง 30% 30.PolymerAn/โพลิเมอร์ประจุลบ 31.PolymerCat /โพลิเมอร์ประจุบวก

ติดต่อ ประภัสสร | ราคา ไม่ระบุ | เข้าชม 1174 | 2 เม.ย. 2555

จำหน่ายแมกนีเซียมซัลเฟต , จำหน่ายแมกนีเซียมซัลเฟต , จำหน่ายแมกนีเซียมซัลเฟต , จำหน่ายแมกนีเซียมซัลเฟต , จำหน่ายแมกนีเซียมซัลเฟต , Magnesium sulfate , Magnesium sulfate , Magnesium sulfate , Magnesium sulfate , Magnesium sulfate
จำหน่ายFerric Nitrate 9-Hydrate 98%/เฟอริกไนเตรท 9...

er Salz 23.Nitric Acid/ไนตริก แอซิด68%/กรดดินประสิว/ไทย/เกาหลี 24.Nickel Chloride/นิคเกิล คลอไรด์ 25.Nickel Sulfate /นิคเกิล ซัลเฟต 26.Oxalic Acid/ออกซาลิก แอสิด/จีน 27.Phosphoric Acid Tech/Food/

ฟอสฟอริก แอซิด85%

28.Poly Aluminium Chloride PAC/โพลีอะลูมิเนี่ยมคลอไรด์ แพคน้ำ 10% 29.Poly Aluminium Chloride PAC/โพลีอะลูมิเนี่ยมคลอไรด์ แพคผง 30% 30.PolymerAn/โพลิเมอร์ประจุลบ 31.PolymerCat /โพลิเมอร์ประจุบวก

ติดต่อ ประภัสสร | ราคา ไม่ระบุ | เข้าชม 263 | 2 เม.ย. 2555

เฟอริกไนเตรท 98% , เฟอริกไนเตรท 98% , เฟอริกไนเตรท 98% , เฟอริกไนเตรท 98% , เฟอริกไนเตรท 98% , เฟอริกไนเตรท 98% , เฟอริกไนเตรท 98% , เฟอริกไนเตรท 98% , เฟอริกไนเตรท 98% , เฟอริกไนเตรท 98%
จำหน่ายสารเคมี

er Salz 23.Nitric Acid/ไนตริก แอซิด68%/กรดดินประสิว/ไทย/เกาหลี 24.Nickel Chloride/นิคเกิล คลอไรด์ 25.Nickel Sulfate /นิคเกิล ซัลเฟต 26.Oxalic Acid/ออกซาลิก แอสิด/จีน 27.Phosphoric Acid Tech/Food/

ฟอสฟอริก แอซิด85%

28.Poly Aluminium Chloride PAC/โพลีอะลูมิเนี่ยมคลอไรด์ แพคน้ำ 10% 29.Poly Aluminium Chloride PAC/โพลีอะลูมิเนี่ยมคลอไรด์ แพคผง 30% 30.PolymerAn/โพลิเมอร์ประจุลบ 31.PolymerCat /โพลิเมอร์ประจุบวก

ติดต่อ ประภัสสร | ราคา ไม่ระบุ | เข้าชม 813 | 2 เม.ย. 2555

จำหน่ายสารเคมี , ขายสารเคมี
จำหน่ายPhosphoric Acid (Tech/Food)/ฟอสฟอริก แอซิด8...

er Salz 23.Nitric Acid/ไนตริก แอซิด68%/กรดดินประสิว/ไทย/เกาหลี 24.Nickel Chloride/นิคเกิล คลอไรด์ 25.Nickel Sulfate /นิคเกิล ซัลเฟต 26.Oxalic Acid/ออกซาลิก แอสิด/จีน 27.Phosphoric Acid Tech/Food/

ฟอสฟอริก แอซิด85%

28.Poly Aluminium Chloride PAC/โพลีอะลูมิเนี่ยมคลอไรด์ แพคน้ำ 10% 29.Poly Aluminium Chloride PAC/โพลีอะลูมิเนี่ยมคลอไรด์ แพคผง 30% 30.PolymerAn/โพลิเมอร์ประจุลบ 31.PolymerCat /โพลิเมอร์ประจุบวก

ติดต่อ ประภัสสร | ราคา ไม่ระบุ | เข้าชม 981 | 2 เม.ย. 2555

ฟอสฟอริก แอซิด85% , ฟอสฟอริก แอซิด85% , ฟอสฟอริก แอซิด85% , ฟอสฟอริก แอซิด85% , ฟอสฟอริก แอซิด85% , ฟอสฟอริก แอซิด85% , Phosphoric Acid , Phosphoric Acid , Phosphoric Acid , Phosphoric Acid
จำหน่ายSodium Bicarbonate/โซเดี่ยมไบคาร์บอเนต

er Salz 23.Nitric Acid/ไนตริก แอซิด68%/กรดดินประสิว/ไทย/เกาหลี 24.Nickel Chloride/นิคเกิล คลอไรด์ 25.Nickel Sulfate /นิคเกิล ซัลเฟต 26.Oxalic Acid/ออกซาลิก แอสิด/จีน 27.Phosphoric Acid Tech/Food/

ฟอสฟอริก แอซิด85%

28.Poly Aluminium Chloride PAC/โพลีอะลูมิเนี่ยมคลอไรด์ แพคน้ำ 10% 29.Poly Aluminium Chloride PAC/โพลีอะลูมิเนี่ยมคลอไรด์ แพคผง 30% 30.PolymerAn/โพลิเมอร์ประจุลบ 31.PolymerCat /โพลิเมอร์ประจุบวก

ติดต่อ ประภัสสร | ราคา ไม่ระบุ | เข้าชม 1588 | 2 เม.ย. 2555

โซเดี่ยมไบคาร์บอเนต , โซเดี่ยมไบคาร์บอเนต , โซเดี่ยมไบคาร์บอเนต , โซเดี่ยมไบคาร์บอเนต , โซเดี่ยมไบคาร์บอเนต , Sodium Bicarbonate , Sodium Bicarbonate , Sodium Bicarbonate , Sodium Bicarbonate , Sodium Bicarbonate
จำหน่ายPoly Aluminium Chloride (PAC)/โพลีอะลูมิเนี...

er Salz 23.Nitric Acid/ไนตริก แอซิด68%/กรดดินประสิว/ไทย/เกาหลี 24.Nickel Chloride/นิคเกิล คลอไรด์ 25.Nickel Sulfate /นิคเกิล ซัลเฟต 26.Oxalic Acid/ออกซาลิก แอสิด/จีน 27.Phosphoric Acid Tech/Food/

ฟอสฟอริก แอซิด85%

28.Poly Aluminium Chloride PAC/โพลีอะลูมิเนี่ยมคลอไรด์ แพคน้ำ 10% 29.Poly Aluminium Chloride PAC/โพลีอะลูมิเนี่ยมคลอไรด์ แพคผง 30% 30.PolymerAn/โพลิเมอร์ประจุลบ 31.PolymerCat /โพลิเมอร์ประจุบวก

ติดต่อ ประภัสสร | ราคา ไม่ระบุ | เข้าชม 1049 | 2 เม.ย. 2555

PAC แพคน้ำ 10% แพคผง 30% , PAC แพคน้ำ 10% แพคผง 30% , PAC แพคน้ำ 10% แพคผง 30% , PAC แพคน้ำ 10% แพคผง 30% , PAC แพคน้ำ 10% แพคผง 30% , PAC แพคน้ำ 10% แพคผง 30% , PAC แพคน้ำ 10% แพคผง 30% , PAC แพคน้ำ 10% แพคผง 30% , PAC แพคน้ำ 10% แพคผง 30% , PAC แพคน้ำ 10% แพคผง 30%
จำหน่ายNitric Acid/ไนตริก แอซิด68%/กรดดินประสิว/ไท...

er Salz 23.Nitric Acid/ไนตริก แอซิด68%/กรดดินประสิว/ไทย/เกาหลี 24.Nickel Chloride/นิคเกิล คลอไรด์ 25.Nickel Sulfate /นิคเกิล ซัลเฟต 26.Oxalic Acid/ออกซาลิก แอสิด/จีน 27.Phosphoric Acid Tech/Food/

ฟอสฟอริก แอซิด85%

28.Poly Aluminium Chloride PAC/โพลีอะลูมิเนี่ยมคลอไรด์ แพคน้ำ 10% 29.Poly Aluminium Chloride PAC/โพลีอะลูมิเนี่ยมคลอไรด์ แพคผง 30% 30.PolymerAn/โพลิเมอร์ประจุลบ 31.PolymerCat /โพลิเมอร์ประจุบวก

ติดต่อ ประภัสสร | ราคา ไม่ระบุ | เข้าชม 779 | 2 เม.ย. 2555

Nitric Acid ไนตริก แอซิด68% , Nitric Acid ไนตริก แอซิด68% , Nitric Acid ไนตริก แอซิด68% , Nitric Acid ไนตริก แอซิด68% , Nitric Acid ไนตริก แอซิด68% , Nitric Acid ไนตริก แอซิด68% , Nitric Acid ไนตริก แอซิด68% , Nitric Acid ไนตริก แอซิด68% , Nitric Acid ไนตริก แอซิด68% , Nitric Acid ไนตริก แอซิด68%
จำหน่ายเคมีบำบัดน้ำเสีย

er Salz 23.Nitric Acid/ไนตริก แอซิด68%/กรดดินประสิว/ไทย/เกาหลี 24.Nickel Chloride/นิคเกิล คลอไรด์ 25.Nickel Sulfate /นิคเกิล ซัลเฟต 26.Oxalic Acid/ออกซาลิก แอสิด/จีน 27.Phosphoric Acid Tech/Food/

ฟอสฟอริก แอซิด85%

28.Poly Aluminium Chloride PAC/โพลีอะลูมิเนี่ยมคลอไรด์ แพคน้ำ 10% 29.Poly Aluminium Chloride PAC/โพลีอะลูมิเนี่ยมคลอไรด์ แพคผง 30% 30.PolymerAn/โพลิเมอร์ประจุลบ 31.PolymerCat /โพลิเมอร์ประจุบวก

ติดต่อ ประภัสสร | ราคา ไม่ระบุ | เข้าชม 1168 | 2 เม.ย. 2555

จำหน่ายสารเคมี , จำหน่ายเคมีบำบัดน้ำเสีย
จำหน่ายเคมีในอุตสาหกรรม

er Salz 23.Nitric Acid/ไนตริก แอซิด68%/กรดดินประสิว/ไทย/เกาหลี 24.Nickel Chloride/นิคเกิล คลอไรด์ 25.Nickel Sulfate /นิคเกิล ซัลเฟต 26.Oxalic Acid/ออกซาลิก แอสิด/จีน 27.Phosphoric Acid Tech/Food/

ฟอสฟอริก แอซิด85%

28.Poly Aluminium Chloride PAC/โพลีอะลูมิเนี่ยมคลอไรด์ แพคน้ำ 10% 29.Poly Aluminium Chloride PAC/โพลีอะลูมิเนี่ยมคลอไรด์ แพคผง 30% 30.PolymerAn/โพลิเมอร์ประจุลบ 31.PolymerCat /โพลิเมอร์ประจุบวก

ติดต่อ ประภัสสร | ราคา ไม่ระบุ | เข้าชม 560 | 2 เม.ย. 2555

จำหน่ายสารเคมี , จำหน่ายสารเคมีในอุตสาหกรรม
จำหน่ายคลอรีนน้ำ

er Salz 23.Nitric Acid/ไนตริก แอซิด68%/กรดดินประสิว/ไทย/เกาหลี 24.Nickel Chloride/นิคเกิล คลอไรด์ 25.Nickel Sulfate /นิคเกิล ซัลเฟต 26.Oxalic Acid/ออกซาลิก แอสิด/จีน 27.Phosphoric Acid Tech/Food/

ฟอสฟอริก แอซิด85%

28.Poly Aluminium Chloride PAC/โพลีอะลูมิเนี่ยมคลอไรด์ แพคน้ำ 10% 29.Poly Aluminium Chloride PAC/โพลีอะลูมิเนี่ยมคลอไรด์ แพคผง 30% 30.PolymerAn/โพลิเมอร์ประจุลบ 31.PolymerCat /โพลิเมอร์ประจุบวก

ติดต่อ ประภัสสร | ราคา ไม่ระบุ | เข้าชม 1239 | 2 เม.ย. 2555

จำหน่ายสารเคมี , จำหน่ายคลอรีนน้ำ
จำหน่ายคลอรีนเกร็ด,ผง 65%,70%,90% ราคาถูก จำหน่ายคลอรีนเกร็ด,ผง 65%,70%,90% ราคาถูก

er Salz 23.Nitric Acid/ไนตริก แอซิด68%/กรดดินประสิว/ไทย/เกาหลี 24.Nickel Chloride/นิคเกิล คลอไรด์ 25.Nickel Sulfate /นิคเกิล ซัลเฟต 26.Oxalic Acid/ออกซาลิก แอสิด/จีน 27.Phosphoric Acid Tech/Food/

ฟอสฟอริก แอซิด85%

28.Poly Aluminium Chloride PAC/โพลีอะลูมิเนี่ยมคลอไรด์ แพคน้ำ 10% 29.Poly Aluminium Chloride PAC/โพลีอะลูมิเนี่ยมคลอไรด์ แพคผง 30% 30.PolymerAn/โพลิเมอร์ประจุลบ 31.PolymerCat /โพลิเมอร์ประจุบวก

ติดต่อ ประภัสสร | ราคา ไม่ระบุ | เข้าชม 1475 | 2 เม.ย. 2555

จำหน่ายคลอรีนเกร็ด,ผง 65% , จำหน่ายคลอรีนเกร็ด,ผง 65% , จำหน่ายคลอรีนเกร็ด,ผง 65% , จำหน่ายคลอรีนเกร็ด,ผง 70% , จำหน่ายคลอรีนเกร็ด,ผง 70% , จำหน่ายคลอรีนเกร็ด,ผง 70% , จำหน่ายคลอรีนเกร็ด,ผง 90% , จำหน่ายคลอรีนเกร็ด,ผง 90% , จำหน่ายคลอรีนเกร็ด,ผง 90% , จำหน่ายคลอรีนเกร็ด,ผง 90%
น้ำยาซิงส์บลู (ขาว) น้ำยาซิงส์บลู (ขาว)

ai/China /Korea/25kg I P A Iso Propyl Alcohol/ไอพีเอ ไอโซ โปรพิล แอลกอฮอลล์/ Thai/160kg Lactic Acid/แลคติก แอซิด/ USA/25 kgs. Nitric Acid/ไนตริก แอซิด68% / Thai/ 3035kgs Phosphoric Acid Tech/Food/

ฟอสฟอริก แอซิด85%

/ China/35kg Poly Aluminium Chloride PAC/โพลีอะลูมิเนี่ยมคลอไรด์ แพคน้ำ 10%ผง30%/ USA /Thai/China/25kg PolymerCat An/โพลิเมอร์ประจุบวกลบ/ Thai/China /Korea/25kg PotassiumCarbonate/โพแตสเซียมคาร์บอเ

ติดต่อ สรรเสริญ | ราคา ไม่ระบุ | เข้าชม 982 | 31 มี.ค. 2555

น้ำยาซิงส์บลู (ขาว) , ซิงส์บลู (ขาว)
น้ำยาซิงค์เขียว(ขี้ม้า) น้ำยาซิงค์เขียว(ขี้ม้า)

ai/China /Korea/25kg I P A Iso Propyl Alcohol/ไอพีเอ ไอโซ โปรพิล แอลกอฮอลล์/ Thai/160kg Lactic Acid/แลคติก แอซิด/ USA/25 kgs. Nitric Acid/ไนตริก แอซิด68% / Thai/ 3035kgs Phosphoric Acid Tech/Food/

ฟอสฟอริก แอซิด85%

/ China/35kg Poly Aluminium Chloride PAC/โพลีอะลูมิเนี่ยมคลอไรด์ แพคน้ำ 10%ผง30%/ USA /Thai/China/25kg PolymerCat An/โพลิเมอร์ประจุบวกลบ/ Thai/China /Korea/25kg PotassiumCarbonate/โพแตสเซียมคาร์บอเ

ติดต่อ สรรเสริญ | ราคา ไม่ระบุ | เข้าชม 990 | 31 มี.ค. 2555

น้ำยาซิงค์เขียว(ขี้ม้า) , จำหน่ายน้ำยาซิงค์เขียว(ขี้ม้า) , น้ำยาซิงค์เขียว(ขี้ม้า) , ซิงค์เขียว(ขี้ม้า)
น้ำยาซ็อตเงาสแตนเลส น้ำยาซ็อตเงาสแตนเลส

ai/China /Korea/25kg I P A Iso Propyl Alcohol/ไอพีเอ ไอโซ โปรพิล แอลกอฮอลล์/ Thai/160kg Lactic Acid/แลคติก แอซิด/ USA/25 kgs. Nitric Acid/ไนตริก แอซิด68% / Thai/ 3035kgs Phosphoric Acid Tech/Food/

ฟอสฟอริก แอซิด85%

/ China/35kg Poly Aluminium Chloride PAC/โพลีอะลูมิเนี่ยมคลอไรด์ แพคน้ำ 10%ผง30%/ USA /Thai/China/25kg PolymerCat An/โพลิเมอร์ประจุบวกลบ/ Thai/China /Korea/25kg PotassiumCarbonate/โพแตสเซียมคาร์บอเ

ติดต่อ สรรเสริญ | ราคา ไม่ระบุ | เข้าชม 988 | 31 มี.ค. 2555

จำหน่ายน้ำยาซ็อตเงาสแตนเลส , น้ำยาซ็อตเงาสแตนเลส , ซ็อตเงาสแตนเลส , ซ็อตเงาสแตนเลส , จำหน่ายน้ำยาซ็อตเงาสแตนเลส
จำหน่าย calcium hydroxide /ปูนขาว

ดรคลอริก แอซิด/กรดเกลือ35% 17. Hydrogen Peroxide /ไฮโดรเย่นเปอร์ออกไซด์50% 18. Nitric Acid/ไนตริก แอซิด68%/กรดดินประสิว/ไทย/เกาหลี 19. Oxalic Acid/ออกซาลิก แอสิด/จีน 20. Phosphoric Acid Tech/Food/

ฟอสฟอริก แอซิด85%

21. Poly Aluminium Chloride PAC/โพลีอะลูมิเนี่ยมคลอไรด์ แพคน้ำ 10% 22. Poly Aluminium Chloride PAC/โพลีอะลูมิเนี่ยมคลอไรด์ แพคผง 30% 23. PolymerAn/โพลิเมอร์ประจุลบ 24. PolymerCat /โพลิเมอร์ประจุ

ติดต่อ คุณอุ๊ | ราคา ไม่ระบุ | เข้าชม 1617 | 31 มี.ค. 2555

เฟอร์ริคคลอไรด์/FeCl3 , เฟอร์รัสซัลเฟต/FeSO4 , สารส้ม /Alum , โซดาไฟ/โซเดียมไฮดรอกไซด์/NaOH , โซดาแอช , โซเดียมไฮโปรคลอไรด์/คลอรีน/ไฮโ , โซเดียมเมตาไบซัลไฟต์ 98 % , โซเดียมซัลไฟต์ , PAC/แพค , โพลีเมอร์/polymer
จำหน่ายกรดอะซิติก/กรดน้ำส้ม/Acetic Acid 99.85%

ดรคลอริก แอซิด/กรดเกลือ35% 17. Hydrogen Peroxide /ไฮโดรเย่นเปอร์ออกไซด์50% 18. Nitric Acid/ไนตริก แอซิด68%/กรดดินประสิว/ไทย/เกาหลี 19. Oxalic Acid/ออกซาลิก แอสิด/จีน 20. Phosphoric Acid Tech/Food/

ฟอสฟอริก แอซิด85%

21. Poly Aluminium Chloride PAC/โพลีอะลูมิเนี่ยมคลอไรด์ แพคน้ำ 10% 22. Poly Aluminium Chloride PAC/โพลีอะลูมิเนี่ยมคลอไรด์ แพคผง 30% 23. PolymerAn/โพลิเมอร์ประจุลบ 24. PolymerCat /โพลิเมอร์ประจุ

ติดต่อ คุณอุ๊ | ราคา ไม่ระบุ | เข้าชม 1186 | 31 มี.ค. 2555

สารส้มน้ำ 8%/สารส้มก้อน/สารส้ม , กรดซิตริก/กรดมะนาว/citric acid , กรดกำมะถัน/กรดซัลฟูริค/H2SO4 , เฟอร์รัสซัลเฟต/FeSO4 , เฟอร์ริคคลอไรด์/FeCl3 , โพลีเมอร์/polymer , PAC/แพค , กรดไฮโดรคลอริก/HCl , โซเดียมเมตาไบซัลไฟต์ , คลอรีน/โซเดียมไฮโปรคลอไรด์
จำหน่ายสารส้มผง/น้ำ/Alum

ดรคลอริก แอซิด/กรดเกลือ35% 17. Hydrogen Peroxide /ไฮโดรเย่นเปอร์ออกไซด์50% 18. Nitric Acid/ไนตริก แอซิด68%/กรดดินประสิว/ไทย/เกาหลี 19. Oxalic Acid/ออกซาลิก แอสิด/จีน 20. Phosphoric Acid Tech/Food/

ฟอสฟอริก แอซิด85%

21. Poly Aluminium Chloride PAC/โพลีอะลูมิเนี่ยมคลอไรด์ แพคน้ำ 10% 22. Poly Aluminium Chloride PAC/โพลีอะลูมิเนี่ยมคลอไรด์ แพคผง 30% 23. PolymerAn/โพลิเมอร์ประจุลบ 24. PolymerCat /โพลิเมอร์ประจุ

ติดต่อ คุณอุ๊ | ราคา ไม่ระบุ | เข้าชม 1690 | 31 มี.ค. 2555

กรดซัลฟูริค/กรดกำมะถัน/H2SO4 , กรดอะซิติก/กรดน้ำส้ม , โซดาไฟ/โซเดียมไฮดรอกไซด์/NaOH , โซดาแอช , เฟอร์รัสซัลเฟต/FeSO4 , เฟอร์ริคคลอไรด์/FeCl3 , ปูนขาว , โซเดียมเมต้าไบซัลไฟท์ , PAC/แพค , โพลีเมอร์/Polymer
จำหน่ายโซเดียมเมต้าไบซัลไฟท์/Sodium Metabisulfite

ดรคลอริก แอซิด/กรดเกลือ35% 17. Hydrogen Peroxide /ไฮโดรเย่นเปอร์ออกไซด์50% 18. Nitric Acid/ไนตริก แอซิด68%/กรดดินประสิว/ไทย/เกาหลี 19. Oxalic Acid/ออกซาลิก แอสิด/จีน 20. Phosphoric Acid Tech/Food/

ฟอสฟอริก แอซิด85%

21. Poly Aluminium Chloride PAC/โพลีอะลูมิเนี่ยมคลอไรด์ แพคน้ำ 10% 22. Poly Aluminium Chloride PAC/โพลีอะลูมิเนี่ยมคลอไรด์ แพคผง 30% 23. PolymerAn/โพลิเมอร์ประจุลบ 24. PolymerCat /โพลิเมอร์ประจุ

ติดต่อ คุณอุ๊ | ราคา ไม่ระบุ | เข้าชม 260 | 31 มี.ค. 2555

กรดกำมะถัน/กรดซัลฟูริก/H2SO4 , กรดน้ำส้ม/กรดอะซิติก , โซดาแอช , โซเดียมไฮดรอกไซด์/โซดาไฟ/NaOH , โซเดียมไฮโปรคลอไรท์/NaOCl/คลอร , สารส้ม/Alum , ปูนขาว/แพ็ก/PAC , เฟอร์รัสซัลเฟต/FeSO4 , เฟอร์ริคคลอไรด/FeCl3 , โพลิเมอร์/polymer
จำหน่ายเฟอร์ริคคลอไรด์/Feric chloride/FeCl3/40%46%

ดรคลอริก แอซิด/กรดเกลือ35% 17. Hydrogen Peroxide /ไฮโดรเย่นเปอร์ออกไซด์50% 18. Nitric Acid/ไนตริก แอซิด68%/กรดดินประสิว/ไทย/เกาหลี 19. Oxalic Acid/ออกซาลิก แอสิด/จีน 20. Phosphoric Acid Tech/Food/

ฟอสฟอริก แอซิด85%

21. Poly Aluminium Chloride PAC/โพลีอะลูมิเนี่ยมคลอไรด์ แพคน้ำ 10% 22. Poly Aluminium Chloride PAC/โพลีอะลูมิเนี่ยมคลอไรด์ แพคผง 30% 23. PolymerAn/โพลิเมอร์ประจุลบ 24. PolymerCat /โพลิเมอร์ประจุ

ติดต่อ คุณอุ๊ | ราคา ไม่ระบุ | เข้าชม 1805 | 31 มี.ค. 2555

โซเดียมไฮดรอกไซด์/NaOH , กรดกำมะถัน/กรดซัลฟูริค/H2SO4 , คลอรีนน้ำ/โซเดีัยมไฮดปรคลอไรท์ , ปูนขาว , สารส้ม/Alum , PAC/แพค , โซดาแอช , กรดอะซิตริก/Citic , เฟอร์รัสซัลเฟต/FeSO4 , polymer/โพลีเมอร์
จำหน่าย กรดซัลฟูริค/กรดกำมะถัน/Sulfuric acid/H2SO4

ดรคลอริก แอซิด/กรดเกลือ35% 17. Hydrogen Peroxide /ไฮโดรเย่นเปอร์ออกไซด์50% 18. Nitric Acid/ไนตริก แอซิด68%/กรดดินประสิว/ไทย/เกาหลี 19. Oxalic Acid/ออกซาลิก แอสิด/จีน 20. Phosphoric Acid Tech/Food/

ฟอสฟอริก แอซิด85%

21. Poly Aluminium Chloride PAC/โพลีอะลูมิเนี่ยมคลอไรด์ แพคน้ำ 10% 22. Poly Aluminium Chloride PAC/โพลีอะลูมิเนี่ยมคลอไรด์ แพคผง 30% 23. PolymerAn/โพลิเมอร์ประจุลบ 24. PolymerCat /โพลิเมอร์ประจุ

ติดต่อ คุณอุ๊ | ราคา ไม่ระบุ | เข้าชม 2071 | 31 มี.ค. 2555

เฟอร์รัสซัลเฟต/FeSO4 , โซเดียมไฮดรอกไซด์/โซดาไฟ/NaOH , คลอรีนน้ำ/โซเดียมไฮโปรคลอไรท์/ , ปูนขาว , โพลีอะลูมินัมซัลเฟต/แพค/PAC , สารส้ม/Alum , โซดาแอช/soda ash , โพลีเมอร์/polymer , กรดอะซิตริก/acitic acid , เฟอร์ริกคลอไรด์/FeCl3
จำหน่ายคลอรีนน้ำ/ไฮคลอร์/โซเดียมไฮโปรคลอไรท์/NaOCl

ดรคลอริก แอซิด/กรดเกลือ35% 17. Hydrogen Peroxide /ไฮโดรเย่นเปอร์ออกไซด์50% 18. Nitric Acid/ไนตริก แอซิด68%/กรดดินประสิว/ไทย/เกาหลี 19. Oxalic Acid/ออกซาลิก แอสิด/จีน 20. Phosphoric Acid Tech/Food/

ฟอสฟอริก แอซิด85%

21. Poly Aluminium Chloride PAC/โพลีอะลูมิเนี่ยมคลอไรด์ แพคน้ำ 10% 22. Poly Aluminium Chloride PAC/โพลีอะลูมิเนี่ยมคลอไรด์ แพคผง 30% 23. PolymerAn/โพลิเมอร์ประจุลบ 24. PolymerCat /โพลิเมอร์ประจุ

ติดต่อ คุณอุ๊ | ราคา ไม่ระบุ | เข้าชม 1835 | 31 มี.ค. 2555

ปูนขาว/Alum , PAC/แพค , โพลีเมอร์/polymer , สารส้ม/Alum , โซเดียมไฮดรอกไซด์/NaOH , โซดาแอช , กรดอะซิตริก/กรดน้ำส้ม , เฟอร์รัสซัลเฟต/FeSO4 , เฟอร์ริกคลอไรด์/FeCl3 , โซเดียมเมต้าไบซัลไฟท์
จำหน่ายเฟอร์รัสซัลเฟต/FeSO4/กรดกำมะถัน

ดรคลอริก แอซิด/กรดเกลือ35% 17. Hydrogen Peroxide /ไฮโดรเย่นเปอร์ออกไซด์50% 18. Nitric Acid/ไนตริก แอซิด68%/กรดดินประสิว/ไทย/เกาหลี 19. Oxalic Acid/ออกซาลิก แอสิด/จีน 20. Phosphoric Acid Tech/Food/

ฟอสฟอริก แอซิด85%

21. Poly Aluminium Chloride PAC/โพลีอะลูมิเนี่ยมคลอไรด์ แพคน้ำ 10% 22. Poly Aluminium Chloride PAC/โพลีอะลูมิเนี่ยมคลอไรด์ แพคผง 30% 23. PolymerAn/โพลิเมอร์ประจุลบ 24. PolymerCat /โพลิเมอร์ประจุ

ติดต่อ คุณอุ๊ | ราคา ไม่ระบุ | เข้าชม 1562 | 31 มี.ค. 2555

กรดซัลฟูริค/H2SO4 , โซดาไฟ/โซเดียมไฮโปรคลอไรด์/NaO , โซเดียมไฮดรอกไซด์/โซดาไฟ/NaOH , โซดาแอช , กรดซัลฟูริก/กรดกำมะถัน/H2SO4 , กรดอะซิติก/กรดน้ำส้ม , ปูนขาว , สารส้ม/Alum , PAc/แพค , โพลีเมอร์/Polymer
โพลีเมอร์/Poly Aluminum Chloride/PAC/แพค

ดรคลอริก แอซิด/กรดเกลือ35% 17. Hydrogen Peroxide /ไฮโดรเย่นเปอร์ออกไซด์50% 18. Nitric Acid/ไนตริก แอซิด68%/กรดดินประสิว/ไทย/เกาหลี 19. Oxalic Acid/ออกซาลิก แอสิด/จีน 20. Phosphoric Acid Tech/Food/

ฟอสฟอริก แอซิด85%

21. Poly Aluminium Chloride PAC/โพลีอะลูมิเนี่ยมคลอไรด์ แพคน้ำ 10% 22. Poly Aluminium Chloride PAC/โพลีอะลูมิเนี่ยมคลอไรด์ แพคผง 30% 23. PolymerAn/โพลิเมอร์ประจุลบ 24. PolymerCat /โพลิเมอร์ประจุ

ติดต่อ คุณอุ๊ | ราคา ไม่ระบุ | เข้าชม 1895 | 31 มี.ค. 2555

กรดกำมะถัน/H2SO4 , กรดอะซิติก/กรดน้ำส้ม , กรดไฮโดรคลอริค/กรดเกลือ/HCl , โซดาไฟ/โซเดียมไฮดรอกไซด์/NaOH , โซดาแอช , กรดไนตริก/68%/HNO3 , alum/สารส้ม , คลอรีนน้ำ/โซเดียมไฮโปรคลอไรด์/ , เฟอร์รัสซัลเฟต/FeSO4 , เฟอร์ริกคลอไรด์/DeCl3
จำหน่ายโซดาไฟ 50% (NaOH 50%)

ดรคลอริก แอซิด/กรดเกลือ35% 17. Hydrogen Peroxide /ไฮโดรเย่นเปอร์ออกไซด์50% 18. Nitric Acid/ไนตริก แอซิด68%/กรดดินประสิว/ไทย/เกาหลี 19. Oxalic Acid/ออกซาลิก แอสิด/จีน 20. Phosphoric Acid Tech/Food/

ฟอสฟอริก แอซิด85%

21. Poly Aluminium Chloride PAC/โพลีอะลูมิเนี่ยมคลอไรด์ แพคน้ำ 10% 22. Poly Aluminium Chloride PAC/โพลีอะลูมิเนี่ยมคลอไรด์ แพคผง 30% 23. PolymerAn/โพลิเมอร์ประจุลบ 24. PolymerCat /โพลิเมอร์ประจุ

ติดต่อ คุณอุ๊ | ราคา ไม่ระบุ | เข้าชม 2422 | 31 มี.ค. 2555

โซดาไฟ 50% (NaOH 50%) , กรดกำมะถัน 98% (H2SO4 98%) , กรดเกลือ (HCl) , PAC ผงสีเหลือง/PAC น้ำ , Polymer/โพลิเมอร์ , สารส้มผง, ก้อน, (Alum) , คลอรีนผง, น้ำ 10% (NaOCl) , เกลือแกง/Sodium Chloride (NaCl , Ferrous Sulfate , Copper Sulfate
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ LAB/ห้องปฏิบัติการทดสอบ

ดรคลอริก แอซิด/กรดเกลือ35% 17. Hydrogen Peroxide /ไฮโดรเย่นเปอร์ออกไซด์50% 18. Nitric Acid/ไนตริก แอซิด68%/กรดดินประสิว/ไทย/เกาหลี 19. Oxalic Acid/ออกซาลิก แอสิด/จีน 20. Phosphoric Acid Tech/Food/

ฟอสฟอริก แอซิด85%

21. Poly Aluminium Chloride PAC/โพลีอะลูมิเนี่ยมคลอไรด์ แพคน้ำ 10% 22. Poly Aluminium Chloride PAC/โพลีอะลูมิเนี่ยมคลอไรด์ แพคผง 30% 23. PolymerAn/โพลิเมอร์ประจุลบ 24. PolymerCat /โพลิเมอร์ประจุ

ติดต่อ คุณลิสา | ราคา ไม่ระบุ | เข้าชม 0 | 31 มี.ค. 2555

จำหน่าย เฟอร์นิเจอร์ LAB , จำหน่าย สารเคมี , จำหน่าย ตู้อบ/Oven , จำหน่าย เครื่องแก้ว วิทยาศาสตร , จำหน่าย กระบอกตวง , จำหน่าย เครื่อง ดีโอ , จำหน่าย เครื่อง พีเอช , จำหน่ายเครื่อง ซีโอดี , จำหน่าย ขวด บีโอดี , จำหน่าย เครื่องชั่ง
จำหน่าย ขวด บีโอดี/BOD bottle

ดรคลอริก แอซิด/กรดเกลือ35% 17. Hydrogen Peroxide /ไฮโดรเย่นเปอร์ออกไซด์50% 18. Nitric Acid/ไนตริก แอซิด68%/กรดดินประสิว/ไทย/เกาหลี 19. Oxalic Acid/ออกซาลิก แอสิด/จีน 20. Phosphoric Acid Tech/Food/

ฟอสฟอริก แอซิด85%

21. Poly Aluminium Chloride PAC/โพลีอะลูมิเนี่ยมคลอไรด์ แพคน้ำ 10% 22. Poly Aluminium Chloride PAC/โพลีอะลูมิเนี่ยมคลอไรด์ แพคผง 30% 23. PolymerAn/โพลิเมอร์ประจุลบ 24. PolymerCat /โพลิเมอร์ประจุ

ติดต่อ คุณลิสา | ราคา ไม่ระบุ | เข้าชม 108 | 31 มี.ค. 2555

จำหน่าย ขวดบีโอดี , จำหน่วย ขวดใส่สาร แก้ว/พลาสติค , จำหน่าย กระดานกรอง , จำหน่าย เฟอร์นิเจอร์ LAB , จำหน่าย เครื่องชั่ง , จำหน่าย บิกเกอร์ , จำหน่าย กระบอกตวง , จำหน่าย สารเคมี , จำหน่าย ปิเปต , จำหน่าย อุปกรณ์ห้อง LAB
จำหน่าย อุปกรณ์วิทยาศาสตร์

ดรคลอริก แอซิด/กรดเกลือ35% 17. Hydrogen Peroxide /ไฮโดรเย่นเปอร์ออกไซด์50% 18. Nitric Acid/ไนตริก แอซิด68%/กรดดินประสิว/ไทย/เกาหลี 19. Oxalic Acid/ออกซาลิก แอสิด/จีน 20. Phosphoric Acid Tech/Food/

ฟอสฟอริก แอซิด85%

21. Poly Aluminium Chloride PAC/โพลีอะลูมิเนี่ยมคลอไรด์ แพคน้ำ 10% 22. Poly Aluminium Chloride PAC/โพลีอะลูมิเนี่ยมคลอไรด์ แพคผง 30% 23. PolymerAn/โพลิเมอร์ประจุลบ 24. PolymerCat /โพลิเมอร์ประจุ

ติดต่อ คุณลิสา | ราคา ไม่ระบุ | เข้าชม 1012 | 31 มี.ค. 2555

จำหน่าย อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ , จำหน่าย สารเคมี LAB , จำหน่าย อุปกรณื LAB , จำหน่าย ขวดบีโอดี , จำหน่าย ขวดใส่สารเคมี , จำหน่าย บิกเกอร์/Beaker , จำหน่าย กระบอกตวง/Cylinder , รับออกแบบ/ติดตั้งห้องLAB , จำหน่าย เครื่องดีโอ/pH merter , จำหน่าย เครื่องพีเอช/DO meter
จำหน่าย โพลิเมอร์ (ทำดินวิทยาศาตร์)

ดรคลอริก แอซิด/กรดเกลือ35% 17. Hydrogen Peroxide /ไฮโดรเย่นเปอร์ออกไซด์50% 18. Nitric Acid/ไนตริก แอซิด68%/กรดดินประสิว/ไทย/เกาหลี 19. Oxalic Acid/ออกซาลิก แอสิด/จีน 20. Phosphoric Acid Tech/Food/

ฟอสฟอริก แอซิด85%

21. Poly Aluminium Chloride PAC/โพลีอะลูมิเนี่ยมคลอไรด์ แพคน้ำ 10% 22. Poly Aluminium Chloride PAC/โพลีอะลูมิเนี่ยมคลอไรด์ แพคผง 30% 23. PolymerAn/โพลิเมอร์ประจุลบ 24. PolymerCat /โพลิเมอร์ประจุ

ติดต่อ คุณลิสา | ราคา ไม่ระบุ | เข้าชม 1606 | 31 มี.ค. 2555

จำหน่าย โพลิเมอร์ (ทำดินวิทยาศ , จำหน่าย ปูนขาว , จำหน่าย สารส้ม , จำหน่าย คลอรีน , จำหน่าย กรดกำมะถัน , จำหน่าย กรดเกลือ , จำหน่าย กรดมะนาว , จำหน่าย กรดน้ำส้ม , จำหน่าย PAC , จำหน่าย โซเดียมเมตาไบซัลไฟท์
จำหน่าย อุปปกรณ์ LAB/ห้องปฏิบัติการ

ดรคลอริก แอซิด/กรดเกลือ35% 17. Hydrogen Peroxide /ไฮโดรเย่นเปอร์ออกไซด์50% 18. Nitric Acid/ไนตริก แอซิด68%/กรดดินประสิว/ไทย/เกาหลี 19. Oxalic Acid/ออกซาลิก แอสิด/จีน 20. Phosphoric Acid Tech/Food/

ฟอสฟอริก แอซิด85%

21. Poly Aluminium Chloride PAC/โพลีอะลูมิเนี่ยมคลอไรด์ แพคน้ำ 10% 22. Poly Aluminium Chloride PAC/โพลีอะลูมิเนี่ยมคลอไรด์ แพคผง 30% 23. PolymerAn/โพลิเมอร์ประจุลบ 24. PolymerCat /โพลิเมอร์ประจุ

ติดต่อ คุณลิสา | ราคา ไม่ระบุ | เข้าชม 494 | 31 มี.ค. 2555

จำหน่าย อุปกรณ์ LAB , จำหน่าย เครื่องดีโอ , จำหน่าย เครื่องพีเอช , จำหน่าย อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ , จำหน่าย กระดาษกรอง , จำหน่าย ขวดบีโอดี , จำหน่าย สารเคมี , จำหน่าย เฟอร์นิเจอร์ LAB , จำหน่าย ปิเปต , รับติดตั้ง/ออกแบบ ห้องLAB
จำหน่าย สารเคมี LAB/ห้องปฏิบัติการ

ดรคลอริก แอซิด/กรดเกลือ35% 17. Hydrogen Peroxide /ไฮโดรเย่นเปอร์ออกไซด์50% 18. Nitric Acid/ไนตริก แอซิด68%/กรดดินประสิว/ไทย/เกาหลี 19. Oxalic Acid/ออกซาลิก แอสิด/จีน 20. Phosphoric Acid Tech/Food/

ฟอสฟอริก แอซิด85%

21. Poly Aluminium Chloride PAC/โพลีอะลูมิเนี่ยมคลอไรด์ แพคน้ำ 10% 22. Poly Aluminium Chloride PAC/โพลีอะลูมิเนี่ยมคลอไรด์ แพคผง 30% 23. PolymerAn/โพลิเมอร์ประจุลบ 24. PolymerCat /โพลิเมอร์ประจุ

ติดต่อ คุณลิสา | ราคา ไม่ระบุ | เข้าชม 1080 | 31 มี.ค. 2555

จำหน่าย สารเคมี LAB , จำหน่าย กระดาษกรอง , จำหน่าย ขวดบีโอดี , จำหน่าย ปิเปต , จำหน่าย เฟอร์นิเจอร์ LAB , จำหน่าย บิกเกอร์ , จำหน่าย กระบอกตวง , จำหน่าย ขวด PE , จำหน่าย ขวดแก้ว , จำหน่าย ตู้อบ/oven
จำหน่าย กระดาษกรอง/Fillter paper

ดรคลอริก แอซิด/กรดเกลือ35% 17. Hydrogen Peroxide /ไฮโดรเย่นเปอร์ออกไซด์50% 18. Nitric Acid/ไนตริก แอซิด68%/กรดดินประสิว/ไทย/เกาหลี 19. Oxalic Acid/ออกซาลิก แอสิด/จีน 20. Phosphoric Acid Tech/Food/

ฟอสฟอริก แอซิด85%

21. Poly Aluminium Chloride PAC/โพลีอะลูมิเนี่ยมคลอไรด์ แพคน้ำ 10% 22. Poly Aluminium Chloride PAC/โพลีอะลูมิเนี่ยมคลอไรด์ แพคผง 30% 23. PolymerAn/โพลิเมอร์ประจุลบ 24. PolymerCat /โพลิเมอร์ประจุ

ติดต่อ คุณลิสา | ราคา ไม่ระบุ | เข้าชม 143 | 31 มี.ค. 2555

จำหน่าย กระดาษกรอง , จำหน่าย เครื่อง ดีโอ , จำหน่าย เครื่อง พีเอช , จำหน่าย เครื่องชั่ง , จำหน่าย เครื่องแก้ว , จำหน่าย อุปกรณ์ห้อง LAB , จำหน่าย อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ , จำหน่าย สารเคมี , จำหน่าย บิกเกอร์ , รับติดตั้งห้อง LAB
จำหน่ายกรดไนตริก 68 %/กรดดินประสิว/Nitric Acid/HNO...

ดรคลอริก แอซิด/กรดเกลือ35% 17. Hydrogen Peroxide /ไฮโดรเย่นเปอร์ออกไซด์50% 18. Nitric Acid/ไนตริก แอซิด68%/กรดดินประสิว/ไทย/เกาหลี 19. Oxalic Acid/ออกซาลิก แอสิด/จีน 20. Phosphoric Acid Tech/Food/

ฟอสฟอริก แอซิด85%

21. Poly Aluminium Chloride PAC/โพลีอะลูมิเนี่ยมคลอไรด์ แพคน้ำ 10% 22. Poly Aluminium Chloride PAC/โพลีอะลูมิเนี่ยมคลอไรด์ แพคผง 30% 23. PolymerAn/โพลิเมอร์ประจุลบ 24. PolymerCat /โพลิเมอร์ประจุ

ติดต่อ คุณอุ๊ | ราคา ไม่ระบุ | เข้าชม 897 | 31 มี.ค. 2555

กรดซัลฟูริก/กรดกำมะถัน/H2SO4 , กรดไฮโดรคลอริค/HCl , กรดอะซิตริก , โซเดียมไฮดรอกไซด์/โซดาไฟ/NaOH , โซดาแอช , โซเดียมไฮโปรคลอไรด์/คลอรีน/ไฮค , โซเดียมเมตาไบซัลไฟต์ , เฟอร์รัสซัลเฟต/เฟอร์ริกคลอไรด์ , สารส้ม/Alum , ปูนขาว
รับออกแบบติดตั้งห้องปฏิบัติการ/LAB

ดรคลอริก แอซิด/กรดเกลือ35% 17. Hydrogen Peroxide /ไฮโดรเย่นเปอร์ออกไซด์50% 18. Nitric Acid/ไนตริก แอซิด68%/กรดดินประสิว/ไทย/เกาหลี 19. Oxalic Acid/ออกซาลิก แอสิด/จีน 20. Phosphoric Acid Tech/Food/

ฟอสฟอริก แอซิด85%

21. Poly Aluminium Chloride PAC/โพลีอะลูมิเนี่ยมคลอไรด์ แพคน้ำ 10% 22. Poly Aluminium Chloride PAC/โพลีอะลูมิเนี่ยมคลอไรด์ แพคผง 30% 23. PolymerAn/โพลิเมอร์ประจุลบ 24. PolymerCat /โพลิเมอร์ประจุ

ติดต่อ คุณลิสา | ราคา ไม่ระบุ | เข้าชม 385 | 31 มี.ค. 2555

รับออกแบบ/ติดตั้งห้องปฏิบัติกา , จำหน่าย เฟอร์นิเจอร์ LAB , จำหน่าย สารเคมี , จำหน่าย อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ , จำหน่าย ขวดแก้ว/ขวด PE , จำหน่าย ตู้อบน/Oven , จำหน่าย เครื่องแก้ว , จำหน่าย กระดาษกรอง , จำหน่าย เครื่อง DO , จำหน่าย เครื่อง COD
จำหน่าย เครื่องดีโอ/เครื่องพีเอช/pH merter/DO mert...

ดรคลอริก แอซิด/กรดเกลือ35% 17. Hydrogen Peroxide /ไฮโดรเย่นเปอร์ออกไซด์50% 18. Nitric Acid/ไนตริก แอซิด68%/กรดดินประสิว/ไทย/เกาหลี 19. Oxalic Acid/ออกซาลิก แอสิด/จีน 20. Phosphoric Acid Tech/Food/

ฟอสฟอริก แอซิด85%

21. Poly Aluminium Chloride PAC/โพลีอะลูมิเนี่ยมคลอไรด์ แพคน้ำ 10% 22. Poly Aluminium Chloride PAC/โพลีอะลูมิเนี่ยมคลอไรด์ แพคผง 30% 23. PolymerAn/โพลิเมอร์ประจุลบ 24. PolymerCat /โพลิเมอร์ประจุ

ติดต่อ คุณลิสา | ราคา ไม่ระบุ | เข้าชม 223 | 31 มี.ค. 2555

จำหน่าย เครื่องดีโอ/เครื่องพีเ , จำหน่าย เครื่องชั่ง/Balance , จำหน่าย ตู้อบ/oven , จำหน่าย บิกเกอร์/Beaker , จำหน่าย เครื่องซีโอดี/COD reac , จำหน่าย กระบอกตวง/Cylinder , จำหน่าย กระดาษกรอง/Fillter pap , จำหน่าย ขวดบีโอดี/BOD bottle , จำหน่าย สารเคมี/Chemical , จำหน่าย อุปกรณ์วิทยาศาสตร์
จำหน่าย ปิเปต/บิกเกอร์

ดรคลอริก แอซิด/กรดเกลือ35% 17. Hydrogen Peroxide /ไฮโดรเย่นเปอร์ออกไซด์50% 18. Nitric Acid/ไนตริก แอซิด68%/กรดดินประสิว/ไทย/เกาหลี 19. Oxalic Acid/ออกซาลิก แอสิด/จีน 20. Phosphoric Acid Tech/Food/

ฟอสฟอริก แอซิด85%

21. Poly Aluminium Chloride PAC/โพลีอะลูมิเนี่ยมคลอไรด์ แพคน้ำ 10% 22. Poly Aluminium Chloride PAC/โพลีอะลูมิเนี่ยมคลอไรด์ แพคผง 30% 23. PolymerAn/โพลิเมอร์ประจุลบ 24. PolymerCat /โพลิเมอร์ประจุ

ติดต่อ คุณลิสา | ราคา ไม่ระบุ | เข้าชม 668 | 31 มี.ค. 2555

จำหน่าย ปิเปต/บิกเกอร์ , จำหน่าย ขวดบีโอดี/BOD bottle , จำหน่าย สารเคมี , จำหน่าย อุปกรณ์ห้องLAB , จำหน่าย กระดาษกรอง/Fillter pap , จำหน่าย ตู้อบ/oven , จำหน่าย อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ , จำหน่าย เครื่องดีโอ/Do merter , จำหน่าย เฟอร์นิเจอร์ LAB , จำหน่าย กระบอกตวง
จำหน่าย ตู้บีโอดี/BOD/เครื่องซีโอดี/COD

ดรคลอริก แอซิด/กรดเกลือ35% 17. Hydrogen Peroxide /ไฮโดรเย่นเปอร์ออกไซด์50% 18. Nitric Acid/ไนตริก แอซิด68%/กรดดินประสิว/ไทย/เกาหลี 19. Oxalic Acid/ออกซาลิก แอสิด/จีน 20. Phosphoric Acid Tech/Food/

ฟอสฟอริก แอซิด85%

21. Poly Aluminium Chloride PAC/โพลีอะลูมิเนี่ยมคลอไรด์ แพคน้ำ 10% 22. Poly Aluminium Chloride PAC/โพลีอะลูมิเนี่ยมคลอไรด์ แพคผง 30% 23. PolymerAn/โพลิเมอร์ประจุลบ 24. PolymerCat /โพลิเมอร์ประจุ

ติดต่อ คุณลิสา | ราคา ไม่ระบุ | เข้าชม 73 | 31 มี.ค. 2555

จำหน่าย เครื่องซีโอดี/ตู้แช่บี , จำหน่าย เครื่องดีโอ/เครื่องพีเ , จำหน่าย ขวดบีโอดี , จำหน่าย กระดาษกรอง , จำหน่าย อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ , จำหน่าย สารเคมี , จำหน่าย เฟอณ์นิเจอร์ LAB , จำหน่าย บิกเกอร์ , จำหน่าย กระบอกตวง , จำหน่าย ช้อนตักสาร
จำหน่าย กรดกำมะถัน/กรดซัลฟูริคH2SO4//โซดาไฟ/โซเดีย...

ดรคลอริก แอซิด/กรดเกลือ35% 17. Hydrogen Peroxide /ไฮโดรเย่นเปอร์ออกไซด์50% 18. Nitric Acid/ไนตริก แอซิด68%/กรดดินประสิว/ไทย/เกาหลี 19. Oxalic Acid/ออกซาลิก แอสิด/จีน 20. Phosphoric Acid Tech/Food/

ฟอสฟอริก แอซิด85%

21. Poly Aluminium Chloride PAC/โพลีอะลูมิเนี่ยมคลอไรด์ แพคน้ำ 10% 22. Poly Aluminium Chloride PAC/โพลีอะลูมิเนี่ยมคลอไรด์ แพคผง 30% 23. PolymerAn/โพลิเมอร์ประจุลบ 24. PolymerCat /โพลิเมอร์ประจุ

ติดต่อ ลิสา | ราคา ไม่ระบุ | เข้าชม 0 | 31 มี.ค. 2555

Sulfluric acid , Sodium sulfide , Sodium Sulfite , Sodium hydroxide , Sodium metabisulfite , Nitric acid , oxalic acid , sodium hypochloride , PAC , FeSO4
จำหน่าย ปูนขาว/คแลเซี่ยมไฮดรอกไซด์/Calcium hydroxi...

ดรคลอริก แอซิด/กรดเกลือ35% 17. Hydrogen Peroxide /ไฮโดรเย่นเปอร์ออกไซด์50% 18. Nitric Acid/ไนตริก แอซิด68%/กรดดินประสิว/ไทย/เกาหลี 19. Oxalic Acid/ออกซาลิก แอสิด/จีน 20. Phosphoric Acid Tech/Food/

ฟอสฟอริก แอซิด85%

21. Poly Aluminium Chloride PAC/โพลีอะลูมิเนี่ยมคลอไรด์ แพคน้ำ 10% 22. Poly Aluminium Chloride PAC/โพลีอะลูมิเนี่ยมคลอไรด์ แพคผง 30% 23. PolymerAn/โพลิเมอร์ประจุลบ 24. PolymerCat /โพลิเมอร์ประจุ

ติดต่อ ลิสา | ราคา ไม่ระบุ | เข้าชม 0 | 31 มี.ค. 2555

คลอรีนผง , คลอรีนน้ำ , Copper sulfate/CuSO4 , Citric acid , Ferric chloride/FeCl3 , Ferrous sulfate/FeSO4 , Hydrochloric acid/HCl , Nitric acid/HNO3 , Oxalic acid , Sodium chloride
จำหน่าย คลอรีนผง/Calcium hydroxide/คลอรีนน้ำ/Sodiu...

ดรคลอริก แอซิด/กรดเกลือ35% 17. Hydrogen Peroxide /ไฮโดรเย่นเปอร์ออกไซด์50% 18. Nitric Acid/ไนตริก แอซิด68%/กรดดินประสิว/ไทย/เกาหลี 19. Oxalic Acid/ออกซาลิก แอสิด/จีน 20. Phosphoric Acid Tech/Food/

ฟอสฟอริก แอซิด85%

21. Poly Aluminium Chloride PAC/โพลีอะลูมิเนี่ยมคลอไรด์ แพคน้ำ 10% 22. Poly Aluminium Chloride PAC/โพลีอะลูมิเนี่ยมคลอไรด์ แพคผง 30% 23. PolymerAn/โพลิเมอร์ประจุลบ 24. PolymerCat /โพลิเมอร์ประจุ

ติดต่อ ลิสา | ราคา ไม่ระบุ | เข้าชม 1247 | 31 มี.ค. 2555

คลอรีนผง/คลอรีนน้ำ , เฟอร์รัสซัลเฟต/เฟอร์ริคคลอไรด์ , กรดซิตริค/กรดมะนาว , กรดไนตริค , สารกันบูด , โพลีเมอร์ , โซดาไฟ/NaOH , PAC , Sodium benzoate , Sodium cabonate
จำหน่าย กรดเกลือ/กรดไฮโดรคลอริค/HCl/กรดไนตริค/HNO3

ดรคลอริก แอซิด/กรดเกลือ35% 17. Hydrogen Peroxide /ไฮโดรเย่นเปอร์ออกไซด์50% 18. Nitric Acid/ไนตริก แอซิด68%/กรดดินประสิว/ไทย/เกาหลี 19. Oxalic Acid/ออกซาลิก แอสิด/จีน 20. Phosphoric Acid Tech/Food/

ฟอสฟอริก แอซิด85%

21. Poly Aluminium Chloride PAC/โพลีอะลูมิเนี่ยมคลอไรด์ แพคน้ำ 10% 22. Poly Aluminium Chloride PAC/โพลีอะลูมิเนี่ยมคลอไรด์ แพคผง 30% 23. PolymerAn/โพลิเมอร์ประจุลบ 24. PolymerCat /โพลิเมอร์ประจุ

ติดต่อ ลิสา | ราคา ไม่ระบุ | เข้าชม 287 | 31 มี.ค. 2555

Copper Sulphate , Feric chloride , Ferrous sulfate , Nitric acid , Hydrochloride acid , Oxalic acid , Phosphoric acid , Poly Aluminium sulfate , Polymer , Resin/เรซิน
จำหน่าย Ferice chloride/FeCl3/Ferrous Sulfate/FeSO...

ดรคลอริก แอซิด/กรดเกลือ35% 17. Hydrogen Peroxide /ไฮโดรเย่นเปอร์ออกไซด์50% 18. Nitric Acid/ไนตริก แอซิด68%/กรดดินประสิว/ไทย/เกาหลี 19. Oxalic Acid/ออกซาลิก แอสิด/จีน 20. Phosphoric Acid Tech/Food/

ฟอสฟอริก แอซิด85%

21. Poly Aluminium Chloride PAC/โพลีอะลูมิเนี่ยมคลอไรด์ แพคน้ำ 10% 22. Poly Aluminium Chloride PAC/โพลีอะลูมิเนี่ยมคลอไรด์ แพคผง 30% 23. PolymerAn/โพลิเมอร์ประจุลบ 24. PolymerCat /โพลิเมอร์ประจุ

ติดต่อ ลิสา | ราคา ไม่ระบุ | เข้าชม 61 | 31 มี.ค. 2555

กรดซิตริค/Citric acid , กรดไฮโดรคลอริค/HCl , กรดไนตริค/Nitric acid , กรดออกซาริค/Oxalic acid , กรดฟอสฟอริค/Phos phoric acid , แพค/pAC/Poly Aluminium sulfate , โพลิเมอร์/Polymer , โซเดียม เบนโซเอช/Sodium bensoa , โซเดียม ไบคาร์บอเนต/Sodium bic , โซเดียม คาร์บอเนต/Sodium cabon
จำหน่าย โซเดียม คาร์บอเนต/Sodium carbonate/โซเดียม...

ดรคลอริก แอซิด/กรดเกลือ35% 17. Hydrogen Peroxide /ไฮโดรเย่นเปอร์ออกไซด์50% 18. Nitric Acid/ไนตริก แอซิด68%/กรดดินประสิว/ไทย/เกาหลี 19. Oxalic Acid/ออกซาลิก แอสิด/จีน 20. Phosphoric Acid Tech/Food/

ฟอสฟอริก แอซิด85%

21. Poly Aluminium Chloride PAC/โพลีอะลูมิเนี่ยมคลอไรด์ แพคน้ำ 10% 22. Poly Aluminium Chloride PAC/โพลีอะลูมิเนี่ยมคลอไรด์ แพคผง 30% 23. PolymerAn/โพลิเมอร์ประจุลบ 24. PolymerCat /โพลิเมอร์ประจุ

ติดต่อ ลิสา | ราคา ไม่ระบุ | เข้าชม 813 | 31 มี.ค. 2555

เรซิน , โซเดียมเบนโซเอช , โซเดียมคลอไรด์ , โพลีเมอร์ , แพค , สารส้ม , คลอรีนน้ำ/คลอรีนผง , กรดมะนาว , โซเดียมซัลไฟด์ , โซเดียมซัลไฟท์


 1   2     

เว็บไซต์ LadyBKK.com เป็นเพียงสื่อกลางสำหรับผู้ที่ต้องการซื้อขายสินค้าเท่านั้น มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดใดกับการซื้อขายสินค้า
การติดต่อซื้อขายสินค้าจะเป็นการติดต่อโดยตรงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ดังนั้นทางทีมงาน LadyBKK.com จึงไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทั้งทางตรงทางอ้อม

แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , ความรัก , วิธีแต่งหน้า , แฟชั่น , ผู้หญิง , ดูดวงความรัก , แต่งตัว , ความงาม , สุขภาพ , ทาเล็บ , สถานที่ท่องเที่ยว , ทะเล , ของกิน
ประกาศฟรี :สมัครสมาชิก , ประกาศฟรี , ประกาศของฉัน , ลืมรหัสผ่าน , ค้นหาสินค้า
กล้อง อุปกรณ์ถ่ายภาพ :กล้องดิจิตอล , กล้องวีดีโอ , กล้องวงจรปิด , กระเป๋ากล้อง , กล้องส่องทางไกล , แบตเตอรี่ , แฟลซ , อุปกรณ์เสริม , บริการถ่ายภาพ , อื่นๆ
คอมพิวเตอร์ :คอมพิวเตอร์ PC , โน๊ตบุ๊ค , Apple , PDAs , Server , LCD , พริ้นเตอร์ สแกนเนอร์ หมึก , อินเทอร์เน็ต , Web Hosting Web Design , Software
สัตว์เลี้ยง ต้นไม้ :สุนัข , แมว , ปลา , นก , สัตว์อื่นๆ , อาหารสัตว์ , อุปกรณ์เลี้ยงสัตว์ , โรงเรียนฝึกสัตว์เลี้ยง , ดอกไม้ , พันธุ์ไม้ , อุปกรณ์การเกษตร , อื่นๆ
เสื้อผ้าแฟชั่น :นาฬิกา , จิวเวลลี่ , เครื่องประดับ , เสื้อผ้า , กระเป๋า , กระเป๋าสตางค์ , น้ำหอม , เครื่องสำอาง , รองเท้า , เข็มขัด , แว่นตา , อื่นๆ
มือถือ :Nokia , Samsung , LG , Sony Ericsson , Panasonic , Motorola , มือถืออื่นๆ , ซิมการ์ด เบอร์สวย , PABX ตู้สาขา
อื่นๆ : เปิดร้านค้าออนไลน์ฟรี , โฆษณาฟรี , ร้านค้าออนไลน์ , โทรศัพท์มือถือ , จักรยาน , เคสไอโฟน6 , ขายสุนัข , จักรยานเสือภูเขา , แบตสำรอง , จักรยานเสือหมอบ
© Copyright 2004-2016 All right reserved. www.ladybkk.com    |    ข้อตกลงการใช้บริการเว็บไซต์    |